Apie sektas

“Asmeninis pažeidžiamumas verbuojant į neįprastus gyvenimo kelius sukėlė didžiulį domesį kultinėms įtakoms (Bromley & Shupe, 1979; Singer, 1979). Į tariamus religinius kultus ir griežtai valdomas bendruomenes dažniausiai verbuojami paaugliai ir jauni žmonės, kurie jaučiasi vieniši ir prislėgti, kuriems gyvenimas atrodo beprasmis ir kuriems trūksta karjeros įgūdžių, kuriais remdamiesi galėtų organizuoti savo gyvenimus. Kultai siūlo neatidėliotiną draugystę, pasaulėžiūrą, kuri būčiai suteikia prasmę, ir bendruomenės režimą, sutvarkantį kasdienes veiklas. Jaunuoliams, kurie gyvena nelaimingą ir tuščią gyvenimą, kultų siūlymai gali atrodyti itin patrauklūs … individai įsitraukia į grupes, kai gauna didelį socialinį apdovanojimą, ir nutolsta nuo jų, jeigu apdovanojimas yra mažas (Bear & Wolf, 1970).”

(Albert Bandura. Socialiniai minties ir veiksmo pagrindai. Vilnius: VU Specialiosios psichologijos laboratorija. 2009, 76p.)

Share Button

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.