Apie tris „Aš“

Kartą anūkas atėjo pas senelį ir paklausė:
– Kas yra dvasia?

Senelis papasakojo jam istoriją, girdėtą dar iš jo paties senelio:
– Sako, kad žmoguje gyvena trys „Aš“, kurie palaiko ir kreipia jį visą gyvenimą.

Pirmasis „Aš“ — Šaltas. Jį mato visi tave supantys žmonės. Antrasis „Aš“ — Šiltas. Jį mato tik patys artimiausi tau žmonės.

Pirmas ir antras visada pešasi dėl to katras valdys žmogų, o jų barniai sukelia mumyse abejones ir baimes. Ir tik trečiasis „Aš“ gali tuos du sutaikyti. Jo nemato niekas. Kartais mes net neįtariame apie jo egzistavimą, bet jis visada su mumis.

– Niekada apie juos negirdėjau, — pasakė anūkas.

Senelis nusišypsojo ir atsakė:
– Pirmasis„Aš“ — tai Protas. Jei būna jo viršus, tai žmogus tampa racionalus ir šaltas. Antrasis„Aš“ — tai Širdis. Jei laimi ji, mes tampame naivūs. Tada mus lengva sužeisti ir apgauti. Trečiasis — Dvasia. Tik ji geba rasti tarp tų dviejų mumyse darną.

Iliustracija: cdd20 / pixabay.com

Share Button

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.