Atpirkimo ožys

Leopardo mažylis pasiklydo stepėje, ir dramblys netyčia jį sumindžiojo. Po kiek laiko mažylį rado negyvą. Žinia veikiai pasiekė jo tėvą.
– Tavo mažylis mirė, – šaukė žvėrys senam leopardui. – Mes jį radome žolėje, ten, slėnyje.
Leopardas suurzgė iš skausmo ir pykčio.
– Kas tai padarė? Pasakykite man, kas jį nužudė, ir aš atkeršysiu.
– Dramblys.
– Dramblys?
– Taip, dramblys.
Plėšrūnas susimąstė, o po minutėlės suriaumojo:
– Tai ne dramblys. Be jokios abejonės, tai padarė ožkos. Taip, tai buvo ožkos! Bet už tai jų laukia žiaurus kerštas.
Ir senasis leopardas, užsidegęs nevaldomu pykčiu, nušuoliavo ant kalvos, kur ganėsi ožkos. Paskerdė visą kaimenę.

(Bruno Ferrero. 365 trumpi pasakojimai sielai. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2011, 236 p.)

Share Button

You may also like...

1 Response

  1. Rasa says:

    Taip ir buna-nukencia silpniausieji,o ne kaltininkai…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.