Bendradarbiavimas

Kartą pas išmintingą žmogų atėjo didelio kolektyvo vadovas ir paprašė patarimo vienu jam sunkiu klausimu.

– Ten, kur drauge dirba daugybė žmonių, visuomet atsiranda tokių, kurių temperamentai ir charakterio savybės tiesiog nesutampa. Kaip man padaryti, kad tokie žmonės būtų tinkami bendram darbui?

Išmintingas žmogus tarė:
– Pasižiūrėk į paprasčiausią puodą. Teisybė, plonas jo dugnas neįstengia sutaikyti priešiškų elementų – ugnies ir vandens, tačiau jis padeda jiems pakenčiamai bendradarbiauti, o iš to susilaukiame gero.

Tačiau į jų būdo savybes puodas nesikiša: jis leidžia vandeniui likti vandeniu, o ugnis dega karštai kaip visuomet.

Pagal Norbert Lechleitner. Kitaip nei tikėtasi. Vilnius: Alma littera. 1999, 111 p.
Iliustracija: WeSideTrip / Unsplash

Share Button

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.