Bendravimas

Atpirkimo ožys

Leopardo mažylis pasiklydo stepėje, ir dramblys netyčia jį sumindžiojo. Po kiek laiko mažylį rado negyvą. Žinia veikiai pasiekė jo tėvą. - Tavo mažylis mirė, -...

Įžeidimai

Vienas žmogus ėmė viešai įžeidinėti filosofą. - Tu bedievis! Girtuoklis! Valkata ir vagis! Mąstytojas atsakė tiesiog šypsena. Sceną stebėjęs dabita paklausė filosofo: - Kaip tu gali...

Dangus ir Pragaras

Samurajus Nobusige atėjo pas Hakuiną paklausti ar yra Dangus ir Pragaras. - Kas tu? - paklausė Hakuinas. - Samurajus - atsakėsakė Nobusige. - Tu?!.. Samurajus? - nusistebėjo...

Kalbėjimo būdas

Vieną rytą, kalifas Harunas al Rašidas pakvietė sapnų aiškintoją ir jam papasakojo tokį sapną: - Sapnavau, kad vienas po kito iškrito mano dantys ir galiausiai...

Ar tik žodžiai?

Dėl įtampos, susikaupusios šeimyniniame gyvenime, vyras atvyko pas išminčių patarimo. Pastarasis, įsigilinęs į jo pasakojimą, tarė: - Išmok išklausyti savo žmoną. Patarimas giliai įsmigo vyriškiui į širdį....

Pasakėčia apie vinis

Karta gyveno labai temperamentingas jaunas žmogus. Jo tėvas davė jam maišelį su vinimis ir liepė kiekvieną kartą, kai jis nesuvaldys savo pykčio, įkalti vieną...

Neįkainojama dovana

Kartą į vieną gyvenvietę užklydo senas išminčius ir ten pasiliko. Jis mylėjo vaikus, tad praleisdavo su jais daug laiko. Išminčius mėgo dalyti jiems dovanas...

Kas yra Dangus ir Pragaras?

Kartą doras žmogus kalbėjosi su Dievu: - Dieve, norėčiau sužinoti kas yra Rojus ir kas yra Pragaras. - Parodysiu tau Pragarą, – tarė Viešpats ir nusivedė...

Ežių šeimynėlė

Vasarai atėjus, girioje apsigyveno ežių šeimyna. Dienos buvo šiltos, tad ežiai linksmai pramogaudavo medžių paunksmėje. Nupuškuodavo ir už miško, siausdavo laukymėje, tarp gėlių žaisdavo...

Sumaniausias sūnus

Seniai seniai gyveno toks žmogus, kuris turėjo tris sūnus ir juos labai mylėjo. Pats buvo kilęs iš nepasiturinčios šeimos, tačiau dėl savo išminties ir...

Trys kalbos sietai

Kartą vienas žmogus paklausė Sokrato: - Ar žinai, ką apie tave pasakė tavo draugas? - Palauk, - sustabdė jį Sokratas, - pirmiausia tai, ką nori pasakyti,...