Dorybės

Polinkiai

Kartą mokiniai aplankė senolį ir jo paklausė: kodėl nedori polinkiai lengvai užvaldo žmogų, o geri – sunkiai ir lieka netvirti. - Kas nutiks, jei gerą grūdą paliksim ant saulės, o ligotą užkasime žemėn? - paklausė…
Plačiau ►