Ar mintis galima išsiųsti? Perduoti per atstumą? O su jomis - jausmus, troškimus, vaizdus? Ne žodžiais, telefonu ar elektroniniu laišku, bet vien valios pastangomis, be pagalbinių prietaisų, fizinių stiprintuvų - tiesiog iš smegenų į smegenis,…
Plačiau ►