2013.04.23 Vilniaus universiteto Centriniuose rūmuose Mažojoje Auloje (Universiteto g. 3) vykusi atvira dr. Antanas Kairio paskaita “Suskaičiuokime iki penkių: didieji žmogaus asmenybės bruožai”.

Išradingai, linksmai ir pašmaikštaudamas A. Kairys papasakojo klausytojams esminės Didžiojo penketo teorines prielaidas, pritaikomumą ir visą eilę kitų įdomių dalykų.

Dr. Antanas Kairys dėsto Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose. Mokslinių tyrinėjimų sritys:
laiko perspektyva, asmenybės tyrimai. Klausytojų yra vertinamas už konkretumą ir lakoniškumą, aiškų dėstomos medžiagos pateikimą bei profesionaliai organizuojamas praktines užduotis.

Share Button
Padėkoti SMS žinute! | KNYGŲ parduotuvė

DĖMESIO! Portalas neatstovauja tekstų autorių nuomonei, o tiesiog suteikia galimybę jiems pasisakyti. Visus klausimus, simpatijas ar priekaištus geriausia išreikšti po straipsniais nurodytais kontaktais, o jei tokių nėra - argumentuotame komentare. DĖKOJAME už supratingumą!