Emigracijos priežastys ir emigrantų sugrįžimo problemos aptartos konferencijoje Seime

2016 metų kovo 9 dieną, Seime, Konstitucijos salėje įvyko konferencija „Kaip mums išlikti? Ar įmanomas nacionalinis susitarimas, kad Lietuva neišsivaikščiotų?“, kurią surengė Seimo Migracijos komisija, Lietuvos mokslų akademija ir nevyriausybinės organizacijos.

Skelbiame konferencijos dalyvių priimtą rezoliuciją.

REZOLIUCIJA DĖL VALSTYBĖS DEMOGRAFINĖS POLITIKOS SIEKIANT VALDYTI EMIGRACIJOS IR REEMIGRACIJOS PROCESUS

Konferencijos dalyviai,

išklausę J. E. Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo invokaciją, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės ir Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus sveikinimo kalbas, migracijos ir demografijos ekspertų dr. Norberto Černiausko, prof. Vlados Stankūnienės ir Dainiaus Paukštės, Lietuvos mokslų akademijos prezidento prof. Valdemaro Razumo irprof. Leonardo Kairiūkščio, Pasaulio lietuvių bendruomenės vicepirmininko Rolando Žalnieriaus ir Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos „Sugrįžus“ valdybos nario dr. Daumanto Matulio, Seimo narių Mečislovo Zasčiurinsko, Armino Lydekos ir Seimo Migracijos komisijos pirmininko Valdo Vasiliausko pranešimus ir kitų konferencijos dalyvių išreikštas nuomones dėl susidariusios komplikuotos Lietuvos demografinės padėties;

pripažindami, kad 2015 m. birželio 30 d. pasirašytas Nacionalinis parlamentinių partijų susitarimas dėl emigracijos yra nepakankamas;

siekdami, kad demografinė krizė būtų sustabdyta ir prasidėtų grįžtamieji valstybės ir visuomenės gyvenimo kokybės ir moralinės būklės normalizavimo procesai,

konstatuoja, kad:

1)  valstybė ilgiau negu dešimtmetį išgyvena gilią demografinę krizę, kuri reiškiasi labai įvairiomis mūsų šalies gyventojų savinaikos ir degradacijos formomis (alkoholizmu, narkomanija, savižudybėmis, ypač aukštu mirtingumo rodikliu, vengimu auginti vaikus, masine emigracija), vis labiau spartinančiomis tautos ir valstybės išnykimą; kai kurios iš šių degradacijos formų yra pasiekusios tokį lygį, kad jų padariniai jau yra negrįžtami;

2)  Lietuvos Respublika užima vieną iš aukščiausių vietų tarp Europos Sąjungos valstybių narių pagal emigracijos mastą, todėl dėl neatsakingos šių procesų valdymo politikos Lietuva yra įspėta Europos Komisijos;

3)  emigracija kelia didelę grėsmę tiek mūsų šalies ekonomikai, tiek ir jos demografinei būklei, o suvaldyti šių procesų negali nė viena valstybės institucija;

4)  Lietuvoje nėra pajėgiančios subalansuoti emigracijos ir imigracijos procesus valstybės institucijos;

5)  vis blogėjanti Lietuvos demografinė padėtis neleidžia tikėtis, kad, pagerėjus šalies ekonomikai, ši problema savaime išnyks;

siūlo Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei emigraciją ir demografinę krizę pripažinti viena iš valstybės valdymo problemų, lemiančių spartų tautos nykimą, ir reemigraciją bei demografinės būklės normalizavimą paskelbti prioritetiniu nacionaliniu klausimu, kurį būtina nedelsiant spręsti;

kviečia neatidėliojant pradėti telkti visus valstybės piliečius ir institucijas – į šį procesą įtraukti visas partijas ir visuomeninius judėjimus, valdžios institucijas, mokslo ir švietimo įstaigas, Katalikų bažnyčios ir kitų religinių konfesijų ir organizacijų atstovus, visus aktyvius ir kūrybingus žmones, visus turimus išteklius;

ragina Lietuvos Respublikos Seimo Migracijos komisiją sutelkti visas pajėgias valstybės institucijas, mokslo ir švietimo įstaigas, įvairias organizacijas ir visuomenę ir parengti Seimo nutarimo projektą, kuriuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė būtų įpareigota nedelsiant sukurti Lietuvos piliečių reemigracijos skatinimo, emigracijos mažinimo, demografinės būklės stabilizavimo ir gyvenimo kokybės gerinimo programą, kurioje būtų numatytos konkrečios šios programos įgyvendinimo priemonės, terminai ir finansavimo šaltiniai.

Konferencijos dalyviai taip pat pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo:

KONFERENCIJOS DALYVIŲ BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

Mes, konferencijos „Kaip mums išlikti? Ar įmanomas nacionalinis susitarimas, kad Lietuva neišsivaikščiotų?“ iniciatoriai, organizatoriai, pranešėjai ir kiti dalyviai, esame pasirengę ir įsipareigojame tarpusavyje aktyviai bendradarbiauti, sutelkti visas pajėgias valstybės institucijas, mokslo ir švietimo įstaigas, įvairias organizacijas ir visuomenę, kad:

–       šios konferencijos metu pasirašyta rezoliucija neatidėliojant būtų pradėta įgyvendinti,

–       nedelsiant būtų sukurta Lietuvos piliečių reemigracijos skatinimo, emigracijos mažinimo, demografinės būklės stabilizavimo ir gyvenimo kokybės gerinimo programa, kurioje būtų numatytos konkrečios šios programos įgyvendinimo priemonės, terminai ir finansavimo šaltiniai.

Susitarimą pasirašė: Valdas Vasiliauskas, Seimo Migracijos komisijos pirmininkas,  prof. Valdemaras Razumas, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas, dr. Krescencijus Stoškus, Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas ir prof. Leonardas Kairiūkštis, Akademinės asociacijos „Consilia academica“ tarybos pirmininkas

Share Button

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.