Istorijos

Nugalėjęs gyvenimą

Lėtai ir užtikrintai, žingsnis po žingsnio, daugiatūkstantinei miniai ūžiant iš susižavėjimo, jis artinosi prie ringo. Žmonės net atsistoję skandavo jo vardą. Viena iš didžiausių JAV sporto renginių arenų buvo pilnut pilnutėlė. Susižavėjimo šūksniai rėžė ausį,…
Plačiau ►
Istorijos

Žmogus ir Dievas

Vienas žmogus vis bambėdavo ir bambėdavo, kad Dievas juo nesirūpina, dažnai jį apleidžia, palieka likimo valiai. Galų gale Dievui atsibodo klausytis pastovių pretenzijų ir Jis netikėtai apsireiškė apstulbusiam niurzgai. – Tai kodėl tu taip dažnai…
Plačiau ►
Istorijos

Pasaka Dviem

Jie gyveno dviese – Jis ir Ji. Jie kažkur surado vienas kitą ir dabar gyveno vieną gyvenimą, kuris kartais buvo laimingas, o kartais liūdnas, kartais jie gyveno taikoje, o kartais pykosi, žodžiu, gyveno paprastą dvejų…
Plačiau ►
Istorijos

Viskas tavo rankose

Labai seniai viename senoviniame mieste gyveno Išminčius, apsuptas savo mokinių. Kartą gabiausias iš jų susimąstė: „Ar yra toks klausimas, į kurį mūsų Mokytojas negalėtų atsakyti?“ Jis nuėjo į žydinčią pievą, sugavo patį gražiausią drugelį ir…
Plačiau ►
Istorijos

Žmogaus laimė

Nulipdė Dievas iš molio žmogų ir liko pas jį dar nedidelis nepanaudotas gabalėlis medžiagos. — Ką tau dar nulipdyti? - paklausė Dievas. — Nulipdyk man laimę, — paprašė žmogus. Nieko neatsakė Dievas, o likusį molio…
Plačiau ►
Istorijos

Atleisk sau…

Gyveno kartą žmogus, o tada - kaip jau šis pasaulis surėdytas - numirė. Numiręs apžiūrėjo save ir labai nustebo. Kūnas gulėjo lovoje, o jam buvo belikusi tik siela. Nuogutėlė ir kiaurai peršviečiama - viskas joje…
Plačiau ►
Bendravimas

Grįžtamojo ryšio principas: kiek duosi, tiek gausi atgal

Istorija apie žmogaus gerumą Karaliaus įžengimo į sostinę proga rūmuose buvo iškelta puota. Ištaigingoje salėje valdovas priiminėjo dovanas, kurios buvo viena už kitą brangesnės: išgraviruotus ginklus, sidabro taures, auksu siuvinėtus brokato audinius. Dovanas teikusiųjų gretos…
Plačiau ►
Aistros

Upė

Kartą gyveno daili upelė, ji sroveno sau per kalnus, pievas ir miškus. Ji tekėjo iš šaltinio veik pačioje kalno viršūnėje. Džiugiai ištryškusi, upelė šokdama ir dainuodama tarsi vaikas lėkė žemyn, ir tik pasiekusi lygumas kiek…
Plačiau ►
Bendravimas

Sokrato žmona

Sokrato žmona - ... šaltiniuose dažniausiai minima Ksantipė kaip nesugyvenamo būdo moteris, nuolat kėlusi šeimyninius vaidus ir vis bardavusi savo vyrą, vadindama jį plepiu ir dykinėtoju. Klausiamas, kaip jis galįs gyventi su ja, Sokratas atsakydavęs,…
Plačiau ►
Dao

Saulė

Ži. Saulė, diena. Kinų "Mažojo antspaudo rašmenų" stiliaus ideograma. Apskritimas - paprastas piešinys to, kas duoda mums šviesą ir šilumą Saulė - tai vidurio galia. Kartą išminčiai ištiesė rankas į šalis ir taip jas laikė,…
Plačiau ►
Istorijos

Virvės vardas

Keliu ėjo berniukas, o jam iš paskos bidzeno avis. - Nesistebiu, kad avis nuo tavęs visiškai neatsilieka, tarė jam vienas dervišas: - juk jai apie kaklą aprišta virvė. Berniukas nusijuokė ir atrišo virvę. Šokinėdama iš…
Plačiau ►
Darbas

Virvių išpainiojimas

Kartą į miestą atkeliavo išminčius. Įsikūrė pačiame neturtingiausiame rajone ir ėmėsi darbo: jis imdavo iš gyventojų susipainiojusias virves ir jas išpainiodavo. Laikas bėgo. Išpainiotų virvių kiekis didėjo, gyvenimas toje miesto dalyje pamažėle ėmė gerėti, santykiai…
Plačiau ►
Istorijos

Svajonės

Viena moteris susapnavo, kad parduotuvėje už prekystalio, vietoj pardavėjo, stovi Dievas. - Dieve! Tai tu?! - Taip, Aš - atsakė Dievas. - Ir ką pas Tave galima nusipirkti? - Viską - pasigirdo atsakymas. - Tada…
Plačiau ►
Istorijos

Realybė

Šalia kelio stovėjo nudžiuvęs medis. Kartą naktį pro šalį ėjo vagis. Tolumoje išvydęs siluetą, jis pagalvojo, kad ten stovi policininkas, tad persigando ir pabėgo. Vakare keliu ėjo įsimylėjęs žmogus. Dar iš labai toli jis pastebėjo…
Plačiau ►
Istorijos

Laiškas iš Psichiatrijos departamento: kokie įvairūs žmonių likimai…

Kai išgirstame, kad žmogus gydėsi Švėkšnoje, ne kokios mintys apninka. Visiems aišku, kad tas žmogelis – beviltiškas alkoholikas, arba medicininiu terminu kalbant – turi priklausomybę. „Šilokarčema“ gavo šilutiškio, laikraštyje prašiusio neskelbti pavardės, laišką, kuris ten…
Plačiau ►
Istorijos

Du grūdeliai

Greta vienas kito ant derlingos pavasario žemės gulėjo du grūdeliai. Pirmasis grūdelis tarė: „Aš noriu užaugti! Aš noriu įleisiti šaknis į dirvą, esančią po manim, ir išleisti daigus virš žemė Aš svajoju išsiskleisti švelniais žiedais…
Plačiau ►