Pedagogai mokosi, kaip padėti autistiškiems vaikams

symbol-of-infinity-of-autism-1192408_640

Lietuvoje per metus nustatoma apie 300 autizmo atvejų ir šis skaičius kasmet tik didėja. Autizmas – tai smegenų vystymosi sutrikimas, lemiantis asmens negebėjimą suvokti socialinių situacijų, bendrauti ir tinkamai elgtis su kitais.

Autizmo požymiai labai įvairūs ir kiekvienu atveju pasireiškia skirtingai, pavyzdžiui, vieni vaikai gali kalbėti, kiti kalba sunkiai arba visiškai nekalba; vieni yra gabūs, o kitų intelektiniai gebėjimai sutrikę; vieni labai priklausomi nuo globėjų ar bendruomenės, kiti – savarankiški. Tokia autizmo spektro sutrikimų įvairovė ir skirtingumas kelia daug problemų mokytojams, kuriems tenka dirbti su šiais vaikais. Ypač daug neaiškumų autistiškų vaikų tėvams.

Leidykla „Šviesa“, siekdama prisidėti kuriant ir taikant naujus muzikinės veiklos metodus autistiškų vaikų pasiekimams skatinti bei tobulinant mokytojų kvalifikaciją, įgyvendino projektą „Naujų metodų taikymas ugdant vaikų autistų muzikinius gebėjimus“. Atlikta naujausių užsienio mokslinių tyrimų apžvalga ir analizė, parengtas Gerosios praktikos vadovas, metodinės rekomendacijos mokytojams ir surengti mokymai pedagogams, dirbantiems su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais.

Pristatytas Gerosios praktikos vadovas

Bene vienas svarbiausių projekto darbų – siekiant aprašyti autistiškų vaikų muzikinio ugdymo metodus ir parengti mokytojus juos taikyti ugdymo procese, parengtas muzikinių ugdymo metodų gerosios praktikos vadovas.

Projekto rengėjai įvertino, kad Lietuvoje trūksta profesionalios, moksliniais tyrimais pagrįstos metodinės literatūros apie autistiškus vaikus, jų raidos ir ugdymo ypatumus, ugdymo metodus, o tokių vaikų kasmet daugėja. Mokytojams neturint pakankamai informacijos, išties nelengva ugdyti autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus. Siekiant jiems padėti buvo suburti įvairių sričių specialistai – muzikos mokytojai, muzikos terapeutai, specialieji pedagogai, mokslininkai ir kiti asmenys, dirbantys su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais. Jie apžvelgė naujausius užsienio mokslinius tyrimus ir  dalijosi savo sukaupta praktine patirtimi.

„Esame tikri, kad buvo labai naudinga sutelkti visą sukauptą patirtį vienoje vietoje. Kiekvienas vaikas yra nepakartojamas ir kiekvienas autizmo spektrosutrikimų turinčio vaiko ugdymo atvejis yra unikalus, nėra vieno ugdymo būdo, kuris tiktų visais autizmo atvejais, bet yra bendrieji ugdymo principai, kuriuos šių vaikų ugdytojams ir tėvams būtina išmanyti. Tikimės, kad šis leidinys – Gerosios praktikos vadovas – padės pedagogams geriau pažinti autistiškus vaikus ir užmegzti su jais kontaktą, pasiūlys muzikinių veiksenų, muzikinių žaidimų, skatinančių vaiko raidą, taip pat primins bendradarbiavimo su vaiko šeima ir kitais specialistais svarbą. Tikimės, kad tai bus parankinė kiekvieno vaiko mokytojo knyga“, – sako Leidyklos „Šviesa“ direktorė Jurgita Nacevičienė.

„Moksliniai tyrimai, muzikos pedagogų ir muzikos terapeutų patirtis rodo, kad muzika ugdymo procese yra tokia pat svarbi, kaip ir kalbos mokymas. Itin reikšminga tampa tarpdalykiniai tyrimai ir tarpdalykinis – muzikos terapijos, muzikinio ugdymo, kognityvinės muzikologijos, psichologijos, specialiosios pedagogikos, tiksliųjų mokslų – požiūris į šių problemų sprendimą. Muzikinis vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų ugdymas negali būti tiriamas atsietai nuo kitų mokslo pažangos laimėjimų“, – sako vienas iš Gerosios praktikos vadovo straipsnių autorių Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas Rolandas Aidukas. Jo teigimu, muzikos terapeutų patirtis, kuri vis labiau pripažįstama Lietuvoje, galės iš esmės padėti muzikinio ugdymo specialistams.

Leidinyje pedagogai ras muzikinio ugdymo srities mokslinių tyrimų apžvalgą, daug naudingos informacijos apie autistiškų vaikų raidos ir ugdymo ypatumus, muzikos terapijos ir muzikinio ugdymo sąsajas, muzikinį terapinį ugdymą, jo poveikį autistiškiems vaikams. Straipsnių autoriai dalijasi unikalia darbo su šiais ypatingais vaikais patirtimi nuo vaiko pirmojo akių kontakto, kuris po ilgo ir kantraus specialisto darbo pagaliau užfiksuojamas jo dienoraštyje,  iki suaugusio jaunuolio atkaklaus siekio įgyti muzikanto profesiją, jo svajonės išsipildymo. Leidinio pabaigoje pateikiamas su autizmo spektro sutrikimais ir muzikos terapija susijusių sąvokų žodynėlis.

Gerosios praktikos vadovas gali būti naudingas ne tik pedagogams, bet ir tėvams. Autistiškų vaikų tėvai bei ugdytojai, nuolat susidurdami su socialinio neprisitaikymo problema, ieško būdų suprasti „kitokio“ vaiko pasaulį, padėti vaikui socialiai įsitraukti ir gerai jaustis tarp mūsų. Todėl leidinyje patirtimi dalijasi ir mama – mokytoja bei specialioji pedagogė-muzikos terapeutė, užauginusi autizmo spektro sutrikimų turintį vaiką.

400 Gerosios praktikos vadovų bus išdalyti bendrojo lavinimo mokykloms, specialiojo ugdymo įstaigoms, daugiafunkciams centrams, Lietuvos edukologijos universitetui, Šiaulių universitetui, Vilniaus kolegijai, kelis leidinio egzempliorius gaus didžiosios šalies bibliotekos.

Parengtos metodinės rekomendacijos mokytojams

Siekiant projekto tikslų, buvo organizuojami susitikimai su muzikos pedagogais bei muzikos terapijos specialistais, sukaupta jų darbo ugdant autistiškus vaikus patirtis. Visa tai apibendrinus parengtos autistiškų vaikų ugdymo įtraukiant juos į muzikinę veiklą metodinės rekomendacijos.

Pasak UAB „Šviesa“ direktorės J. Nacevičienės, tikimasi, kad šios rekomendacijos bus puikus praktinių patarimų, idėjų ir konkrečių metodinių pavyzdžių šaltinis pedagogams, dirbantiems su autistiškais vaikais.

Metodinėse rekomendacijose pedagogai ras informacijos apie tai, kaip kurtiautizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdomąją aplinką, kaip elgtis su autistišku vaiku, kaip parengti ir pritaikyti ugdymo programą, organizuoti įvairią muzikinę veiklą, kaip įtraukti autistišką vaiką dirbant klasėje su kitais vaikais. Šiose metodinėse rekomendacijose taip pat pateikta informacijos apie muzikinę terapinę pagalbą mūsų šalyje, bendravimą su autistiškų vaikų tėvais bei įvairiais specialistais, dirbančiais su tokiais vaikais.

Surengti mokymai pedagogams

Įgyvendinant šį projektą ir siekiant pristatyti muzikinio ugdymo metodus, buvo parengta ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa. Jos tikslas – išplėsti pedagogų kompetencijas dirbti su autistiškais vaikais. Ji skirta muzikos mokytojams, vaiko gerovės komisijų nariams, specialiesiems pedagogams, socialiniams pedagogams, kitiems švietimo darbuotojams ir švietimo teikėjams, dirbantiems su autistiškais vaikais.

Remiantis šia programa, keturiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje – švietimo darbuotojams surengti mokymai. Juose dalyvavo 100 pedagogų. Mokymus vedė patyrę autistiškų vaikų muzikinio ugdymo ir muzikos terapijos specialistai Gerosios praktikos vadovo straipsnių autoriai.

eea_grants_logos_h_lt_jpg

Plačiau: mokslolietuva.lt

Share Button

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.