Kaip pakeisti savo likimą? [7 min.]

„Likimas duotas tam, kad jį keistum“, – sako Olegas Gadeckis, birželio mėnesį Lietuvoje viešėsiantis psichologas, Rytų filosofijos žinovas, knygos „Geriausios psichologinės technikos, arba Ką daryti, kai nesiseka“ autorius.

olegasO. Gadeckis kuria unikalias asmenybės tobulėjimo metodikas remdamasis tiek Vakarų psichologijos, tiek Rytų meditacijos bei jogos technikos tradicijomis. „Likimas – ne bausmė, o pamokos, ir jeigu aš mokausi, tai mane supančios negatyvios aplinkybės palaipsniui išnyksta“, – sako jis.

Tyrinėjate ir naujus psichologinio poveikio metodus, ir senus vedų traktatus. Kodėl?

Vakarų psichologija sukūrė daug metodikų, kuriomis galima paveikti žmogų, padėti jam siekti savo tikslų. Tai milžiniškas arsenalas. Deja, vakarietiškai psichologijai nežinoma bendra žmogaus asmenybės struktūra.

Psichologijos, kaip vientiso mokslo, apskritai nėra. Yra daug jos krypčių – psichoanalizė, psichosintezė, geštaltinė terapija, holotropinė terapija ir pan., – tačiau bendros psichologinės teorijos nėra. Ji paprasčiausiai nesukurta. Tai reiškia, kad nėra visiškai efektyvių medotų: visada bus neaišku, kokiu metodu geriausiai naudotis konkrečiu atveju. Įsivaizduokite  gydytoją, neišmanantį organizmo funkcijų darbo, todėl negalintį tinkamai įvertinti, kaip veikia vienas ar kitas vaistas…

Psichologų pastangos dažnai būna neefektyvios, arba neekologiškos, nes šalinant vieną problemą pasireiškia kitos kaip šalutinis rezultatas.

Senuose vedų raštuose smulkiai aprašyta asmenybės struktūra: intelektas, protas, emocijos, sielos energija, subtilusis ir grubusis kūnai, jų tarpusavio ryšys. Šalia  pateikiami ir darbo su visu šiuo bagažu metodai, kurie yra daug efektyvesni už vakarietiškuosius.

Sujungęs vienus ir kitus, žmogus gali efektyviai spręsti savo problemas.

Ar galėtumėt apibūdinti pagrindinius šios sintezės principus?

Esminis principas – tai supratimas, kad žmogus gyvenime siekia dviejų tikslų: sėkmės ir laimės. Sėkmė yra išoriniai dalykai – karjera, verslas, butas, mašina etc. – o laimė – tai harmonija su savimi.

Dabar tiek visuomenė, tiek profesionalioji psichologija akcentuoja veiklą, kuri veda į sėkmę. Tai geras tikslas, bet jeigu jis atsietas nuo antrojo – laimės siekimo, žmogus degraduoja kaip asmenybė ir daro negatyvų poveikį aplinkiniams. Būtent iš čia kyla neurozė, stresas, depresija, suyra šeimos, kenčia vaikai.

Kam reikalinga tokia sėkmė, kai pats žmogus ir jo artimieji nelaimingi? Sėkmė ir laimė turi būti kartu, nes tai yra du svarbiausi mūsų poreikiai.

Ar apskritai įmanoma, kad sėkmė ir laimė būtų kartu?

Tai natūrali mūsų gyvenimo programa, kuria mes turime vadovautis, tačiau reikia žinių, kaip ją realizuoti.

Kaip užsitikrinti materialinę gerovę?

Dabar prispausdinta daugybė knygų, kuriose aiškinama, kaip tapti turtingam. Tačiau visi negali praturtėti. Yra žmonių, kurie save turi realizuoti kitais būdais.

Kaip stabilizuoti savo psichiką šiame stresų amžiuje?

Dauguma psichologų kalba apie „atsparumą stresui“, „emocijų kontrolę“ ir panašiai. Būtent toks požiūris yra šiuolaikinės psichologijos problema. Psichika stabilizuojasi, kai žmogus gyvena pagal savo paskirtį nenusižengdamas pasaulio dėsniams ir Dievo įstatymams. Antraip jį nuolatos visi nervins, jis jaus įtampą ir nuovargį.

Turėdamas 15 metų psichologinę praktiką galiu tvirtinti, kad visas psichologines problemas sukelia nerealizuoti sielos siekiai.

Kai susilpnėja organizmo imunitetas, žmogų puola ligos.Kai žmogus neatskleidžia savo dvasinės prigimties, jį užvaldo negatyvios emocijos. Ir vienu, ir kitu atveju reikia ne su liga kovoti, o stiprinti imunitetą.

Tarkime, žmogų nuolat žemina ir kritikuoja. Kaip to išvengti?

Tokia situacija reiškia, kad tas žmogus anksčiau pats su kažkuo taip elgėsi. Dabar likimas grąžina jam tuos poelgius. Labai svarbu susitelkti į vidinę atgailą ir prašyti atleidimo už netikusį savo elgesį.
Garsi šių laikų psichologė Louise Hay knygoje „Mūsų vidinė stiprybė“ rašo, kad pirmiausia, ką turi daryti susirgęs žmogus, – tai rasti tą, kurį jis įžeidė.

Ką daryti žmogui, kurio aplinkiniai nevertina?

Pagal likimo dėsnius, tai reiškia, kad jis pats save yra nuvertinęs. Tai atspindys. Mums grįžta tai, kas mums būdinga. Antra priežastis – jis pats nevertina aplinkinių. Todėl jam reikia ugdytis savigarbą ir linkėti laimės kitiems.

Kaip išsiugdyti savigarbą?

Norint išsiugdyti savigarbą, būtina gerai įvertinti savo vidines vertybes bei poreikius, o tada gyventi pagal juos. Ir linkėkite visiems laimės. Pamėginkite! Tai labai svarbu.

Ar tėvai turi teisę bausti vaikus, šaukti ant jų?

Riksmas reiškia autoriteto praradimą. Margaret Thatcher yra pasakiusi: jeigu jums tenka įrodinėti savo autoritetą kitiems, vadinasi, jūs jo neturite. Kai tėvai rėkia ant vaiko ar jį muša, jie parodo savo silpnumą.

Kas svarbiausia auklėjant vaikus?

Berniukų ir mergaičių auklėjimas skiriasi. Berniukui reikia išugdyti dvi pagrindines vyriškas savybes, be kurių jis nesusiformuos kaip asmenybė.

Pirmoji – tai sugebėjimas kontroliuoti savo jusles. Čia pirmas žodis priklauso tėvui. Jeigu suaugęs vyras nesugeba kontroliuoti savo juslių, vadinasi, jis negali laikytis disciplinos ir todėl gyvenime nieko doro nepasieks. Be to, jo bus silpna energetika. Šeimoje tai pasireikš tuo, kad artimieji į jį žiūrės iš aukšto nelaikydami jo lyderiu. Antroji – gebėjimas rūpintis kitais. Vyras yra žmogus, gebantis rūpintis ir globoti.

Mergaitei būtina išugdyti dorovingumą – jis suteikia jėgos, kuria ji gali paveikti vyrą. Jeigu moteris neturi šitos savybės, ji nei pati bus laiminga, nei suteiks laimės kitam. Antroji savybė – gebėjimas pasitenkinti esama padėtimi. Prisiminkime senę iš pasakos „Auksinė žuvelė“, kuri norėjo vis daugiau, kol galiausiai sugriovė santykius su savo seniu.

Ką reikia keisti vadovui, kurio nepaiso pavaldiniai?

Yra dvi vadovavimo koncepcijos. Pirmoji remiasi principu: aš turiu valdžią, pinigų, aš įsakinėju, ir visi turi manęs klausyti. Jeigu vadovas orientuojasi į panašius išorinius faktorius, jo niekas negerbs. Antroji koncepcija – autoritetas. Jį sukuria žmogaus būdo bruožai: ryžtas, sugebėjimas išsikelti tikslus, atidumas žmonių poreikiams, susitvardymas kritiškose situacijose etc.

Žmogus neranda savo gyvenimo palydovo. Kokią pamoką jis turi išmokti?

Jis turi išsiugdyti tas savybes, apie kurias ką tik kalbėjau: vyras – išmokti valdyti savo jusles ir globoti bei rūpintis; moteris – būti ištikima ir pakanti.

Kaip įveikti nesėkmę?

Yra dvi reakcijos, kai iškilusi problema lieka neišspręsta. Pirmoji – „Man vis tiek nepavyks, vis tiek nieko nepasikeis“ (nevykėlio reakcija), antroji – pyktis, kitų kaltinimas. Pozityvūs poslinkiai atsiranda tik tada, kai žmogus pradeda lavinti reikalingus charakterio bruožus, o pyktis mums trukdo suvokti, kad problema kyla iš mūsų pačių. Todėl mūsų pyktis parodo tik mūsų pačių intelekto trūkumą.

Kaip suvaldyti nerimą ir baimę?

Dabar tai labiausiai paplitusi emocija, ir ji susijusi su neišmanymu, išdidumu ir egoizmu. Jeigu žmogus nežino, kaip veikia likimo dėsniai, jeigu jam svetima dieviškoji globa, jis nuolatos nerimaus dėl savo saugumo.

Ką manote apie moteris, kuri siekdama vyrų dėmesio chirurgiškai pasididina krūtis?

Vyrą prie moters, jeigu jis rimtai į ją žiūri, labiausiai traukia jos charakterio savybės, nes būtent su jomis jam teks gyventi. Vyrui, užkibusiam ant moters kūno formų, kosmetikos, aprangos kabliuko, po mėnesio visa tai atsibos, taps nebeįdomu.

Ar mes galime pakeisti kito žmogaus likimą?

Kai du žmonės bendrauja, jie dalijasi karma. Po vedybų tiek vyro, tiek moters karma susipina ir pradeda keistis. Tas, kurio karma geresnė, padeda tam, kurio blogesnė. Prievarta niekam gyvenimo nepakeisi. Kiekvienas turi pats pasirinkti – keisti savo likimą ar ne. Didžiausia pagalba žmogui – duoti jam reikalingų žinių, kurios padės elgtis teisingai.

Laikraščiuose skelbiama: „Valau karmą“. Kaip tai vertinate?

Jeigu paties „valytojo“ netikę įpročiai ir savybės, tai geriau nuo jo laikytis atokiau. Jeigu tai daro tyras, tvirtai tikintis Dievą žmogus, jo nuoširdžia malda galima pasitikėti. Tačiau yra svarbi aplinkybė. Paaiškinsiu pavyzdžiu. Jūsų vonioje nesandariai užsuktas čiaupas ir nuolatos kapsi vanduo. Kitas žmogus pasisiūlo jums padėti ir išsemia iš vonios vandenį. Tačiau po kurio laiko vonioje vėl telkšo vanduo. Taip ir su karma: valant ją  ekstrasensoriniu lygiu ji išlieka tokia pati.

Žmogaus problemos – tai jo pamokos. Kol jis nepasikeis kaip asmenybė, – negatyvi realybė jo neapleis.
Pasaulis, kuriame mes gyvename, yra mokykla. Paviliojai savo draugės vyrą – vėliau kita moteris sugriaus tavo šeimą. Gal tai atsitiks ne šiame gyvenime, gal kitame, bet taip atsitiks. Tai, ką darai, – anksčiau ar vėliau sugrįš tau pačiam.

Kokia gi vidinės harmonijos paslaptis?

Vienoje senovės mantroje sakoma, kad harmonija atsiranda iš Aukščiausiojo. Taigi remiantis žiniomis, kurias mums paliko išminčiai, vidinės harmonijos paslaptis labai paprasta: tai ryšys su Dievu. Jeigu jūs gyvenate nejausdamas, kad yra jėga, kuri jums padeda, – niekada neturėsite vidinės ramybės, nepajusite visiško vidinio pasitenkinimo.

Jeigu žmogaus bloga karma, ar jam gali padėti Dievas?

Karmos dėsnis yra iš Dievo. Mūsų bėdos kyla dėl dieviškųjų įstatymų nesilaikymo. Pradėkite gilintis į likimo pamokas, – ir viskas pasikeis.

Tai kas pagaliau yra tas likimas?

Į šį klausimą neįmanoma atsakyti trumpai. Bendrai paėmus, likimas – tai pamokos, kurias aš turiu išmokti šiame gyvenime. Ir jeigu aš mokausi, mane supančios negatyvios aplinkybės palaipsniui išnyksta. Likimas tam ir duotas, kad jį keistum.

Medžiagą pateikė Arūnas Katauskas, Vedų kultūros centro direktorius
Kviečiu į autorinį praktikumą, kur praktiškai mokysimės keisti savo likimą, Kaune birželio 19-21 d..
Registracija vedukultura.lt.
Iki susitikimo
.
Olegas LRT laidoje „Kasdienybės kultūra“ apie religiją, dvasingumą ir psichologiją.

Share Button

You may also like...

9 komentarai

 1. Vic parašė:

  Nemanau, kad reikia klasifikuoti zmones I tam tikras grupes, kiekvienas zmogus yra unikalus ir kiekvienam savas kelias… tiesiog atsiri5bokite nuo stereotipu ir nuo visuomenines nuomones, kuria mums vis bando primesti, nematau problemos jei vyras yra jautresnis ar atvirksciai, moteris smarkesne kovotoja, tiesiog reikia suprasti save ir pasirinkti atitinkama gyvenimo partneri..

 2. vdas parašė:

  Nuostabus žmogus, be galo įdomus lektorius, puikiai suprantantis žmones ir santykių problemas, neprimeta savo nuomonės, o suteikia supratimą kaip išlikti tvirtam iškilus sunkumams ir toliau ieškoti Savo kelio į sėkmę ir laimę.
  Labai džiaugiuosi, kad atvyksta į Lietuvą!

 3. ash parašė:

  esu mama. ir skaitydama apie vaikų auklėjimą, gauną labai griežtą taisyklę: berniuką ir mergaitę reikiai auklėti skirtingai… Ir svarbiausia žinia, kad mergaites vis dar kažkokie guru linkę auklėti kaip pasyvias dorovingas žmogystas.. O kur atsakomybė už save, po to už kitą. Už tai ką darai? ar laukti vyro ir po to „pasitenkinti tuo , kas yra“. ech, tuo ir viskas pasakyta šio mokytojo, kuris ‘neprimeta nuomonės’.

  • vdas parašė:

   Ash>
   Nejau i6ties manote, jog berniukus ir mergaites reikia auklėti vienodai? Visi berniukai privalo išmokti nerti vašeliu, kryželiu, o visos mergaitės – išmokti gaminti batus prie konvejerio ir sugebėti pakeisti nutrūkusią konvejerio juostą? To galima mokytis, jei tik sutampa su hobiu, pomėgiu, o visais kitais atvejais tai tėra eilinė psichinė trauma su apeliacija į savivertę, savirealizaciją ir vietą visuomenėje. Todėl.
   Todėl ar turite tikslą kuo bus vaikas užaugęs? Viziją? Kokios bus jo vertybės? Ko turėtų mokyti mama, ko gali išmokyti tėvas. Tėvams visi vaikai yra tobuli. Kol neparodo savo asmenybės, kuri gali būti paranki arba ne. Ir kaip elgtis TADA??? Tiesiog palaukite brandos ir savo vaiko akyse išvysite tai, ko neišgirdote iš šio lektoriaus.
   Gera žinia, kad nėra nepataisomų situacijų. Trksta tik informacijos apie dėsningumus. Ir psichologija yra vienas mokslų, apie dėsningumus. Jei O.Gadeckio nuomonė būtų vieno guru nuomone, tai būtų kita kalba, bet dabar jis remiasi daug senesniais principais patikrintais laiko. Tai apima ir atsakomybę prieš save ir prieš kitus, dorą, kultūrą ir pagarbą. Ir harmoningą augimą. Ir tik harmoningas vystymąsis užaugina atsakingą asmenybę. O ne chaotiški klaustukai, tokie kaip „kur atsakomybė?“ „kur tavo atsakomybė?“ „kokia tu neatsakinga?“
   Linkiu pirma nuodugniau susipažinti ir tik po to daryti atitinkamas išvadas.

 4. Ash parašė:

  Esu tikra, kad kiekviena vaika reikia auginti skirtingai. Man noretusi kalbeti apie platesni vaizda, bet taip pat nepamirstant kaip auginamos dar vis mergaites musu salyje. Mes auginame aukas, paklusnias, susitaikancias, nuvertinant ju intelektinis sugebejimus; svarbu tampa rasti vyra( zwlojant save plastinem operacijom ir tyciojantis is saves su duck face foto fb’e). Nes mergaites paklusta visuomenes norams, pamirsdamos save. Kazkada ziurejau filma ‘half the sky’, vertnga visiems auginantiems mergaites ir ne tik. Is vedu galime pasiimti tai kas mums tinka siandienai; kas nepasitvirtino, ieskokim savo keliu. O bendrai, pats geriausias guru vaiku auklejime yra pats vaikas, jei tik i ji atsigresi.

  • vdas parašė:

   Šiais laikais vaikai tikrai neugdomi būti paklusniais :D Nei mergaitės, ne berniukai. Stengiamasi, taip. Ironiška, nebent, kad santvarka kaip tokia, vis viena žmogų palaužia tokiu tapti – televizija, muzikos žodžiai, priklausymas nuo kreditų, nuo darbdavių, nuo nuolat chameleoniškai besimainančios švietimo sistemos, nuo vaistų ir nuo „laimiingo gyvenimo stereotipų“. Visa tai sukelia vidines įtampas, stresą ir lieka pasirinkimas arba paklusti ydingiems dėsniams arba ydingi dėsniai pavergia.

   Nūnai vienintelė „visuomenei“ priimtina norma, apie kurią kalbate yra pinigai ir galimybė gauti kreditą. Pinigai patys nėra nei gėris, nei blogis. Godumas pinigams sukelia visą eilę problemų.. Tame tarpe nusivertinimą intelektinių gebėjimų, nepilnavertiškumo kompleksą, paklusnumą, susitaikymą iki noro paminti savo dorovines vertybes, moralines nuostatas (nevogti, būti teisingai, nepataikauti, etc.).

   O.Gadeckis retkarčiais mini, jog daugumai moterų (ne visoms!) karjera apskritai yra kažkas sudėtingai suderinamo, turint omenyje, jog mokinamasi universitetuose, mokamose vietose, po to siekiama karjeros-vyro-šeimos-vaikų. Ir vardan ko? Dėl penkmečio darbo, kol nėra šeimos? Negana to, dar reikia šypsotis grįžus iš alinančio emociškai darbo kasose, kęsti viršininkų „triedas“ ir pataisyti šeimai vakarienė, apskalbti, sutvarkyti kambarius, paauklėti vaikus, slaugyti kai karščiuoja, išspręsti jų problemas mokyklose, ir visa tai suspėti atlikti laiku. Pageidtautina – su šypsena. Kaip toje dezodorantų reklamoje..

   Todėl kai pajamos statomos aukščiau gyvenimo vertybių ir yra ydinga praktika – tada susitaikoma su aukos vaidmeniu, su „bet kokiu, kuris liko“, plastinėmis operacijomis, ančiasnapiais ir princesiška laikysena pozuojant fbukui, teisingos figūros linijomis, kurią primeta amerikietiškos animacijos samprata apie tai, kaip viskas turi būti.

 5. ash parašė:

  dabar gi jūs kalbate apie pareigų pasiskirstymą šeimose, kuris irgi stereotipiškai nupieštas. Nekalbu už visas moteris, bet sakau, kad kiekvieno žmogaus teisė ir atsakomybė pasirinkti, kas jam tinka: šeima, karjera ar vienišiaus gyvenimas. nesvarbu, moteris ar vyras. Pastebėjimas: moteris siejate ne ilgiau kaip penkmečio darbais ir kasininkių darbais, viršininkų engiamomis darbuotojomis… įdomu, kodėl? O kodėl moteris negali dirbti daugiau nei penkmetį (aišku, jei to pati nori), užimti vadovaujančias pareigas, o šeimos rūpesčius pasiskirstyti su partneriu? ar tai užgautų kažkieno ego?;) o gal jos ne tam buvo ‘auklėtos’? beje, šeimos institucija nebe tokia tvirta kaip vedų laikais. Na nebent, dar Indijoje ar artimųjų rytų šalyse moterys parduodamos vyrams ar klientams ir neturi teisės iš to ryšio išsilaisvinti; o jei išprievartaujamos – privalo tekėti už prievartautojo ir kentėti, susitaikyti.. a dar neseniai taip ir Lietuvoje ‘garbę’ nuplaudavo šeima. Aišku dar kai kur propaguojama dorovingoji moralė, kai išprievartauta mergina, moteris (ka ten moteris, dažniausia mergaitė ) – užmėtoma akmenimis, nes ‘tapo’ nedorovinga. Tiesiog negaliu tylėti, kai skleidžiamas tokios auklėjimo idėjos Lietuvoje. Autorius arba nesupranta ką daro, arba užsimerkia prieš tikrąją vędų žinutę auklėjimo tema -ar tai tos pačios jūsų minėtos materialistinė karjeros vardan?

  • vdas parašė:

   Moteris gali ir į armiją eiti. Norėtumėte? Jei tik patinka. Jei tai sutampa su jos prigimtimi. Bet kalba ne apie tai.
   Kaip teisingai pastebite – tai pareigos ir jų pasidalinimas.
   Daugumai moterų armija-kariuomenė arba vyriškosios pareigos suteiktų vien skausmą ir nepasitenkinimą. Gyvenime ims trūkti elementaraus džiaugsmo ir pasitenkinimo.

   Dėl pastebėjimo, paėmiau grubiausius moters išnaudojimo pavyzdžius. Tik vergai į vergovę eina pakelta galva, nes nemato alternatyvos. Atsiprašau, jei tai užkabino kažkieno nepriklausomumo siekį..
   Tad, kelių metų jaunas žmogus galiausiai pabaigia visus priklausančius mokslus? 22 arba 24. Kiek metų būna, kai tuokiasi (dauguma)? kokie 26. Kada susilaukiama pirmagimio ir išeinama į motinystės atostogas? Tai ir sakau, kad po mokslų baigimo iki pirmagimio tėra vos 5 metų tarpsnis. Kokią karjerą įmanoma padaryti koll gyvenimas nepasikeičia iš esmės? Deja, šitai permainai žmogus nėra ruošiamas.

   Toliau, apie ką kalbate yra degradacija – prievarta, melas, demagogija. Tai nėra „vedinė kultūra“, o jos likučiai. Ir tai nutiko po Rytų kolonizacijos vos prieš kelis šimtus metų. Prisiminkite, kas importavo į Europą šilką, prieskonius, aliejus, smilkalus, kosmetiką, popierių(!) – tai turtingųjų Rytų eksportas į Europą. Prisiminkite kas buvo Šilko kelias! :)

   Doro gyvenimo dėsniai ir taip nusakyti 10 Dievo įsakymų. Kiek iš jų laikomasi?
   Jūs neįsigilinote nei į tai, kas yra vedos, nei į tai, kokią žinutę jos perduoda. Nė per nago juodymą neužkabinote :) Harmoningo gyvenimo siekis tai nėra materialistinis pinigų ir turtų siekis, ar kad visi paklustų. Tai, visų pirma, harmonijos siekis su SAVIMI ir su APLINKA, ir su Gamta, ir Aukščiausiuoju.

 6. Edilija parašė:

  Net neskaičiau iki galo. Pilstymas iš tuščio į kiaurą ir nieko naujo. Gal tiesiog karmos dėsniai ne man. Dėl to ir ritasi pasaulis velniop, kad kiekvienas siekia laimės ir sėkmės, kaip pasijusti geriau. Gyvenam iliuzijų burbuluose: prisikuriam ryšių, vartojame aplinką ir save ir kiekviename žingsnyje save pateisinam. Pasaulis pro rožinius akinius. Kada gi pagauliau baigsis sėkmės mokytoju era.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.