Kilnaus žmogaus neapykanta

Konfucijaus statula Šanchajuje, Kinija © Can Stock Photo / philipus

Zigongas paklausė Konfucijaus:
– Ar kilnus žmogus ko nors neapkenčia?

Mokytojas atsakė:
– Neapkenčia. Jam atgrasūs apkalbantys kitus, pavaldiniai priešgyniaujantys vadovams, tie, kas pasižymi drąsa, bet nesilaiko visuomenės susitarimų bei kupini ryžto, bet užsispyrę žmonės.

Tada Konfucijus paklausė:
– O tu, Zigongai, ar yra kažkas, ko nepakenti tu?
– Aš nepakenčiu besivadovaujančių svetimu protu, tų, kurie maištavimą laiko drąsa, o skundimą – būdo tiesumu.

Share Button

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.