Konfliktai

Šeimos konfliktai

Nuostolingos savitarpio sistemos Šeimose, kuriose trūksta teigiamo savitarpiškumo, šeimos nariai išmoksta vienas kitą kontroliuoti elgesiu, kuris juos skaudina ... Netyčinės agresyvios vaikų elgsenos pavyzdys puikiai iliustruoja, kaip keičiasi tarpusavyje susijusios įtakos, esant sėkmingam atgaliniam ryšiui…
Plačiau ►
Bendravimas

Įžeidimai

Vienas žmogus ėmė viešai įžeidinėti filosofą. - Tu bedievis! Girtuoklis! Valkata ir vagis! Mąstytojas atsakė tiesiog šypsena. Sceną stebėjęs dabita paklausė filosofo: - Kaip tu gali pakęsti tokius įžeidimus ir leistis taip žeminamas? Negi tavęs…
Plačiau ►
Bendravimas

Ar tik žodžiai?

Dėl įtampos, susikaupusios šeimyniniame gyvenime, vyras atvyko pas išminčių patarimo. Pastarasis, įsigilinęs į jo pasakojimą, tarė: - Išmok išklausyti savo žmoną. Patarimas giliai įsmigo vyriškiui į širdį. Po mėnesio jis vėl aplankė išminčių, mat norėjo…
Plačiau ►
Atleidimas

Elgeta

Prie kelio stovėjo elgeta ir prašė išmaldos. Raitelis, jojęs pro šalį, smogė jam bizūnu per veidą. Tas, žvelgdamas raiteliui pavymui, tarė: - Būk laimingas. Ūkininkas, kuris matė, kas nutiko ir išgirdęs šiuos žodžius nustebęs paklausė:…
Plačiau ►