Mokslininkai atkreipė dėmesį į lošimus: trūksta tyrimų, švietimo ir bendradarbiavimo

gambling-602976_640

Foto: pixabey.com

„MRU LABS“ įvyko pirmoji mokslinė-praktinė konferencija, skirta lošimų psichologiniams aspektams, teisinio reguliavimo ir socialinės pagalbos klausimams. Priimtoje rezoliucijoje akcentuojama, jog per 25 metus Lietuvoje nesusiformavo specialistų, dirbančių lošimų srityje, bendruomenė, trūksta nuoseklaus visuomenės švietimo ir bendradarbiavimo tarp skirtingų sričių organizacijų.

„Mykolo Romerio universitete atveriame naują mokslo tyrimų sritį. Nors loterijos Lietuvoje veikia jau 25 metus, kitos lošimų rūšys legalizuotos prieš 15 metų, o prieš metus įteisinti ir nuotoliniai lošimai, tačiau tik šiandien pradedame moksliškai paremtą diskusiją“, – sakė vienas iš konferencijos iniciatorių, MRU profesorius ir Lietuvos taikomosios psichologijos asociacijos sekcijos vadovas Gediminas Navaitis.

Konferencijoje buvo atkreiptas dėmesį, jog Lietuvoje trūksta mokslo prasme patikimų tyrimų ir duomenų, nėra atliktas tarptautinėmis metodikomis pagrįstas ir socialiai reprezentatyvus lošimų ir loterijų paplitimo tyrimas, neaiškus probleminių lošimų mastas, o teisinis reguliavimas dažnai yra atsitiktinis ir nenuoseklus.

Konferencijoje pranešimus skaitė socialinio darbo praktikai iš specialiųjų socialinės globos namų, VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimo“, taip pat tyrėjai iš Mykolo Romerio universiteto, Lietuvos karo akademijos bei kitų organizacijų.

Susirinkę specialistai pasiūlė sudaryti nacionalinę ekspertų grupę, pradėti sistemingai rinkti ir skelbti duomenis apie bendrą situaciją pagal tarptautines klasifikacijas, parengti koordinuotą lošimų prevencijos viešinimo planą, sukurti įvairių sričių specialistų (psichologų, socialinių darbuotojų, edukologų ir kt.) kompetencijų ugdymo programą, steigti atvirą neformalių konsultacijų forumą, kuriame savo įžvalgomis, patirtimi ir pagalba galėtų dalintis įvairių organizacijų atstovai.

Mokslinę konferenciją organizavo MRU Socialinės gerovės fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas kartu su Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija.

Apie Lietuvos taikomosios psichologijos asociaciją

Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija (LTPA) buvo įkurta 1991 m. ir tuo metu vadinosi Lietuvos grupinės psichoterapijos asociacija. Dėl narių plataus interesų rato ir dėl didėjančio taikomosios psichologijos populiarumo 2010 m. asociaciją pakeitė savo pavadinimą ir šiuo metu vienija profesionalus, užsiimančius taikomąja psichologija ir įvairių teorinių orientacijų psichoterapeutus.

REZOLIUCIJA

Konferencijos dalyviai konstatuoja, kad pagalba probleminiams lošėjams, loterijų ir lošimų teisinis reguliavimas turi būti vystomas moksliškai pagrįstų ir reprezentatyvių lošimų paplitimo bei jų pasekmių tyrimo duomenų pagrindu.

Konferencijos dalyviai pritaria nuomonei, kad loterijų ir lošimų reguliavimo pagrindu turėtų būti Europos Teisingumo Teismo išplėtoti principai, įtvirtinti Europos Parlemento ir Tarybos teisės aktuose, taip pat Europos Komisijos Žaliojoje knygoje „Internetiniai lošimai vidaus rinkoje“:

  • azartinių lošimų ir loterijų paslaugų teikimas yra ypatingo pobūdžio ekonominė veikla, kuriai taikomus apribojimus galima pagrįsti labai svarbiomis viešojo intereso priežastimis, kaip antai vartotojų apsauga, kai ir kiek tai yra būtina;
  • daugeliui vartotojų lošimai yra laisvalaikio ir pramogų forma, tačiau mažumai (palyginamųjų tarptautinių tyrimu duomenimis sudarančiai nuo 0,2 iki 2 proc.) gali sukelti psichologines ir socialines problemas, todėl būtina skatinti atsakingą lošimą, didinti visuomenės supratimą apie neatsakingu lošimu daromą neigiamą poveikį asmens sveikatai bei socialinei aplinkai;
  • nustatant azartinių lošimų ir loterijų paslaugų teikimo reguliavimo priemones vadovautis tyrimais įrodyto diferencijuoto lošimų reguliavimo principo viršenybe – skirtingos lošimų rūšys (tarp jų ir loterijos) gali sukelti skirtingas rizikas ir žalą, todėl reikalauja skirtingo valstybės požiūrio ir reglamentavimo;

Konferencijos dalyviai atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje trūksta lošimų mokslinių tyrimų duomenų, Lietuvoje nėra atliktas tarptautinėmis metodikomis pagrįstas ir reprezentatyvus lošimų ir loterijų paplitimo tyrimas, nėra atskleistas tarptautiniu mastu palyginamas priklausomybės nuo lošimų ir probleminių lošimų mastas.

Nepakankamas lošimų tyrimai lemia, kad teisinis jų reguliavimas dažnai yra sporadiškas ir nesprendžia sisteminių problemų.

Konferencijos dalyviai pabrėžia, kad vartotojų apsauga neatsiejama nuo visuomenės švietimo, konsultavimo paslaugų, informavimo apie loterijas, lošimus ir jų poveikį nepilnamečiams plėtros.
Konferencijos dalyviai pažymi, kad trūksta specialistų, dirbančių priklausomybės nuo lošimų prevencijos srityje bei galinčių suteikti pagalbą ne tik probleminiams ir patologiniams lošėjams, bet ir prevenciškai neutralizuojant galimas grėsmes. Kartu kviečia šios pagalbos teikime aktyviau pasitelkti modernias technologijas.

Siūlomos priemonės ir rekomendacijos:

1. Sudaryti nacionalinę ekspertų grupę (praktikų, nevyriausybinių organizacijų ir mokslo atstovų, kt.) nuolatinei ir tęstinei lošimų ir loterijų situacijos stebėsenai.

2. Sistemingai rinkti ir skelbti duomenis apie bendrą situaciją, probleminius ir patologinius lošėjus pagal tarptautines klasifikacijas (pavyzdžiui, remiantis DSM-IV ar SOGS metodikomis). Į viešai skelbiamų duomenų sistemą integruoti ne tik savireguliacijos pagrindu sėkmingai veikiančių atsiribojimo nuo lošimų programų duomenis, bet ir šiuo metu netiriamus loterijų, nuotolinių lošimų, įvairių žaidimo (net asmeninių kompiuterių) įrenginių veikiamus asmenis, taip pat įtraukiant ir Sveikatos apsaugos sistemos informaciją.

3. Parengti koordinuotą lošimų prevencijos viešinimo planą, apimantį sistemingą ir efektyvų visuomenės informavimą apie loterijų bei lošimų pavojus į priklausomybes linkusiems asmenims. Į šio plano įgyvendinimą pasiūlyti įsitraukti skirtingų sričių institucijoms, lošimų organizatoriams.

4. Parengti įvairių sričių specialistų (psichologų, socialinių darbuotojų, edukologų, kt.) kompetencijų ugdymo programą, numatyti reguliarias priemones kvalifikacijos kėlimui, kurti tikslines mokymo programas, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą teikiant psichosocialinę pagalbą probleminiams ir patologiniams lošėjams.

5. Sukurti atvirą neformalių konsultacijų forumą, kuriame savo įžvalgomis, patirtimi ir pagalba galėtų dalintis nevyriausybinės organizacijos, konfesinės bendruomenės, aukštosios mokyklos, lošimų sektoriuje dirbantys specialistai, valstybės institucijų, verslo atstovai.

Share Button

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.