„Pagalbos vaikams linija“ sulaukia vis daugiau skambučių

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) veikianti „Pagalbos vaikams linija“, kurios konsultantai konsultuoja vaikus ir suaugusiuosius, kurie kreipiasi dėl vaikų bei, kai reikalinga kitų įstaigų ar organizacijų pagalba (vaikas patiria smurtą mokykloje ar namuose, yra neprižiūrimas, žino, kad kitas vaikas yra skriaudžiamas ar kt.), skambinančiojo sutikimu, inicijuoja / organizuoja tolesnės pagalbos vaikui teikimą, kasmet sulaukia vis daugiau skambučių.

Vis daugiau besikreipiančiųjų

Praėjusiais metais „Pagalbos vaikams linija“ atsakė į 615 vaikų ir suaugusiųjų, besikreipusių dėl vaikų, skambučių. 2016 metais – į 571 skambutį. Daugiausia skambučių sulaukta iš 11-15 metų amžiaus paauglių (33 proc.), taip pat daugiausiai skambino – mergaitės (68 proc.). Vaikai anonimiškai kreipėsi ir pateikė daugiausiai pranešimų dėl patiriamo smurto šeimoje ir patyčių ugdymo įstaigoje. Tiek mergaitės, tiek berniukai, daugiausia kalbėjo apie patiriamą smurtą ir prievartą, sudėtingus santykius su šeimos nariais. Išskirtinai berniukai kalbėjo apie psichoaktyvių medžiagų vartojimą.

Suaugusieji į „Pagalbos vaikams liniją“ dažniausiai kreipėsi dėl smurto prieš vaikus atvejų. Pastebėtina, jog daugėja suaugusiųjų, nerimaujančių dėl jų vaikų fizinės ir psichinės sveikatos, nes prieš jų vaiką darželio grupės ar klasės draugas smurtauja, skambučių.

Pasak „Pagalbos vaikams linijos“ koordinatorės Jurgitos Jankūnaitės, daugiausia skambučių „Pagalbos vaikams linija“ sulaukia rudenį ir žiemą (pirmą ir ketvirtą metų ketvirtį). Vasarą sulaukiama mažiausiai skambučių, nes galbūt vasaros atostogų metu vaikai mažiau susiduria su patyčių situacijomis ir kitais sunkumais.

Gina vaiko teises

„Pagalbos vaikams linija“ bendradarbiaudama su savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis įstaigomis gina vaikų teises. Su skambinančiojo sutikimu, neminint kas pranešė apie situaciją, raštu kreipiamasi į savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrius, mokyklų administracijas, savivaldybių administracijų Švietimo skyrius ir kt., prašant atkreipti dėmesį į susidariusią situaciją bei imtis priemonių, rekomenduojant galimus problemų sprendimo būdus.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, gavę pranešimą, aiškinasi nurodytas aplinkybes, tarpininkauja ir padeda šeimai priimti sprendimus, geriausiai atitinkančius vaiko interesus. Taip pat specialistai inicijuoja reikalingos pagalbos šeimai teikimą (pavyzdžiui, psichologinės, socialinės pagalbos ar kt.) ir (ar) imasi kitų, teisės aktuose numatytų priemonių vaiko teisėms ir geriausiems interesams užtikrinti.

Anot „Pagalbos vaikams linijos“ koordinatorės J. Jankūnaitės, džiugu, jog „Pagalbos vaikams linija“ suteikia galimybę vaikams ir jiems neabejingiems suaugusiesiems būti išklausytais ir išgirstais, operatyviai imasi veiksmų dėl problemų sprendimo bei siekia užtikrinti geriausius vaikų interesus. Skambinantys iš „Pagalbos vaikams linijos“ konsultanto gauna ne tik informaciją, kas galėtų padėti, kur kreiptis, bet ir emocinį palaikymą, supratimą, ko kitą kartą reikia, kad asmuo išgirstų jam svarbią informaciją.

Faktai

Tiesiogiai paskambinti į „Pagalbos vaikams liniją“ galimybės nėra. Nemokamu telefono numeriu 116 111 į vaikų ir suaugusiųjų (skambinančiųjų pranešti apie vaiką, kuriam reikia pagalbos) skambučius visų pirma atsiliepia VšĮ „Vaikų linijos“ konsultantai, kurie, kai reikalinga kitų įstaigų ar organizacijų pagalba, skambinančiuosius, esant jų sutikimui, sujungia su „Pagalbos vaikams linijos“ konsultantu tolesniam pagalbos organizavimui.

pagalba

Į „Pagalbos vaikams liniją“ galima kreiptis elektroniniu paštu info@pagalbavaikams.lt, skyrybos@pagalbavaikams.lt bei tiesiog interneto svetainėje www.pagalbavaikams.lt.

Taip pat vaikams bei suaugusiesiems sudaryta galimybė bendrauti su „Pagalbos vaikams linijos“ konsultantu ir tiesiogiai, prisijungus prie interneto. Toks elektroninis konsultavimas plėtojamas, įgyvendinant Europos Sąjungos projektą „Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje“. Jį vykdo Tarnyba, bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Analizuojant gautus savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių, ugdymo ir kitų įstaigų atsakymus, pastebėta, kad vaikų ir suaugusiųjų pranešimai pasitvirtino ne visada (2017 m. nepasitvirtino 1,1 proc. vaikų pranešimų, 5,8 proc. – suaugusiųjų). Sudėtinga vertinti, dėl kokių priežasčių tam tikrais atvejais pranešama klaidinga informacija (galbūt vyrauja konfliktiški santykiai tarp suaugusiųjų, trūksta žinių dėl vaiko teisių užtikrinimo ir / ar pažeidimų ar kt.), tačiau, manytina, kad visgi geriau, kai informuojama apie galimus vaiko teisių pažeidimus, o jiems pasitvirtinus – specialistai gali imtis visų priemonių, siekdami užtikrinti vaikų gerovę, inicijuodami reikalingos pagalbos visai šeimai teikimą.

Daugiau naudingos informacijos galima rasti „Pagalbos vaikams linijos“ interneto svetainėje www.pagalbavaikams.lt.

Share Button

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.