Kartą mokiniai aplankė senolį ir jo paklausė: kodėl nedori polinkiai lengvai užvaldo žmogų, o geri – sunkiai ir lieka netvirti.

– Kas nutiks, jei gerą grūdą paliksim ant saulės, o ligotą užkasime žemėn? – paklausė senolis.
– Gerasis grūdas, paliktas ant žemės, žus, o ligotas išaugs, duodamas ligotus vaisius, – atsakė mokiniai.

– Taip elgiasi ir žmonės: užuot slapta darę gerus darbus ir giliai viduje leidę skleistis gerumo daigams, jie iškelia juos į viešumą ir taip pražudo. Savo ydas ir nuodėmes, gi priešingai, kad jų nieks nematytų, jie slepia giliai savyje, kur jos tarpsta ir žudo žmogų pačioje jo širdyje.

Share Button
Padėkoti SMS žinute! | KNYGŲ parduotuvė

DĖMESIO! Portalas neatstovauja tekstų autorių nuomonei, o tiesiog suteikia galimybę jiems pasisakyti. Visus klausimus, simpatijas ar priekaištus geriausia išreikšti po straipsniais nurodytais kontaktais, o jei tokių nėra - argumentuotame komentare. DĖKOJAME už supratingumą!