rubajataiOmaras Chajamas “Rubajatai” (2013)
Išleido: Trigrama

Omaras Chajamas (apie 1048 – 1131 m.) – persų ir tadžikų filosofas, matematikas, fizikas, astronomas, gydytojas, poetas… Vadovavo garsiai Isfahano observatorijai, sudarė net tikslesnį už mūsų dabartinį “Džalalo” kalendorių, rašė mokslo veikalus ir eiles. Buvo persekiojamas už savo pasaulėžiūrą ir maištingus laisvamaniškus ketureilius – rubajatus.

Už būties reiškinių išvydęs išminties gelmes, Chajamas, pasitelkdamas mistinę sufijų simboliką, jas perteikia vyno ir kūniškos meilės metaforomis. Gerai pažinęs žmonių prigimtį žvelgė į juos su užuojauta.

Tai stebėtinos drąsos žmogus. Niekindamas bendraamžių fanatiškus prietarus, jis drįsta skelbti religinių dogmų tuštybę.

Kupinais šmaikštaus humoro ketureiliais Chajamas perteikia būties paslaptis, mintis ir idėjas kurias rasime ir jau gerokai vėlesniame Vakarų moksle, literatūroje, psichoanalitinėse teorijose.

Tik per kančias vargus pateksi, kur veržeis.
Ir nieko neišeis, kol skausmas nesužeis.
Ko dūsauji tuščiai? Kol pats įsimylėjęs
Neperdegsi auka, tol nieko neišeis.

***
Kur rojus, pragaras? Sakai, danguj, aukštai.
Aš įsitikinęs, jog melas visa tai.
Nes rojus, pragaras – tai ne visatos sferos,
Nes rojus, pragaras – tai sielos du krantai.

***
Protingai nugyvent gyvenimą – sunku.
Tu pradžiai bent žinok du tokiu dalyku:
Verčiau būk alkanas, negu bet ko pavalgęs,
Ir likis vienišas, jei nėr tikrų draugų.

***
Aš sielą pasiunčiau į erdvę begalinę
Ir tokią parnešė ji man teisybės žinią:
Žmogus tu ir žvėris, ir angelas, ir velnias –
Ir viskas tavyje į vieną susipynę.

Parengė:
Edvardas Šidlauskas

Share Button
Padėkoti SMS žinute! | KNYGŲ parduotuvė | Skirkite 2%
DĖMESIO! Portalas neatstovauja tekstų autorių nuomonei, o tiesiog suteikia galimybę jiems pasisakyti. Visus klausimus, simpatijas ar priekaištus geriausia išreikšti po straipsniais nurodytais kontaktais. DĖKOJAME už supratingumą!