Savižudybių ir smurto prevencijos komisija ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga kviečia į konferenciją-diskusiją „Ko reikia, kad vaiko teisės būtų užtikrintos?“

2017 m. kovo 27 d. Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisija ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga kviečia dalyvauti konferencijoje – diskusijoje „Ko reikia, kad vaiko teisės būtų užtikrintos?“ Renginys vyks Seimo III rūmų Konferencijų salėje (Gedimino pr. 53, Vilnius).

Konferencija-diskusija siekiama sudaryti galimybes įvairių institucijų atstovams, vaiko teisių apsaugos srityje dirbantiems specialistams pateikti siūlymus, ką būtina daryti, kad būtų užtikrintos kiekvieno vaiko, ypač gyvenančio pažeidžiamoje aplinkoje, teisės ir apsauga, kad būtų užtikrintas ne deklaratyvus, o realus – efektyvus, sklandus ir geranoriškas visų kompetentingų institucijų specialistų bendradarbiavimas. Būtina siekti, kad vaikas, jo teisių ir interesų apsauga institucijų veikloje taptų prioritetu, o priimami sprendimai būtų grindžiami geriausių vaiko interesų principu.

Renginys organizuojamas reaguojant tiek į pastaruoju metu paskelbtus atsakingų institucijų (ne)reagavimo ar netinkamo reagavimo į pranešimus apie vaiko teisių pažeidimo atvejus; vaikų, susidūrusių su teisėsaugos institucijų atstovais, saugumu, jų teisių užtikrinimo, apsaugos ir pagalbos jiems teikimo problemas; nukentėjusių vaikų apklausų organizavimo ir jų vykdymo ikiteisminio tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu aplinkybes; geranoriško, aktyvaus bei efektyvaus atsakingų ir kompetentingų institucijų, organizacijų (savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyrių ir kitų struktūrinių padalinių, teritorinių policijos įstaigų, prokuratūrų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir kt.) bendradarbiavimo trūkumą, institucijų (specialistų) susipriešinimą bei pagarbos vaikui, jo teisėms trūkumą ir kitas įvairaus lygmens ir pobūdžio problemas, dėl kurių iki šiol nėra tinkamai įgyvendinami Lietuvos įsipareigojimai bei tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų reikalavimai vaiko teisių apsaugos srityje.

Norinčius dalyvauti renginyje, maloniai prašome registruotis iki 2017 m. kovo 23 d. el. paštu: audrone.bedorf@vtaki.lt, nurodant vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją, organizaciją ir el. pašto adresą.

Renginio programa

Renginys  bus tiesiogiai transliuojamas internetu ir televizijos programa „Seimas – tiesiogiai”

Parengė

Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato vedėja 

Jolita Krumplytė

Share Button

You may also like...

1 Response

  1. sigute says:

    Teko stebėti renginį ir galiu pasakyti, kad tokių konferencijų tiesioginės transliacijos turėtų būti rodomos kuo dažniau. Atsakyta į labai daug svarbių klausimų, išgirsta tikrai vertingų patarimų.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.