Skolininkas

Žmogelis sėdėjo su draugais arbatinėje ir pasakojo savo bėdą:
– Paskolinau vienam tokiam du šimtus eurų, bet liudininkų neturiu. Bijau, kad jis ims neigti, jog skolinosi iš manęs pinigų.

Draugai užjausdami pritariamai linkčiojo galvomis, o vienas lankytojas, nugirdęs jų pokalbį, tarė:
– Pasikviesk jį čia ir besikalbėdamas, mums visiems girdint, tarpe kitko, primink jam, kad yra skolingas tau du tūkstančius.

– Bet gi aš jam skolinau tik du šimtus! – Būtent tai jis ir sušuks, – atsakė sumanus lankytojas. – Tau juk reikalingi liudininkai, ar ne?

Share Button

You may also like...

1 Response

  1. Anonymous says:

    Skolininkas tiesiog atsakys, kad nieko nesiskolino.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.