Teisėjų atrankai vadovavusį psichoterapeutą E. Laurinaitį keičia psichologas V. Lepeška

Darbą pradėjo naujos sudėties Pretendentų į teisėjus atrankos komisija (toliau – Komisija), kurios posėdžiui pirmą kartą vadovavo šalies Prezidentės naujai paskirtas pirmininkas Virginijus Lepeška. Taip pat Komisijoje veiklą pradėjo dvi naujos narės – visuomenės ir teismų atstovės.

DS_1378Naujos sudėties Pretendentų į teisėjus atrankos komisija paskirta rugpjūčio mėn. pabaigoje Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei pasirašius dekretą. Savo noru iš Komisijos veiklos pasitraukus buvusiam pirmininkui Eugenijui Laurinaičiui ir teisėjai Daliai Kačinskienei naujuoju pirmininku paskirtas šios Komisijos narys psichologas Virginijus Lepeška, visuomenės atstovų gretas papildė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios katedros docentė Giedrė Lastauskienė, teisėjų – Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Neringa Švedienė.

Komisijos narių pareigas toliau eis šie Prezidentės deleguoti atstovai: visuomenininkai žurnalistas Šarūnas Černiauskas ir ekonomistas Nerijus Mačiulis bei teisėjai Olegas Fedosiukas ir Skirgailė Žalimienė.

Pasak Komisijos pirmininko Virginijaus Lepeškos, šiuo metu vienas pagrindinių Komisijos tikslų yra kiek įmanoma labiau spartinti pretendentų į  teisėjus atrankos procesą, taip pat didelis dėmesys bus skiriamas pretendentų į teisėjus atrankų objektyvumui.

„Siekdama užtikrinti atrankų objektyvumą ir skaidrumą, komisija ir toliau stengsis surinkti bei įsigilinti į kuo daugiau adekvačios informacijos apie pretendento motyvaciją, asmenines savybes bei jo patirtį. Taip pat labai svarbu užtikrinti tinkamą komisijos komandinį darbą – komisija turi veikti kaip darni komanda, kurios nariai vienodai interpretuoja pretendentams keliamus reikalavimus bei naudoja vieningus vertinimo standartus“, – sako V. Lepeška.

„Turime dirbti organizuotai, profesionaliai ir labai susikaupę. Visuomenė turi matyti, kad teisėjų paskyrimas – tai kruopštus ir skaidrus procesas. Tikiu, kad Komisijos darbo viešinimas gali padėti stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais ir teisėjais“, – kalbėdamas apie Komisijos veiklos aiškinimo visuomenei svarbą pasakojo V. Lepeška.

Komisija yra Prezidento patariamoji institucija, kuri šalies vadovei padeda formuoti teisėjų korpusą. Skirdama teisėjus, Prezidentė atsižvelgia į Komisijos rekomendacijas, taip pat su kiekvienu kandidatu į teisėjus susitinka asmeniškai.

Siekiant užtikrinti objektyvią, skaidrią ir kokybišką teisėjų atranką Komisijos veiklą trejus metus vykdo 4 visuomenės atstovai ir 3 teisėjai.

Share Button

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.