Užimtumas ir nedarbas 2016 IV ketvirtyje

2016 m. ketvirtąjį ketvirtį nedarbo lygis buvo 7,6 proc., arba 0,1 procentinio punkto didesnis nei trečiąjį ketvirtį. Vyrų nedarbo lygis sudarė 8,8 proc., moterų – 6,5 proc.

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 14,6 proc. ir per ketvirtį padidėjo 1,5 procentinio punkto.

2016 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 112 tūkst. bedarbių, t. y. 1 tūkst. daugiau nei trečiąjį ketvirtį. Ilgalaikių bedarbių per ketvirtį sumažėjo 0,2 tūkst. ir buvo 41,4 tūkst. 15–24 metų amžiaus bedarbių 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 17,7 tūkst., arba 1 tūkst. daugiau nei trečiąjį ketvirtį.

2016 m. ketvirtąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 358 tūkst. gyventojų, jų skaičius, palyginti su 2016 m. trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo 10,3 tūkst.

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 69,7 proc. ir per ketvirtį sumažėjo 0,3 procentinio punkto. Vyrų užimtumo lygis sudarė 70,2 proc., moterų – 69,2 proc.

20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,3 procentinio punkto ir 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 75,4 proc.

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 30,6 proc. ir per ketvirtį sumažėjo 1,5 procentinio punkto.

2016 M. NEDARBO LYGIS ŠALYJE BUVO 7,9 PROC.

2016 m. nedarbo lygis sudarė 7,9 proc. ir buvo 1,2 procentinio punkto mažesnis nei 2015 m., remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vyrų nedarbo lygis 2016 m. buvo 9,1 proc., moterų – 6,7 proc. Per metus vyrų nedarbo lygis sumažėjo 1 procentiniu punktu, moterų – 1,5 procentinio punkto.

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2016 m. sudarė 14,5 proc. ir buvo 1,8 procentinio punkto mažesnis nei 2015 m.

Ilgalaikio nedarbo lygis 2016 m. sudarė 3 proc. ir buvo 0,9 procentinio punkto mažesnis nei 2015 m.

1 pav. Nedarbo lygis 2010–2016 m.

2016 m. buvo 116,2 tūkst. bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus bedarbių buvo 17,8 tūkst.
Palyginti su 2015 m., 15–24 metų amžiaus bedarbių skaičius sumažėjo 2,6 tūkst.

15–64 METŲ AMŽIAUS GYVENTOJŲ UŽIMTUMO LYGIS PER METUS PADIDĖJO 2,2 PROCENTINIO PUNKTO

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2016 m. sudarė 69,4 proc. ir per metus padidėjo 2,2 procentinio punkto. 15–64 metų amžiaus vyrų užimtumo lygis sudarė 70 proc., moterų – 68,8 proc., atitinkamai 2 ir 2,3 procentinio punkto daugiau nei prieš metus.
20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2016 m. sudarė 75,2 proc., per metus padidėjo 1,9 procentinio punkto.
Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis 2016 m. sudarė 30,2 proc., per metus jis padidėjo 1,9 procentinio punkto.
55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per 2016 m. padidėjo 4,2 procentinio punkto ir sudarė 64,6 proc.

2 pav. Užimtumo lygis 2010–2016 m.

2016 m. buvo 1 mln. 478 tūkst. darbo jėgai priskiriamų asmenų, per metus tokių asmenų skaičius padidėjo 8,6 tūkst.
2016 m. dirbo 1 mln. 361 tūkst. gyventojų, arba 26,4 tūkst. daugiau nei 2015 m.
2016 m. dirbo 105,2 tūkst. 15–24 metų amžiaus gyventojų, arba 0,6 tūkst. daugiau nei 2015 m.

2016 m. buvo 971,5 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų 57,1 proc. senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai.
2016 m. 225 tūkst., arba 64,7 proc., 15–24 metų amžiaus gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 91,8 proc. mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete.

Sąvokos

Bedarbis – nedirbantis 15–74 metų amžiaus asmuo, kuris aktyviai ieško darbo (per paskutines keturias savaites) ir per apibrėžtą laikotarpį (dvi savaites) gali pradėti dirbti.
Darbo jėga – užimti gyventojai ir bedarbiai.
Ilgalaikis bedarbis – bedarbis, ieškantis darbo vienus metus ar ilgiau.
Ilgalaikio nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas ilgalaikių bedarbių ir darbo jėgos santykiu.
Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai – nedirbantys ir neieškantys darbo gyventojai, kurių negalima priskirti nei prie užimtų gyventojų, nei prie bedarbių.
Nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu.
Užimti gyventojai – 15 metų ir vyresni asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar išmoką natūra arba turintys pajamų ar pelno.
Užimtumo lygis – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės užimtų gyventojų ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.

Statistinė informacija parengta remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos naudojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių.

Tyrimas atliktas taikant imčių metodą. Per 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį apklausta 12,2 tūkst., arba 0,5 proc., 15 metų ir vyresnių šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.

2017 m. pirmojo ketvirčio užimtumo ir nedarbo rodiklius skelbsime 2017 m. gegužės 12 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

 

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Share Button

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.