VDI konsultacijų ciklas: kada ir kaip suteikiamos kasmetinės atostogos?

VDI

Kasmetinės atostogos – kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis, skirtas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį. Dirbant pirmuosius metus, atostogos paprastai suteikiamos po 6 mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje, o už antruosius – bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę.

Kasmetinių atostogų trukmė

Darbuotojams gali būti suteikiamos minimalios, pailgintos bei papildomos atostogos.

Minimalios – tai paprastai darbuotojams suteikiamos 28 kalendorinių dienų trukmės atostogos. Ilgesnės – 35 kalendorinių dienų minimalios atostogos – suteikiamos asmenims iki 18 metų, darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, neįgaliesiems ir kitiems įstatymų nustatytiems asmenims.

Pailgintos – iki 58 kalendorinių dienų trukmės kasmetinės atostogos – priklauso kai kurių kategorijų darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa bei profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės, pavyzdžiui mokytojams, sveikatos priežiūros specialistams, farmacininkams ir kitiems darbuotojams, kurių darbe identifikuotina padidinta nervinė, emocinė ir fizinė įtampa. Darbuotojų, turinčių teisę į šias atostogas, kategorijų sąrašas ir konkreti pailgintų atostogų trukmė kiekvienai darbuotojų kategorijai nustatyta Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 941 „Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

Papildomos atostogos suteikiamos darbuotojams už darbą sąlygomis, neatitinkančiomis normalių darbo sąlygų, už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje darbovietėje bei už ypatingą darbų pobūdį. Šių papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė 2003 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 497 „Dėl Kasmetinių papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos patvirtinimo“  (žr. aktualią redakciją).

Darbo sutartyje, kolektyvinėje sutartyje, darbo tvarkos taisyklėse gali būti nustatomos ir didesnės trukmės bei kitų rūšių atostogos. Šios lengvatos negali būti nustatytos biudžetinėse įstaigose.

Kada ir kaip suteikiamos kasmetinės atostogos

Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais. Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis, tačiau viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 14 kalendorinių dienų. Kitas likęs kasmetinių atostogų laikas gali būti skaidomas įvairiai šalių susitarimu.

Savaitgaliai prieš/po atostogų – įskaityti ar ne?

Įskaityti ar ne darbuotojo poilsio dienas, kuriomis prasideda ar baigiasi atostogos, į atostogų laikotarpį nėra konkrečiai reglamentuota – dėl to turi susitarti darbo sutarties šalys.

Darbdavys vienašališkai negali reikalauti, kad darbuotojas naudotųsi kasmetinėmis atostogomis ir savo poilsio dienomis, kai šios dienos yra prieš ar po kasmetinių atostogų (pavyzdžiui, jeigu darbuotojas nori pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis nuo pirmadienio iki penktadienio, darbdavys neturi teisės vienašališkai reikalauti, kad darbuotojas naudotųsi kasmetinėmis atostogomis nuo pirmadienio iki sekmadienio, į kasmetinių atostogų trukmę įtraukiant poilsio dienas). Jei šalys vieningo sprendimo kasmetinių atostogų klausimu nepriima, laikoma, kad susitarimas dėl atostogų suteikimo neįvyko ir atostogos suteikiamos kitu, abiems darbo teisinių santykių šalims priimtinu, laiku.

Pažymėtina, kad nesutarimai tarp darbdavio ir darbuotojo (darbo ginčai), kilę dėl kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos ir sąlygų, nagrinėjami darbo ginčų komisijose, įsteigtose prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių.

Tai pat svarbu žinoti:

– atšaukti iš kasmetinių atostogų leidžiama tik darbuotojo sutikimu;jeigu kasmetinių atostogų metu darbuotojas tapo laikinai nedarbingas (sirgo pats, slaugė šeimos narį ir pan.), kasmetinės atostogos pratęsiamos atitinkamą dienų skaičių arba darbuotojui susitarus su administracija nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis perkeliama į kitą laiką;

– darbo užmokestis už kasmetines atostogas turi mokamas ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios, o jeigu darbuotojui laiku nesumokama ne dėl jo kaltės (pavyzdžiui, jei darbuotojo prašymas suteikti kasmetines atostogas pateiktas vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios, darbdavys neturi galimybės išmokėti darbo užmokestį už kasmetines atostogas laiku), kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, ir už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas. Svarbu, kad darbuotojas pats ir nedelsdamas turi teikti darbdaviui prašymą apie pageidavimą pratęsti atostogas šiuo pagrindu (dėl darbo užmokesčio už kasmetines atostogas vėlavimo fakto);

– švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaitomos, tad darbuotojo valia dėl tikslios kasmetinių atostogų trukmės turėtų būti aiškiai išreikšta.Svarbu žinoti, ar darbuotojas prašo suteikti kasmetines atostogas konkrečia data ar kalendorinių dienų skaičiumi. Jeigu darbuotojas prašo kasmetines atostogas suteikti konkrečia data, pavyzdžiui, nuo spalio 20 d. iki lapkričio 9 d. – viena iš kasmetinių atostogų dienų – lapkričio 1-oji diena bus šventinė ir ji į kasmetinių atostogų trukmę neįsiskaičiuos. Bus laikoma, jog darbuotojas išnaudojo 20 kalendorinių dienų kasmetinių atostogų ir darbuotojas į darbą turės grįžti lapkričio 10 d. Tačiau jeigu darbuotojas prašo suteikti 21 kalendorinės dienos trukmės kasmetines atostogas nuo spalio 20 d., vadinasi tuo laikotarpiu skaičiuojama 21 kalendorinė diena kasmetinių atostogų, šiam laikotarpiui tenkanti šventinė lapkričio 1-oji diena į atostogų trukmę neįskaitoma, todėl darbuotojas turės grįžti į darbą lapkričio 11 d.

Klausimais, susijusiais su kasmetinių atostogų suteikimu, konsultaciją galite gauti Valstybinės darbo inspekcijos telefonu (8 5) 213 9772, raštu – užpildę paklausimo formą www.vdi.lt arba Facebook‘e.

Share Button

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.