fbpx

Vedų guru mušamą vyro moterį moko, kad reikia atidirbti karmą
5 (1)

Klausimas: Skaitydama psichologės Ramunės Murauskienės tekstą, kuriuo ji dalinasi su skaitytojais savo facebook paskyroje, likau sutrikusi.

Norėčiau iškelti šį klausimą visuomenės diskusijai. Tekstu, kuriame vedų guru, moko pervargusią, nesulaukiančią pagalbos namuose, mušamą vyro moterį, kažkokiu stebuklingu būdu, vieną pačią tvarkyti emocijas ir atidirbti karmą, dalinasi profesionali psichologė.

Norėčiau sužinoti ar tai yra oficiali psichologų bendruomenės pozicija ir tam yra mokslinis pagrindimas.

Ar žmogus, skelbiantis save psichologu ir skleidžiantis tokius patarimus atstovauja mokslo bendruomenės ar neaiškaus religinio lyderio nuomonę, prisistatydamas kaip psichologas.

Taip pat norėčiau iškelti klausimą diskusijai, kas gali nutikti smurtą kenčiančiai aukai, jei jai prasidėtų depresija ir jai būtų duodami tokie patarimai, kokia žala psichikai gali būti padaryta?

Ar įmanoma meldžiantis išspręsti tokią problemą, ir ar daug tokių atvejų psicholgijos mokslas žino ir gali patvirtinti, jeigu ne – ar minėta psichologė nepažeidžia etikos ir neklaidina vartotojų tituluodama save psichologe, ar gali būti, kad moteris, prisidengdama psichologės vardu, skleidžia visiškus ezoterines nesąmones.

Kiek įmanoma, kad aprašomu atveju, smurto auka, viena ištemps situaciją namuose ir nepalūš visiškai, kad jai perskaičius tokius patarimus neprasidės depresija ir ji net iš psichologo sulaukusi pseudopatarimų liks visiškai viena?

Norėčiau profesionalios psichologų nuomonės apie tokius „naudingos informacijos” šaltinius smurto aukoms, kokius siūlo jų kolegė.

Pagarbiai,
Donata Dundienė

Komentuoja psichologas Edvardas Šidlauskas:

Sveiki, Donata,

dėkoju už šį opų ir išties aktualų klausimą, tiksliau už visą tų klausimų šūsnį. Eikime prie svarbiausio, kaip Vedų interpretatorius išties randa smurto pateisinimą? Užsukau į jūsų minimos psichologės puslapį ir išties radau Anantara Das š. m. lapkričio 27 d. skelbtų minčių anonsą. Pats Anantara Das prisitato kaip bhakti jogas, ajurvedos gydytojas, psichologas ir teisininkas. Išties plati specialybių gama. Neturiu dabar galimybės patikrinti šių titulų pagrįstumo, tad siūlau eiti tiesiog prie pamokslo teiginių, kuris gana ilgas, tad pacituosiu tik kelias ištraukas, o visą kitą rasite bhakti jogo, teisininko ir psichologo puslapyje arba čia.

Moteris klausia „Kaip susitvarkyti su vyro kumščiavimusi?”, o Vedų interpretatorius atsako „Tai, kad vyras mušasi žinoma yra blogai … Kodėl taip vyksta Jūsų šeimoje? … Matomai praeituose gyvenimuose Jūs irgi kažką taip skriaudėte … Gavote vyrą su kurio pagalba galite tapti šventa ir jis yra tik apvaizdos instrumentas Jums susiremontuoti save … Jūs priėjote trečią šeimyninio gyvenimo stadiją, kai reikia atidirbinėti karmą, kai į paviršių pradeda lysti visi Jūsų ir vyro trūkumai.” Daug čia galima dar cituoti, tačiau jei glaustai apibendrintume, visa esmė tame, kad moteris turi uoliau atsiduoti religinei praktikai, aklai paklusti vyrui ir tai savaime viską išspręs.

Patikrinus Lietuvos psichologų sąjungos narių sąrašą, nepavyko aptikti nei Ramunės Murauskienės, nei Anantara Das [Algis Razminas], tad į pirmą jūsų klausimą atsakau taip, kad šie žmonės niekaip negalėtų atstovauti oficialiai psichologų bendruomenei, nes tiesiog jai nepriklauso. Be to, tokie patarimai kirstųsi ir su Psichologų profesinės etikos kodeksu, ir su Europos žmogaus teisių konvencija, kuria jis grindžiamas. Kalbant konkrečiai, pavyzdžiui:

„Niekas negali būti kankinamas, patirti nežmonišką ar žeminantį jo orumą elgesį, arba tokiu būdu būti baudžiamas.”

3 straipsnis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

Šios moters atveju, patarimai būtų neetiški, profesine prasme, jau vien todėl, kad „Psichologas savo profesinėje veikloje naudoja mokslu, teorija ir įrodymais grįstus metodus, technikas, procedūras bei atsižvelgia į jų ribotumus. Plėtojantis psichologijos mokslui ir profesijai, nuolat atsiranda naujos praktikos sritys ir metodai, kuriuos, renkant įrodymus empiriniam pagrindimui, būtina išbandyti praktikoje, todėl eksperimentinius ar mokslu ne iki galo pagrįstus metodus, technikas ar procedūras psichologas naudoja itin atsargiai, apsaugodamas klientą nuo galimos žalos.” (2.1 Bendrosios nuostatos, Psichologų profesinės etikos kodeksas).

Panašu, jog fizinį smurtą patiriančiai moteriai, rekomendacijos formuojamos vadovaujantis religinėmis idėjomis [Tarptautinė Krišnos sąmonės bendrija], o ne psichologijos mokslu.

Be to, čia turime reikalą su vertybiniu ir tiesiog tarpcivilizaciniu konfliktu. Patriarchalinės visuomenės, o ir tradicinė šeimos sankloda Vakaruose nebelaikoma vertybe, moteris nebėra vyro daiktas ir turi tokias pat teises. Religinio klodo dominavimas pakeičiamas pasaulietiniu, o ne atvirkščiai, kaip dar pasitaiko kai kuriose „Trečiojo pasaulio” šalyse, dėl to, gal ir pagrįstai, kartais laikomų socialiai atsilikusiomis. Kas reiškia, kad kiekvienas turime teisę į savo tikėjimo laivę, bet negalime pažeisti bendruomenės susitarimų, t. y. įstatymų, Konstitucijos, Baudžiamojo, Administracinio kodeksų ir panašiai.

Taigi, čia galiu visai suprasti tą greičiausiai nuoširdžią ir gražią nostalgiją tradicinėms šeimos vertybėms, ypač nykstant tautai, kurią dalis išpildo Vedų kultūroje, kiti tiesiog krikščioniškose vertybėse, kiti dar kažkur. Tačiau mes nebegalime žengti atgal į viduramžius ir paneigti platesnį socialinį-kultūrinį sąmoningumą, kuris atsisako diskriminacijos lyties, rasių ar dar kažkokiu panašiu pagrindu.

Kalbant visai paprastai, pats psichologinis konsultavimo metodas numato, jog konsultantas turi suskliausti/atidėti į šalį, kiek tai įmanoma, savo vertybines nuostatas, religinius ar kitokius įsitikinimus ir pažinti patį psichikos procesą konkrečiame žmoguje, kuris yra dar iki  bet kokių vertinimų, stereotipų ar ideologijų. Neutraliai tyrinėdamas atskiro individo sąmonės ar tarpasmeninius fenomenus, specialistas atranda gilumines kančios, psichopatologijos ar tiesiog disfunkcinių santykių  galimas prielaidas, tarsi piktybinius mazgus ir juos išrišęs palengvina žmogaus raidą, padeda tapti labiau sąmoningu bei sklandžiau judėti asmeninės individuacijos kelyje.

Jūsų aprašyta situacija man neatrodo kažkokia išskirtinė, veikiau atspindinti bendrą tendenciją. Deja, bet turiu pripažinti, kad po žodžiu „psichologas” slepiasi daug visokių dalykų, ne visada gerų. Esu susidėliojęs tokią psichinės sveikatos specialistų tipologiją, kuri nėra baigtinė ar absoliučiai tiksli, tačiau gal kažkiek padės susigaudyti:

 • Psichiatras (medicininis išsilavinimas; terapinis, mokslu grįstas poveikis kūnui ir psichikai).
 • Psichoterapeutas (turi mediko arba psichologo išsilavinimą, mokslu grįstas gydomasis poveikis psichikai).
 • Psichologas (įgijo psichologijos bakalauro ir magistro diplomus universitete, taiko mokslu grįstus konsultavimo metodus).
 • Psichologas-sektantas (turi diplomus, tačiau įvairias ezoterines idėjas įvelka į psichologizmų skraistę). Įtaigiai, mano galva, tokio specialisto prototipas pavaizduotas kiek užtęstame ukrainiečių seriale „Šviesos linija” / „Линия света” (2017).
 • Pseudopsichologas (be psichologijos bakalauro ir magistro diplomo).

Šiuo metu ruošiamas Psichologų praktinės veiklos įstatymas, kuriuo siekiama užkirsti kelią pseudospecialistams traumuoti žmones ir sykiu numatoma, jog turintys diplomą psichologai nuolat keltų kvalifikaciją bei konsultuotųsi pas labiau prityrusius kolegas ir taip apsaugotų klientus nuo savo galimos ne kompetencijos. Priimti tokį įstatymą mėginama jau gana seniai, tačiau vis nepavyksta, nes yra aktyviai tam besipriešinančių žmonių, tad nežinia kuo visa tai baigsis ir šį kartą.

Svarbu pabrėžti, jog tiek religinis, tiek psichologinis konsultavimas gali veikti drauge ir išties pasitarnauti žmogui, tačiau bėdų atsiranda tada, kai juos sukeičiame vietomis ar suplakame į krūvą. Sykiu, manau, kad nieko gero negali tikėtis, kai svetimos kultūros mentaliteto fragmentus bandoma grubiai užsimaukšlinti sau ar kitam ant galvos.

Rytų, Afrikos ar Mezoamerikos civilizacijose galime rasti daug įkvėpimo, visada kažko pasimokyti, o Vedų kultūra, konkrečiai, manau yra vienas įstabiausių žmonijos perlų, tačiau grubiose rankose vaistas virsta nuodu, deja. Terapinių metodų, filosofijos, estetikos ir visokių kitokių gerų dalykų adaptacijai egzistuoja labai solidi mokslo sritis – komparatyvistika (pvz.: LKTI, VU OC), nuo jos turbūt ir derėtų pradėti, siekiant visų tų dvasinių turtų integravimo. Užsimezgęs konceptualiame lygmenyje akademinis polilogas pamažu virsta ir praktiniais metodais pvz.: MBSR, DBT, ACT, MBCT. Daugiau šia tema galima rasti tarpkultūrinės psichologijos straipsniuose, knygose, vadovėliuose.

Patyrus psichologinį ar fizinį smurtą, visoms moterims rekomenduočiau nedelsiant kreiptis pagalbos nemokamu anoniminės psichologinės pagalbos telefonu (8 800 66366) arba į specializuotus krizių centrus, žemiau nurodytais kontaktais.

 SAVIVALDYBĖ  PAVADINIMAS  KONTAKTAI
 Akmenės r.  Moterų veiklos inovacijų centras  8 652 24232, mvic@splius.lt
 Alytaus m.  Alytaus miesto moterų krizių centras  8 645 45287, ammkc@aktv.lt
 Alytaus r.  Alytaus miesto moterų krizių centras  8 645 45287, ammkc@aktv.lt
  Anykščių r.  Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras  8 615 45464, anyksciumoterys@gmail.com
 Birštono  Asociacija „Kauno moterų draugija“  8 603 89833, kmd.asoc@gmail.com
 Biržų r.  Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius  8 699 86866, paramosnamai@gmail.com
 Druskininkų  Alytaus miesto moterų krizių centras  8 645 45287, ammkc@aktv.lt
 Elektrėnų  Moterų informacijos centras  8 5 2629003, 8 650 95216, spc@lygus.lt
 Ignalinos r.  Visagino šeimos krizių centras  8 699 20069, 8 686 60657, viltisvskc@gmail.com
 Jonavos r.  Moters pagalba moteriai  8 618 40044, info@moters-pagalba.lt
 Joniškio r.  Moterų veiklos inovacijų centras  8 652 24232, mvic@splius.lt
 Jurbarko r.  Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras  8 446 61565, 8 616 55877, taurage@moterscentras.w3.lt
 Kaišiadorių r.  Asociacija „Kauno moterų draugija“  8 603 89833, kmd.asoc@gmail.com
 Kalvarijos  Marijampolės apskrities moters veikos centras  8 343 59525, 8 633 55007, spc.mar@gmail.com
  Kauno m.  Kauno apskrities moterų krizių centras  8 679 31930, kaunoaspc@kamkc.lt
  Kauno r.  Asociacija „Kauno moterų draugija“  8 603 89833, kmd.asoc@gmail.com
  Kazlų Rūdos  Marijampolės apskrities moters veiklos centras  8 343 59525, 8 633 55007, spc.mar@gmail.com
  Kelmės r.  Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras  8 446 61565, 8 616 55877, taurage@moterscentras.w3.lt
  Kėdainių r.  Moters pagalba moteriai  8 618 40044, info@moters-pagalba.lt
 Klaipėdos m.  Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras  8 46 350099, 8 650 60094, kmn@moteriai.lt
 Klaipėdos r. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras  8 445 78024, 8 605 82331, kretingosmoterys@gmail.com
 Kretingos r. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras  8 445 78024, 8 605 82331, kretingosmoterys@gmail.com
 Kupiškio r.  Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius  8 699 86866, paramosnamai@gmail.com
 Lazdijų r.  Alytaus miesto moterų krizių centras  8 645 45287, ammkc@aktv.lt
 Marijampolės  Marijampolės apskrities moters veiklos centras  8 343 59525, 8 633 55007, spc.mar@gmail.com
 Mažeikių r.  Telšių krizių centras  8 609 02636, 8 682 29459, 8 444 74282, kriziucentras@gmail.com
 Molėtų r.  Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras  8 615 45464, anyksciumoterys@gmail.com
 Neringos m.  Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras  8 46 350099, 8 650 60094, kmn@moteriai.lt
 Pagėgių  Koordinacinis centras „Gilė“  8 610 10715, koordinaciniscentras@gmail.com
 Pakruojo r.  Moterų veiklos inovacijų centras  8 652 24232, mvic@splius.lt
 Palangos m.  Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras  8 46 350099, 8 650 60094, kmn@moteriai.lt
 Panevėžio m.  Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius  8 699 86866 , paramosnamai@gmail.com
Panevėžio r.  Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius  8 699 86866, paramosnamai@gmail.com
 Pasvalio r.  Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius  8 699 86866, paramosnamai@gmail.com
 Plungės r.  Telšių krizių centras  8 609 02636, 8 682 29459, 8 444 74282, kriziucentras@gmail.com
 Prienų r.  Asociacija „Kauno moterų draugija“  8 603 89833, kmd.asoc@gmail.com
 Radviliškio r.  Moterų veiklos inovacijų centras  8 652 24232, mvic@splius.lt
 Raseinių r.  Raseinių krizių centras  8 657 87475, info@kriziucentras.eu
 Rietavo  Telšių krizių centras  8 609 02636, 8 682 29459, 8 444 74282, kriziucentras@gmail.com
 Rokiškio r.  Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius  8 699 86866, paramosnamai@gmail.com
 Skuodo r.  Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras  8 445 78024, 8 605 82331, kretingosmoterys@gmail.com
 Šakių r.  Marijampolės apskrities moters veiklos centras  8 343 59525, 8 633 55007, spc.mar@gmail.com
 Šalčininkų r.  Moterų informacijos centras  8 650 95216, 8 5 2629003, spc@lygus.lt
 Šiaulių m.  Moterų veiklos inovacijų centras  8 652 24232, mvic@splius.lt
 Šiaulių r.  Moterų veiklos inovacijų centras  8 652 24232, mvic@splius.lt
 Šilalės r.  Koordinacinis centras „Gilė“  8 610 10715, koordinaciniscentras@gmail.com
 Šilutės r.  Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras  8 445 78024, 8 605 82331, kretingosmoterys@gmail.com
 Širvintų r.  Moterų informacijos centras  8 5 2629003, 8 650 95216, spc@lygus.lt
 Švenčionių r.  Moterų informacijos centras  8 5 2629003, 8 650 95216, spc@lygus.lt
 Tauragės r.  Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras  8 446 61565, 8 616 55877, taurage@moterscentras.w3.lt
 Telšių r. Telšių krizių centras  8 609 02636, 8 682 29459, 8 444 74282, kriziucentras@gmail.com
 Trakų r.  Moterų informacijos centras  8 5 2629003, 8 650 95216, spc@lygus.lt
 Ukmergės r.  Moters pagalba moteriai  8 618 40044, info@moters-pagalba.lt
 Utenos r.  Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras  8 615 45464, anyksciumoterys@gmail.com
 Varėnos r.  Alytaus miesto moterų krizių centras  8 645 45287, ammkc@aktv.lt
 Vilkaviškio r.  Marijampolės apskrities moters veiklos centras  8 343 59525, 8 633 55007, spc.mar@gmail.com
 Vilniaus m. (išskyrus Naujininkų, Grigiškių, Naujosios Vilnius seniūnijas)  Vilniaus moterų namai  8 5 2616380, vmotnam@vmotnam.lt
 Vilniaus m. (Naujininkų, Grigiškių, Naujosios Vilnius seniūnijos)  Moterų informacijos centras  8 5 2629003, 8 650 95216, spc@lygus.lt
 Vilniaus r.  Moterų informacijos centras  8 5 2629003, 8 650 95216, spc@lygus.lt
 Visagino r.  Visagino šeimos krizių centras  8 699 20069, 8 686 60657, viltisvskc@gmail.com
 Zarasų r.  Visagino šeimos krizių centras  8 699 20069, 8 686 60657, viltisvskc@gmail.com

Psichologas Edvardas Šidlauskas | psichika.eu
Iliustracija: Yu Kato

Įvertinkite!
[Balsavo: 1 Vidurkis: 5]

23 Responses

 1. Anonimas parašė:

  Psichologija joks mokslas. Jinai tik nelabai sėkmingai bando pakeisti religijas.

 2. Anonimas parašė:

  Būtų kur kas įdomiau paskaityti paties E.Šidlausko komentarą moters situacijai

 3. Ananda parašė:

  Sveiki. As pati domiuosi vedu tradicija, esu gimus ir augus Krisnos samone, bhakti joga, praktikuojanciu zmoniu seimoje. Noreciau pasidalinti keliomis izvalgomis. Visu pirma, pagal vedu kultura moterys (kaip ir vaikai ir seni zmones) yra globojami, jai rupinamasi. Tad apie jokius musimus nera net kalbos. Vyras neturi teises kelti rankos pries moteri. Vyro pareiga yra gyvybe paaukoti gelbejant zmona (jei reikia :)) . Pagal vedine tradicija moteris laisvai gali grizti i pas savo tevus, jei vyras netinkamai su ja elgiasi. Ji neprivalo sedeti ir kenteti musimo ir prievartos. Zinoma, yra moteru kurios kazkaip sugeba istverti tokius dalykus ir toliau gyvena seimoje su tokiu vyru, taciau niekur vedose neparasyta, kad moteris privalo kenteti smugius ir toliau tarnauti vyrui.

 4. Ananda parašė:

  Dabar del karmos :) Man karmos savoka pazistama nuo pat pirmuju dienu. Karma nera kazkoks „gipsas” kuris tave ikalina ir tu negali pasijudinti, kol neatkentesi savo Karmos. Taip, autorius teisus, tai buvo tokia moters karma gauti toki vyra, nes ji kazkam suteike toki pati skausma praeitame gyvenime. Taciau, tai nereiskia, kad ji turi sedeti ir kenteti tokius dalykus. Cia tiesiog yra toks poziuris, kad jei kazkas mums gero/blogo nutinka, as suvokiu, kad matyt as kazkam suteikiau skausmo/dziaugsmo, del to ir dabar dziaugiuosi/kenciu. Taciau, mano pareiga suvokti, kaip tinkamiausiai pasielgti sioje situacijoje. Kartais tai butu likti situacijoje ir bandyt istaisyt, kartais pasitraukt. Cia labai individualu).

 5. Ananda parašė:

  O del autoriaus pasiulymo stengtis issaugot seima… Vis del to ir pagal krikscionybe skyrybos yra zmoniu isgalvota savoka. Musu pareiga yra stengtis atlikti savo zmonos pareiga kiek imanoma. (kaip ir vyrui vyro), atlikti tevu pareiga, kad ir kaip sunku bebutu ir t.t Siuolaikine vakaru civilizacija persa toki vartotojiskumo principa – pabandziau, nepatiko, ismetu. Rytu kultura mokina kantrybes, dorybes ir pastangu atlkti savo pareiga. Tad autoriaus sulymas dar pabandyti nera visiskai beprasmis. Is kitos puses, tik pati moteris turi suprasti, ar jai uzteks jegu ir fizines bei prichologines stiprybes bandyti issaugoti seima ir atkurti santykius. tai turi buti tik tos moters samoningas sprendimas ta padaryti, o ne kazkieno primesti patarimai.

 6. 1 parašė:

  O religinis fanatizmas nėra psichikos sutrikimas? Ar tik siaura pasaulėžiūra, išsilavinimo stoka? Ir apskritai, kaip šiais laikais dar kažkas gali tokių dalykų vaikytis, kai mokslas taip toli pažengęs – nuo atomo sandaros iki tukstančių palydovų kosmose. Bet vistiek atsiranda „svajoklių”, tikinčių sielomis, reincharnacijomis, dievais ir kitais visiškai mokslinio pagrindo neturinčiais dalykais, kuriuos sugalvojo religinio marketingo specialistai. Jei bent vienas iš tų religinių fanatikų turėtų bet menkiausią pagrįstumą savo filosofijoms, jiems tereiktų nueiti ir pasiimti 1000 000 $ vertės Nobelio premiją ir pasaulinį pripažinimą.
  P.S. Jie visi sako, kad jų veiklos prasmė padėti žmonėms, jei savo įžvalgomis, įrodymais pasidalintų su žmonijos protais (mokslininkais), kurie padėtų iki galo viską suprasti ir panaudoti tai žmonijos labui – padarytų gerą visam pasauliui. Bet jie to nedaro ir kaip tik priešina savo „aukas” su mokslu arba klaidina, sakydami, jog mokslininkai jų teorijas patvirtina.

  • Anonimas parašė:

   Kaip tai nedaro? Kaip tai nenaudoja žmonijos labaui? Tai apie ką tada jie skelbia pratisai, jūs gal priekurtis? Visi sako, kad reinkarnacija yra, kad siela yra ir t.t. Pakalbėkite apie oobe, su dmt vartotojais, su komą patyrusiais žmonėmis galų gale. Bet ir aš netikėjau reinkarnacija būdamas jūsų metų.

  • E parašė:

   Visiškai pritariu. Dvasiniai dalykai yra išsivystę į įv. pobūdžio versliukus. Tie kurie teigia kategoriškai viena ar kita apie karmas, dharmas ir pan. yra arba naivuoliai arba verslininkai. Spėliot ir sekti gyvenimo dėsningumus galima jei tik nori, o kiekvienam duota pagal jo tikėjimą :) Taigi, duok durniui kelią jei jis juo nori eiti.

 7. Sveiki. Panašu, kad straipsnyje minėtas vedų guru atstovauja ne Krišnos sąmonės, ir ne Vedų, o savo asmeninį požiūrį. Manau, kad didelė dalis blaiviai mąstančių Krišnos sąmonės, bhakti jogos ar Vedų pasekėjų, su jo požiūriu nesutiktų. Šis požiūris ištrauktas iš konteksto, neatsižvelgia į laiką, vietą ir aplinkybes, nors šie trys aspektai nuolat pabrėžiami Vedų tradicijoje. Krišnos sąmonės judėjimas pasaulyje plinta ne dėl patriarchališkos, atgyvenusios Vedų interpretacijos, o dėl požiūrio, kad siela yra amžina, turinti amžiną meilės santykį su Dievu amžinoje Dievo karalystėje. Mūsų judėjimui, deja, trūksta atsakingos socialinės politikos gairių, todėl tokie požiūriai skelbiami viešai, kaip Krišnos sąmonės judėjimo ar Vedų pozicija. Labai atsiprašau visų skaitytojų už tokį klaidinimą.

  • Greta parašė:

   Spėju, kad turėjote labai audringą, galbūt sunkią vaikystę, paauglystę, kuri atvedė jus prie dvasinių ieškojimų ir atradote vedas. Jums padėjo atrasti gyvenimo prasmę ir pan. Todėl, savotiškas ligonis buvote ir tos ligos nepagydėte, tik užsivilkote religinę skraistę. Ir lyg atradote, pagydėte žaizdas, bet iš tikro tai iliuzija. Esate religinis ligonis, kuris į savo šizofreninį liūną ir kitus įtraukti nori. ” o kaip man dabar gerai, prisijunk ir tu”. Religija, kaip narkotikas. Geriau jau būti doram ir nieko iš Dievo nesitikėti, negu vaidmainiškai dėl karmos būti geram. Religijos reikia proto ligoniam, kurie nemoka jausti gėrio ir reikia pagqlbos iš šalies- religijos. Sveiko proto žmogus gerbs ir mylės kitus ne dėl rojaus ar kito gyvenimo ar dar kito velnio. Jis tiesiog gyvens iš širdies sąžiningai.

  • Petras parašė:

   Šatakula das, kiek žinau
   Čia minėtas vedų guru priklauso Lietuvos Krišnos Sąmonės bendrijai, tarptautinei ISKCON organizacijai, autoritetingai mokytojų- mokinių sekai, jam suteiktas Vedų išminčiaus (brahmano) titulas. Jei jūs nepriskiriate jo prie blaiviai mąstančių Krišnos sąmonės judėjimo ar Vedų pozicijos skleidėjų, o prie žmonių klaidintojų, tai ar nereikėtų iš šio asmens suteiktus titulus atimti?
   Kiek dar Lietuvos žmonės bus klaidinami kažkieno ruošemų fanatiškų, nemąstančių, dogmatiškų pamokslautojų, netikrų gurų, mokytojų?

 8. Nuomonė parašė:

  Sveiki visi,

  aš norėsiu taip pat pasakyti savo įžvalgas. Manau, kad čia bus tas atvejis, kai kas nors pavydėdamas žmogui populiarumo ar šiaip sėkmės bando visaip jį provakuoti išgalvodami suktus klausimus, tam kad po to bandyti visaip sumenkinti, pažeminti, apšmeižti. Tai primena klasikinę istoriją apie Jėzų, kur susimokiusieji fariziejai klausia …

  Žodžiu klasikinis pavydo veikimas šiame gyvenime ir tiek!

  Geros dienos!

  • Petras parašė:

   Nemanau, kad Jėzus siekė populiarumo ar sekmės. Bet jei tokie yra asmens pamokslavimo motyvai, tai tokiam egoistui nėra ko pavydėt.

 9. Ramunė parašė:

  Labai apmaudu, kai apie tam tikrą informacijos pasidalinimą klausiama nuomonės ne autoriaus Anantara Das, ne manęs, o visai nesusijusio žmogaus.

  Tai tik parodo, kad nebuvo svarbu pasitikskinti. Buvo svarbu – sumenkinti.

  Svarbu pasakyti, kad psichologų bendruomenė, jaučianti grėsmę prarasti visišką pasitikėjimą visuomenėje, psichologų sąjungos vardu bando reglamentuoti visų psichologų veiklą. Nes žmonės masiškai nusivilia psichologų pagalba.

  Aš tikrai nepriklausau psichologų sąjungai ar kokiai organizacijai, buriančiai psichologus. Ir neketinu priklausyti. Savo profesionalumu rūpinuosi priklausydama kitoms bendruomenėms. Kam įdomu, paklaus.

  Linkiu žmonėms būti labai kritiškiems bet kokių pagalbos specialistu atžvilgiu. Ypač tų, kurie nuneigia Dievą. Ypač tų,kurių pasaulėžiūra niekaip nepasireiškia jų profesinėje veikloje.

  Psichologė Ramunė Murauskienė

  P.S. žmonių,kurie susiranda sau tinkamą pagalbą, visiems užteks.

  • Greta parašė:

   Grėsmę?! Atlieka jie savo funkcijas, kurios nustatytos teisine, valstybine, socialine prasme. Kaip žinoti ar jūs ne pseudo pichologė? Kuri kažką skaitė ir labai domėjosi? Galbūt, baigė nelabai gerai psichologijos bakalaurą ir pritrūko protinių galimybių eiti aukščiau ir tą spragą kompencuoja religine/pseudopsichologine prasme? Nesugebėjau vienur, griebiuosi kito šiaudo. Visi ten susirinkę vedų tikėjimo propaguojamoje kultūroje buvę labai nelaimingi, nepritapę, psichinių problemų turėję, o galbūt dar ir turintys žmonės. Jei norite padėti žmonėms, neklaidinkitę jų, tiesiai šviesiai pasakykit savo situaciją ir leiskite rinktis iš faktų, o ne proto iliuzijų.

 10. Blabla parašė:

  Kodel toks saliskas straipsnis? Psichologas Edvardas atrodo bukas ir šališkas, nuo ssrs laiku uzsilikes mastymas tikriausiai, dar tegu paraso, kad tikincius reikia i psichiatrine uzdaryti. Manau Edvardai jums butu naudinga Franklio knygu paskaityti, kur biski praplestu pasauleziura, maziau gedos prisidarytumet.

 11. Donatas parašė:

  Vienas „psichologas” kritikuoja kitą „psichologą”. Va čia ir yra visa bėda – kritikuojama net nebandant suprasti. „Gavote vyrą su kurio pagalba galite tapti šventa ir jis yra tik apvaizdos instrumentas Jums susiremontuoti save” – visiškai teisingai, gal šventa moteris ir netaps, bet bent jau pagalvos kodėl ją muša, kodėl ji už tokio vyro tekėjo, o jei netekėjo, kodėl jis toks pasidarė.

 12. Eterė parašė:

  Situacija situacijai nelygi. Viskas nuo interpretavimo priklauso, o kiekvienuose santykiuose yra N niuansų ir priežąsčių kodėl yra taip kaip yra.
  Pradėjau tą laišką skaityt, ir pradžioje dar lyg ir nieko, bet toliau, susinervinau dėl to pilstymo iš tuščio į kiaurą ir glaistymo.
  Yra toks posakis: virėjas savo klaidas padažu užtaiso, daktaras – žeme, o blogas psichologas dievu.

 13. Vidmantas parašė:

  „Atestuotų” ir „pripažintų” popierėliu psichologų atstovas pateikia tokių pat „atestuotų” ir „aprobuotų” pagalbos organizacijų sąrašą, kurios rajonuose moteriai lyg turėtų padėti: deja dažniausiai profesionalios pagalbos čia tik kvapas- apsiribojama nukreipimu pas psichologus (kur vaikščiojama dienų dienas), psichoterapeutus (bet su tokiomis terapijomis ne kuris „specialistas”nori terliotis- nes čia ilgas procesas ir menkai apmokamas), į vietinius psichikos sveikatos centrus (kur jus užmaitins iki apkvaitimo cheminiais medikamentais) ir pan., susikūrusiems centrams įsisavinant dažniausiai įvairių projektėlių be tęstinumo, lėšas… Praktiškai būna, pralaukus eilėse tai tik begalinis vaikščiojimas į visokius „užsiėmimus“ pas „specialistes“, po kurių nauda būna abejotina… be to jos dar valandų sau daugiau prisirašo paprašydamos jūsų parašo… Ši visuomenės lėšomis išlaikoma valdiška „specialistų” armija tikrai nėra efektyvi…
  Aš pats, jei ne minėtas Vedų specialistas (beje išsilaikantis tik iš aukų)- tikriausiai jau būčiau aname pasaulyje… žmogui reikia stipraus vertybinio asmeninio palaikymo, paremto autoritetu ir dirbti pačiam su savimi. Jokie bejėgiškų psichologų pašnekesėliai ir stebuklinga piliulė neištrauks iš to liūno, kuriame žmogus įklimpęs, jei pats nenorėsi…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.