Kad dvasinė kelionė netaptų dvasinėmis klejonėmis (3 dalis)
0 (0)

14909480007_8117005d17_b

KLAUSIMAS APIE MOKYTOJĄ

Prieš pradėdama Mokytojo klausimą, dar kartą išvardinsiu pirmuosius dvasinės kelionės etapus:

1) Startiniu dvasinės kelionės tašku gali tapti sąmoningas žmogaus apsisprendimas, kad jam to reikia. Nors tai nereiškia, kad iki tol jokie dvasinio augimo procesai nevyko.

2) Antras etapas pasižymi paieškų gausa ir mažu kritiškumu. Žmogus lyg sausa kempinė sugeria į save viską, kas pasitaiko: literatūrą, paskaitas, seminarus, įvairias praktikas. Šį etapą, paprastai, lydi didelis smalsumas ir dar didesnis blaškymasis.

3) Trečias etapas prasideda, kai pabandoma ką nors iš tos sugertos gausos, integruoti į savo gyvenimą. Tarkim, žmogus vakare sukalba kokią maldą, arba nusprendžia laikytis dienos režimo, pradeda medituoti, bando atsisakyti sąmonę žalojančių įpročių… Tai mėgėjiško darbo ir  savipagalbos etapas, kuris dar gali būti vadinamas – ,,kad man būtų geriau“.

4) Ketvirtame etape keičiasi požiūris į dvasinę filosofiją (religiją), – tai jau nebe patrauklus aksesuaras ar ,,pasidaryk pats“ idėjų rinkinys, o patikimas kelionės žemėlapis. Šiame etape apsistojama ties konkrečia dvasine teorija. Tai profesionalo etapas. Šis etapas jau turi ir kitą motyvą: ,,kad aš būčiau geresnis“. Žmogus pamažu tampa mokiniu.

5) Ir tik penktame etape pasirodo mokytojas. Arba Mokytojas.

Beje, būtent tokie ir tokia tvarka sekantys etapai –  tai lyg vadovėlinis dvasinės kelionės pavyzdys. Bet realybėje gali būti ir visai kitaip. Daug paprasčiau, arba daug sudėtingiau. Ir žinoma, ties Mokytojo atsiradimu kelionė nesibaigia. Gal tik įgauna pagreitį. Jei pasiseka su mokytoju… Tam ir norėčiau skirti šią teksto dalį: ką reikėtų žinoti mokiniui, kad jam pasisektų su mokytoju?

Pirmiausia, reikėtų žinoti, kad kuo geriau yra pasiruošęs mokinys, tuo geresnis mokytojas jam atitenka. Vaišnavai pasakoja gražią istoriją apie savo tradicijos šventąjį, kuris turėjo 25 Mokytojus. Jo Mokytojais buvo vanduo, miško paukštis, medis, saulė… Tobulam mokiniui, bet kas gali gali tapti mokytoju. Prastesniam mokiniui, sunkiau rasti iš ko mokytis. O mokinystei nenusiteikęs, net ir būdamas šalia didžio Mokytojo, jo neatpažins. Apie tai rašo Omraam Mikhael Aivenhov:

,,Jei sakote ,,Norėčiau sutikti didžiausią Mokytoją, kad jis mane pamokytų“, atsakysiu, kad blogai suformulavote norą, nes galite jį sutikti, bet jei būsite nesimokę, kaip dera suprasti Mokytoją, kaip jį mylėti, kaip vertinti jo mokymą – tai net sutikę didžiausią žemės Mokytoją ginčysitės su juo ir liksite tokie pat nemokšos, kokie buvote.“

Todėl ieškantiems Mokytojo, visas pastangas ir dėmesį vertėtų sutelkti į tai, kaip tapti paklusniu, nuolankiu, pagarbiu, sąžiningu, paprastu mokiniu. Visa tai sudaro tam tikrą tuščio indo būseną, be kurios neįmanomas dvasinis augimas. Vedų psichologijoje tokia būsena apibendrintai vadinama mokinio pozicija ir ji priešpastatoma vyraujančiai vartotojo pozicijai, kuomet Mokytojas reikalingas tik kaip paslaugų teikėjas. Tarsi mokytojas būtų paslaugų teikėjas, kuris suras geresnį darbą, išgydys ligas, perdarys artimuosius, apvesdins, į vaikus įkūnys angelus…

Vartotojas taip pat mėgsta sakyti, kad gali mokytis iš bet ko, kad visi jam yra mokytojai. Bet tai tik puikybės deklaracijos, nes šituose paskelbimuose nėra nei nuolankumo, nei apsisprendimo vykdyti. Kartais žmonės savo vaikus linkę vadinti mokytojais. Bet tokie pareiškimai taip pat prasilenkia su tiesa, nes jie kyla iš noro pasipuikuoti. Arba savo protingais vaikais, arba savo tariama dvasine branda, kuri vargu ar siekia tiek, kad žmogus išdrįstų susitikti su tikru Mokytoju. Garsiai skelbdami, kad ,,vaikai yra mūsų didžiausi mokytojai“, žmonės užkaria neadekvačią atsakomybę savo vaikams, tuo pačiu nusimesdami pareigą būti jiems pavyzdžiu ir mokytojais, kas priklausytų pagal gamtos dėsnius. Taip jie iškreipia santykius su vaikais ir sustabdo savo dvasinį progresą. Galbūt, stebėdami savo vaikus mes galime mokytis iš jų nuoširdumo ir paprastumo, bet kad tas išmokimas taptų perkeičiančiu mūsų asmenybę, o ne dar viena saviapgaule ar kauke, – reikia Mokytojo. Beje, jei jau kyla noras ieškoti mokytojų savo artimoje aplinkoje, tegu tai bus jūsų tėvai. Rimtesnėse tradicijose net į kalbas nesileidžiama su tokiu mokiniu, kuris negerbia savo tėvų. Jei net savo tėvų negerbi, koks iš tavęs mokinys? Krikščionybėje vienas iš dešimties įsakymų taip ir skelbia: “Gerbk savo tėvą ir motiną”. Galvojat šiaip sau jis ten įrašytas? Iš mandagumo?

Kol dar nėra rimto įdirbio, mokymąsi iš visų ir visko geriau palikti šventiesiems ir grįžti prie suaugusiam keliautojui reikalingo vedlio, Dvasinio Mokytojo ar Dvasios tėvo. Skirtingose tradicijose, toks žmogus vadinamas skirtingai, nors prasmė lieka ta pati.

Kai kuriose mokyklose išskiriamos Dvasinio mokytojo ir Guru prasmės. Sakoma, kad ,,Mokytojas – tas kuris rodo kelią, o guru – pats yra kelias“ (Ram Dass). Guru, matyt, reikėtų prilygintišventojo sąvokai, o juos sutikti ne visiems pasiseka. Net jei pasiseka, santykis su jais būna kiek kitoks, nei su mokytoju. Pasakoja vienas rabinas: ,,Aš vaikščiojau į gretimą kaimą, kad pamatyčiau rabi-mistiką. Aš vaikščiojau ne tam, kad studijuočiau su juo Torą, bet kad pamatyčiau, kaip jis varstosi savo batus“. Piligrimai iki šiol vaikšto Santjago de Kompostelos keliu, kad tik galėtų pabūti tose pačiose vietose, kuriose prieš 2000 m buvojo šv. Jokūbas. Bet prisiliesti prie šventumo, ne tas pats, kas turėti Dvasinį mokytoją. Šventasis, gyvas jis ar miręs, nelydės jūsų kasdieniuose ieškojimuose ir nepasakys, kad esi pasipūtęs kvailys. Tam reikalingas Mokytojas.

Induizme taip pat yra du terminai Dvasiniam mokytojui įvardinti: shiksha – tas, kuris duoda nurodymus ir diksha – tas, kuris įšventina. Krikščionybėje taip pat yra šventieji ir yra dvasiniai tėvai, praktiškai besidarbuojantys sielos augimo labui. Šv. Faustina, su begaliniu nuolankumu dalinosi savo patirtimi, sakydama, kaip pasisekė tam, kas turi gerą Dvasios tėvą ir kaip sunku tam, kuris tokio nesutinka.

Tikras mokinys suvokia Mokytojo paskirtį ir reikalingumą. Jam neužtenka prie lovos pasidėti šv. Pranciškaus paveikslėlį ar Budos statulėlę, jam reikia dar ir gyvo santykio, su gyvu Mokytoju, kuris jam ne tik šypsosis ir laimins iš nuotraukos, bet ir nukreips, auklės, padės įveikti sunkumus.

Šv. Kryžiaus Jonas išskiria tris priežastis, kam žmogui reikalingas Mokytojas:

1) Daugelis dalykų, kuriuos praneša Dievas, nėra sutvirtinta sieloje, kol tas nepatvirtinama per kitą žmogų. Nuolankios sielos, kurioms nutinka tokie dalykai, vėliau juos aptarusios su kuo pridera, įgauna naujo pasitenkinimo, jėgos, šviesos ir tikrumo.

2) Sielai reikalingas mokytojas, galintis nukreipti ją į dvasinį nuogumą ir neturtą, t.y. į tamsiąją naktį. Be to siela palinktų į pojūčių kelią.

3) Dėl to, kad sielos nuolankumui, paklusnumui ir apmarinimui naudinga dėl visko atsiskaityti, net jei ji į tai nekreipia dėmesio ir laiko tai niekais.

Mokytojas dvasingumo siekiančiam žmogui reikalingas ir kaip nepriekaištingai atspindintis veidrodis, kad žmogus galėtų save pažinti. Nepriekaištingai atspindintis – reiškia, nesavanaudiškas, nes savanaudiški žmonės siunčia iškreiptus vienas kito vaizdus. Priešai išdidina trūkumus, draugai perlenkia su tobulumais. Reikalingas švarus ir skaidrus veidrodis: ,,Tai yra didžio pasiaukojimo, didžio nesavanaudiškumo būtybė, kuri niekaip nesuinteresuota jūsų apgauti, kad turėtų iš jūsų naudos“ (O. M. Aivenhov).

Manau, dabar būtų laikas aptarti, kuo skiriasi tikras Dvasinis Mokytojas nuo šiaip mokytojo ar tiesiog lektoriaus.

Apsižvalgę savo aplinkoje, rasite nemažai paslaugių pagalbininkų manančių, kad gali pabūti jums tokiu veidrodžiu, tai yra, gali jums pasakyti ,,visą tiesą“ apie jus. Gal ir gali… Tam tikra prasme, net ir psichoanalitikai teikia tokias paslaugas: atspindi jūsų pasąmoningus konfliktus kaip balta lenta.  Bet, pirma, jie nėra dvasiniai mokytojai, o antra, ar ta lenta tokia jau balta?

Dažniausiai, atspindėjimo paslaugų teikėjai, besidedą dvasiniais mokytojais, tiesiog mėgaujasi savo pranašumu ir galia prieš jus, todėl nevertėtų net pradėti klausytis, jei nejaučiate jų visiško nesuinteresuotumo. Galite sutikti netgi norinčių jus išgydyti tokiu būdu – grubiai, žeminančiai drebiama ,,tiesa“ apie jūsų ydas. Ir tai daro įspūdį! Susirenka minios žiūrovų, ,,dvasinio gydymo“ mizanscenos sukrečia, pravirkdo, bet deja, negydo. Nes tokiame gydyme arba tokiame mokyme nė su žiburiu nerasite ,,mokytojo“ meilės, nuolankumo ir pasiaukojimo dėl jūsų. Tokie ,,mokytojai“ dar ir kaip suinteresuoti! Jie suinteresuoti pademonstruoti savo galią ir savo gebėjimą sutriuškinti kitą žmogų. Net ir sakydami, kad ,,aš tik griaunu tavo ego“ arba kad ,,viskas tavo labui“, jie tikrai negalvoja apie ,,tavo labą“, nes yra labai užimti svarstymais, kaip neprarasti savo ,,didžio mokytojo“ įvaizdžio, kaip padaryti įspūdį žiūrovams ir kaip išsaugoti savo aukščiau esančiojo poziciją.

Yra dar ir kita netikusių mokytojų rūšis. Šie lygiai taip pat suinteresuoti, bet savo suinteresuotumą realizuoja per pataikavimą mokiniams. Atrodytų, jie nuolat kupini besąlygiškos meilės ir švelnumo, jie niekada jūsų neįskaudins, bet niekada nepasakys ir tiesos apie jus pačius, neužsimins apie jūsų trūkumus, silpnybes, nes bijos prarasti jūsų palankumą. Šalia tokio ,,mokytojo“ mokinys ir  toliau sėkmingai daro klaidas, netobulėja ir neauga.

Mokytojo suinteresuotumas – tai purvo dėmės ant to veidrodžio, iš kurio jūs galėtumėte tikėtis objektyvaus ir aiškaus atspindžio. ,,Jeigu aklas aklą veda, abu į duobę įkrenta“, – sakoma Evangelijoje pagal Matą (Mt 15, 14). Todėl labai svarbu pasitikrinti, ar jus vedantis nėra ir pats aklas.

Pasakoja mokymus įmonėms vedanti Gabrielė: ,,Karts nuo karto tenka susidurti su kolegomis iš mokymų pasaulio – konferencijose, seminaruose. Kartais žavu, kartais baugu, kaip drąsiai kolegos narsto temas, su kuriomis patys prasilenkia. Štai matau, kad į seminarą apie tai, kaip atpažinti melą, kviečia NLP trenerė, jau metus besislapstanti nuo mano bičiulės ir vis randanti priežasčių neatsiskaityti už jai suteiktas paslaugas. Jaunutis “verslininku” prisistatantis koučingo kursus baigęs vaikinas pats iš savęs ima interviu ir prieš kompiuterio kamerą ragina ateiti pas jį pasikonsultuoti, kaip pradėti ir vystyti verslą, nors iš pažiūros pats dar gyvena pas mamą.” Krūpčiojantis nuo bet kokios kritikos lektorius veda seminarus apie pasitikėjimą savimi, vyrų nekenčianti panelė Leokadija veda moteriškumo kursus, savo žmoną engiantis pilietis padeda santykių klausimais… Ir taip toliau, ir panašiai…

Ieškantiems Dvasinio Mokytojo būtų gerai nepamiršti, kad eilinis, savo klausimus ,,kitų mokymo“ būdu sprendžiantis lektorius, dar nėra Dvasinis Mokytojas, net jei tokiu ir skelbiasi. Paprastas, kažkokius mokymus vedantis žmogus galbūt ir gali atsakyti jums į kelis klausimus, jei turi tame asmeninės patirties, bet sukrauti savo dvasinės transformacijos lūkesčius ant tokio paties ieškotojo pečių, būtų labai neatsakinga ir švelniai tariant, naivu. Tai tas pats, kas tikėtis patarimų kaip užlipti į 5 km kalną, iš žmogaus nestovėjusio net kalno papėdėje. Šioje problemoje atsakomybė lygiomis dalimis tenka ne tik mokytojams, bet ir mokiniams. Mokytojai atsakingi už realių savo kompetencijų suvokimą ir paviešinimą, o mokiniai atsakingi už savo gebėjimą skirti lektorius nuo mokytojų ir nuo Mokytojų. Ir dar mokinys pats atsakingas už savo susikurtus nerealius lūkesčius ir namie paliktą sveiką nuovoką. Jei patekote į paskaitą apie sveiką mitybą, tai nereikėtų prašyti patarimų apie vaikų auklėjimą ar savo dvasinį augimą. Kad ir kaip mielai lektorius būtų linkęs jums tais klausimais padėti…

Kaip atpažinti kas yra kas? Visose žmonių veiklos srityse yra meistrai yra amatininkai ir yra imituotojai, dar kitaip vadinami šarlatanais. O gal prieš auditoriją stovintis ir apie sveiką mitybą pasakojantis žmogus iš tiesų gali tapti ir jūsų Dvasiniu Mokytoju, nes jis yra įveikęs ne vieną Dvasios kalno viršūnę, bet apie tai nesiskelbdamas tiesiog moko teisingai susikrauti kuprinę? O kaip žinoti, ar vietinės parapijos kunigas, kuris taip įtaigiai per pamokslą pasakoja apie artimo meilę, gali būti jūsų Dvasios Tėvu ar negali? Atskirti nėra taip sunku, kaip atrodo.

Sakoma, nori tapti Nobelio premijos laureatu – mokykis iš Nobelio premijos laureato. Nori tapti tris kartus išsiskyrusiu, niūriu, pasipūtusiu pamokslininku – mokykis iš tokio. Nori tapti nelaimingu, mokykis iš pačio nelaimingiausio… Todėl, prieš pasirenkant iš ko mokytis dvasiniame kelyje, vertėtų šiek tiek pasidomėti kad ir mokytojo pasiekimais: jo gyvenimo būdu, pasaulėžiūra, išsilavinimu. Ar tas, kuris moko pažinti save, pats save pažįsta? O tas, kuris moko meditacijos, ar pats yra ramaus ir skaidraus proto? Galima pasiaiškinti, ar aiškiaregys taip pat aiškiai mato ne tik mano, bet ir savo sielos dėmes? Paklausti savęs, ar aš iš tiesų noriu sekti žmogumi tik todėl, kad jis dosniai švaisto savo intelekto perlus, nes perskaitė visus filosofijos klasikus ir dabar kalba vienomis citatomis, ar todėl, kad jis  yra geras ir mylimas kitų, nors ir išvis neskaitė nė vienos knygos. Aš sekčiu paskui tą, kuris moka mylėti…

Tenka sutikti stipriai nusivylusių žmonių, ne tik savo mokytojais, bet to pasekoje, ir pačiu dvasingumu. Neatsargiai patikėję savo dvasinį tobulėjimą į keistų mokytojų rankas, žmonės sparčiai ima žygiuoti nebe pirmyn, o atgal. O po kurio laiko atsitokėję, dar ilgai valosi svetimą sergančios sielos purvą. Apie savo mokinystės patirtį pasakoja Laima:

,,Kažkada tikrai sudėtingu gyvenimo metu per pažįstamos pažįstamą gavau rekomendaciją susitikti su “vienu žmogumi”. Niekas atvirai jo “ekstrasensu” nevadino – tiesa, tas žodis jau buvo įgijęs sodrų šarlatanizmo prieskonį. Jį vadino tiesiog pseudonimu. Pirmąsyk pasikalbėjus liko įspūdis, kad jis “mato daugiau”, “gali daugiau” už paprastą mirtingąjį. Žinoma, su tuo, kuris “mato daugiau” ir “gali daugiau”, man vėliau vėl norėdavosi pasitarti, pasitikrinti, kai negalėdavau kažko nuspręsti. Ilgainiui tapo svarbu gauti jo “palaiminimą” vienam ar kitam mano ketinimui, netgi pritarimą naujiems santykiams, naujiems darbų pasiūlymams. Jis lyg ir nieko tyčia nedarė, nesakė, neteigė – tačiau aplink jį buvo susikūręs tarsi toks nematomas magnetinis laukas.

Po kelerių metų atsirado daugiau jo “mokinių”, mes ėmėm dalyvauti “ritualuose”, vykti į visokias “magiškas” vietas, leistis į kraštutinius patyrimus – “mirties” praktikas ir panašias. Žinoma, viskas kainavo, ir kainavo ne pigiai. Aišku, tai tenkino tam tikrą žingeidumą, smalsumą, drauge kūrė savotišką galios jausmą. Tačiau buvo akimirkų, kai klausdavau savęs: ar aš tikrai noriu gerti vyną su lašu savo “mokytojo” kraujo? Ar tai tikrai šviesus ir ar tikrai būtinas “ritualas”?“.

Dvasios tėvas turėtų būti tik klusnus įrankis Dievo rankose, – rašo Gabriel Bunge. – ,,Todėl jis niekada neragins sekti juo pačiu, nes mes visi esame Kristaus mokiniai, o Jis yra vienatinis mokytojas. Dvasios tėvas net neis greta mokinio ir nelydės, nes jis tik žmogus, o ne angelas. Veikiau jis nuolankiai, kaip tarnas, eis jam iš paskos, idant, kai reikės, padėtų tam, kuris, taip kaip jis, Dvasios genamas, seka Kristaus pėdomis. Jis dar įdėmiau negu pats mokinys turi klausyti, ko Dievo Dvasia šiam nori, ir visiškai nepaisyti to, kas jo paties nuomone, yra gera. Toks dvasios tėvas niekada nesteigs savo mokyklos“. Taip pat jis nevers jūsų veikti tam tikru, jo nurodytu būdu, nespręs jūsų problemų, neužsiims jūsų skyrybomis, jam rūpės tik jūsų dvasinė branda, kuri padės jums susigrąžinti vidinę išmintį ir tuomet savo problemas galėsite išspręsti pats.

Apibendrinimui išvardinsiu kelis mokytojais save laikančių, bet tokiais nesančių, asmenų požymius:

 1. Dalina melagingus pažadus. Žada nušvitimą per savaitgalį, stebuklingą vėžį išgydantį vandenį, sutuoktinį sugrąžinančius talismanus, asmenybę transformuojančią techniką, gydantį tualetinį popierių ir pan… ,,Aš pažįstu žmogaus prigimtį. Jums patiktų girdėti, kaip aš sakau: ,,Pasikliaukite manimi, aš jus išgelbėsiu iš visų pavojų, išgydysiu nuo visų ligų, aš padarysiu jus laimingus“. Ne, brangūs broliai ir seserys, aš jums to nesakysiu, nes tai netiesa. Ir jei kas nors jums tai sako, jis nori jus suklaidinti. O aš jums sakau štai ką: pasikliaukite didžiosiomis tiesomis, kurias jums perteikiu, priimkite jas į save, stiprinkite, puoselėkite ir pamatysite rezultatus“, – sako O. M. Aivenhov.
 2. Turi priklausomybę nuo sąmonę teršiančių medžiagų vartojimo. Pats vartoja ir mokiniams nedraudžia ar net skatina.
 3. Dvasines žinias pateikia, kaip galimybę pilniau patenkinti savo žemiškas aistras: pinigams, valdžiai, seksui. Moko manipuliuoti kitais.
 4. Kalba Dievo vardu ir pats save laiko Dievu. Skelbiasi Mesiju, Išrinktuoju, Mokytoju. Aplink save priburia daug paslapties ir mistikos. Kažkaip specialiai rengiasi, nešioja ypatingus aksesuarus, kalba paslaptingu balsu, palaimingai užvertęs akis į dangaus tolį. Tikras Mokytojas niekada nesiskelbs esąs Mokytoju, jis leis tai pačiam žmogui pajusti ir suprasti.
 5. Yra nesuinteresuotas mokinio augimu. Pyksta ir pavydi mokiniui jo pasiekimų, stengiasi gabesnį mokinį pažeminti, kad išlaikytų savo pranašumą.
 6. Stengiasi palaužti arba labai susilpninti mokinio laisvą valią ir galimybę rinktis. Netikras mokytojas pasitelks visas turimas priemones, kad priverstų jus pasukti kryptimi, kurią jis jums yra numatęs. Tikras Mokytojas žino, kad neturi teisės prievartauti žmonių.
 7. Vienaip kalba, kitaip pats elgiasi. Slepia savo biografijos faktus.
 8. Nevaldo savo aistrų ir emocijų. Iš jo nesklinda šviesa, meilė, gyvenimo džiaugsmas.
 9. Dėsto savo sukurtas teorijas, neatitinkančias pamatinių vertybių, esminių Tiesų. Įsivaizduokime, kad kelionei iki Paryžiaus jums reikia žemėlapio. Staiga iš kanapių iššoka Pilypukas ir sako: “Aš galiu duoti. Pats piešiau! 2000 eurų ir žemėlapis tavo”. Ir taip įtikinamai siūlo… Ir žmonės perka. Kas keisčiausia.
 10.  Reikalauja garbinimo, paklusnumo, gausių finansinių ,,atsidėkojimų“. Aktyviai reklamuojasi, siekia pripažinimo, žinomumo.
 11. Pats neturi Mokytojo, nėra nuolankus ir paprastas.
 12. Konkuruoja, menkina kitus mokytojus, kritikuoja kitokius kelius, nei jo paties siūlomas.

Dar nepaminėjau vienos ,,mokytojų“ kategorijos (šituos jau rašau kabutėse). Gan gausi rūšis! Tai tie, kurie kukliai teikia kokias tai kuklias paslaugas, pavyzdžiui, siuvėjo, kirpėjo, masažisto, kukliai save taip ir pristato, bet paslapčia užsiima kito žmogaus gyvenimo tvarkymu. Tokie lyg kokie pogrindiniai ,,dvasiniai mokytojai“! Jie dosniai dalija patarimus, priima sprendimus už kitą žmogų, tarpininkauja skyrybose, vedybose. Jei reikia ,,išmeta kortas“, ar ,,padaro“ koučingo sesiją. Paprastai, tai pasitikintys savimi, agresyviai paslaugūs piliečiai, bet tikrai ne patarėjai kaip teisingai gyventi.

,,Kartais žmonės tariasi galį vesti kitus, pirmiau neįgiję būtinų dorybių: išminties, meilės, tyrumo, jėgos, nesuinteresuotumo“ (O.M. Aivenov) –  todėl nusiteikusieji tapti mokiniais turi būti atidūs ir nesirinkti Mokytojo tik pagal sekėjų skaičių ar kalbėjimo įtaigumą.

Dvasinio kelio mokiniui labai svarbu mokėti du dalykus: 1) atskirti tikrus Mokytojus nuo netikrų; 2) vertinti, tai ką jis gauna iš Mokytojo, jei visgi pavyko tokį rasti.

Dar šiek tiek apie gebėjimą vertinti… Tikro Mokytojo darbas sunkus ir neretai skaudinantis. Mąstant verslo pasaulio kategorijomis – netgi nuostolingas. Sunkus ir nuostolingas todėl, kad ateinantys mokiniai neretai būna pasipūtę ir išdidūs, kupini pretenzijų ir reikalavimų. Jie atsineša savo poreikius ir lūkesčius, įtariai ieško savo Mokytojo trūkumų, kritikuoja ir vertina. Ir štai iš tokio kiauro ir purvino indo Mokytojas, atsiraitojęs rankoves, bando pagaminti kažką tvaraus, švaraus ir skaidraus. Ir viskas turi būti daroma su meile, nepažeidžiant mokinio laisvos valios, todėl be jokių garantijų jog pavyks. Mokytojas tarsi nešioja savyje mokinio sielą, kol ji subręsta tiek, kad galėtų gimti dvasiniame pasaulyje. Įsivaizduojate, kokia likimo dovana rasti tokį Mokytoją? Retai kuris mokinys deramai priima šią dovaną. Dažniau jis muistosi, ginčijasi, derasi dėl kainos…

Vertinti Mokytojo darbą, reiškia stengtis būti lengvu mokiniui. Palyginimui, sunkaus mokinio ypatumai:

1) Besiblaškantis. Tai nepastovus mokinys, skrajojantis nuo vieno mokytojo prie kito. Jei vienas nepatenkina jo lūkesčių čia ir dabar, nusivilia, nusisuka ir ieško kito.

2) Prieštaraujantis. Mokytojo trūkumų beieškantis mokinys. Dosniai žarstosi įžvalgomis ir pastabomis, pabrėždamas savo pranašumą. Siekia pažeminti, ,,demaskuoti“ mokytoją. Ginčijasi, bet kokia kaina įrodinėja, kad jis teisus.

3) Atidėliojantis. Tempia laiką, atideda kitam kartui mokytojo nurodymų vykdymą, nuolat turi svarbesnių dalykų.

4) Tingintis. Viską išklauso, net ir užsirašo, bet nieko nedaro, nes tiesiog tingi. Laukia, kol mokytojas už jį viską padarys, arba kažkaip savaime viskas pasikeis.

5) Deleguotojantis. Iš mokytojo gautus nurodymus perkelia ant artimųjų pečių. Ima nurodinėti ir mokyti artimuosius, kaip jie turi pasikeisti ir ką už jį padaryti. Pavyzdžiui, vyras išgirdęs, kad dvasinė švara prasideda nuo švarių namų, pareina namo ir puola reikalauti, kad žmona labiau tvarkytųsi.

6) Neužsimokantis. Mokytojo paslaugomis siekia naudotis nemokamai, derasi dėl kainos arba stengiasi išsisukti su kuklia auka: gėlės žiedu, keliomis monetomis už dviejų dienų seminarą. Kad ir kiek daug gaudamas iš Mokytojo, nejaučia poreikio adekvatiems mainams.

Pasiseka tam, kuris negaišta laiko su ,,mokytojais“, bet ieško ir sutinka Mokytoją. Ir jei dar sugeba jį vertinti, jei dar savo pastangomis sugeba palengvinti mokytojui darbą, – tam pasiseka dvigubai. Jo dvasinė pažanga neišvengiama. Nors santūrieji  krikščioniškosios mokyklos Mokytojai dar pridėtų, kad pažanga dvasiniame gyvenime priklauso ne tik nuo mokinio pastangų ar nuo Dvasios Tėvo tinkamumo, ji lygiai taip priklauso ir nuo dieviškosios malonės. Yra žmogaus valia kažko norėti ir kažko siekti, bet dar yra ir Kūrėjo valia…

Psichologė psichoterapeutė Lina Vėželienė gyvojipsichologija.lt

Straipsnio 1 dalis, 2 dalis

Įvertinkite!
[Balsavo: 0 Vidurkis: 0]

2 Responses

 1. čipolinas parašė:

  man patiko straipsniukų serija, visai smagu tai skaityti iš psichologo/psichoterapeuto (galvojau jūs tokius uždarot iškarto į durnyną). Kažkada vienas mokytojas sakė, kad geriausias vedlyas – tai psichotarapeutas, nes kai susiduri su kylančiais dariniais iš savo psychės (neišvengiamai), tai psichotarapeutas labai padėti gali tokiomis akimirkomis, ypač jei pats supranta visą dvasinį kelią…
  Smagumėlis. Sėkmės jums!

 2. Karolis parašė:

  Mokink meiles ir tiktai meiles todel kad tai kas tu esi :-) Tai pirmas sventos dvasios postulatas. Šv. Kryžiaus Jono laikais nebuvo kontexto – ir knyga Tamsi sielos naktis – turetu vadintis siais laikais – tamsi ego naktis :-)
  Visu mokytoju energija yra prieinama visiems ir visada – reikia tik noro kreiptis. Kaip sako Robertas Adamsas – darykit bet ka, bet darykit. Dieve kokia tavo valia man – net to mazo jau uztenka. Dekui uz straipsny :-)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.