Nauji mokslo metai mokytojams prasidės moderniau

sviesa

Nuo šių metų rugsėjo 1-osios leidykla „Šviesa“ kviečia Lietuvos mokytojus į atnaujintą, patogesnę ir daugiau galimybių bei turinio siūlančią skaitmeninę mokymo(si) aplinką e.Šviesa. Šia, mūsų šalyje analogų neturinčia aplinka, atsižvelgiant į Europos švietimo tendencijas, siekiama mokytojams palengvinti pamokų organizavimo procesą, o mokiniams padėti aktyviai ir atsakingai mokytis. Iki šių metų pabaigos e.Šviesa mokytojai kviečiami naudotis nemokamai ir teikti pasiūlymus, kaip ją tobulinti.

„e.Šviesa – tai mokytojui ir mokiniui skirta skaitmeninė mokymo(si) aplinka, pritaikyta specialiai kompiuteriams, planšetėms ir mobiliesiems įrenginiams. Šia aplinka mokytojas gali naudotis tiek planuodamas ugdymo procesą, tiek vesdamas pamokas ar jų metu pateikdamas įvairaus pobūdžio užduotis mokiniams. Be to, e.Šviesa pritaikyta ir mokinių atliktų užduočių rezultatų kaupimui bei jų pasiekimų vertinimui“, – apie šią mokymosi aplinką pasakoja leidyklos „Šviesa“ elektroninių produktų vadovė Lina Sergejevienė.

Prisijungęs prie e.Šviesos, mokytojas gali pats sudaryti ilgalaikius pamokų planus arba naudotis leidyklos jau parengtais jų šablonais bei pritaikyti juos savo poreikiams. Mokytojams suteikiama laisvė sukurtuose planuose pridėti papildomų užduočių, internetinių nuorodų ar šaltinių, įsikelti daugiau turinio ir iš savo kompiuterio. Paties sukurtus ar leidyklos parengtus pamokų planus mokytojas realizuoja pasitelkdamas pamokos vedimo įrankį: jame pateikiama konkrečios pamokos informacija, vestų pamokų progresas bei realiu laiku mokiniams pateikiamos užduotys. Vesdamas pamokas ir siųsdamas mokiniams užduotis, mokytojas turi galimybę paskirstyti jas pagal mokinių gebėjimus ir mokymosi tempą.

Be planavimo bei pamokų vedimo įrankių, mokytojams suteikiamas ir vertinimo įrankis. Naudodamas šį įrankį, mokytojas gali fiksuoti, kaupti ir analizuoti mokinio bei visos klasės mokymosi rezultatus, stebėti mokinių pažangą ir pagal tai koreguoti jų mokymo procesą. Mokytojas ne tik gali analizuoti, kas mokiniui sekasi gerai, o kur dar reikia patobulėti lavinant dalykinius ar bendruosius gebėjimus, bet ir skirti individualias užduotis.

„Skaitmenine mokymo(si) aplinka e.Šviesa besinaudojantys mokytojai turi galimybę bendrauti ir bendradarbiauti su savo kolegomis. Skirtingų dalykų mokytojai ar pedagogai iš skirtingų mokyklų gali kartu kurti ir rengti integruotas pamokas, dalintis savo arba pasinaudoti kitų sukurtomis veiklomis,kaupiamomis bibliotekoje, ar tiesiog aptarti rūpimus klausimus bei idėjas tam skrtame forume“, – apie tai, kaip mokymo(si) aplinka leis mokytojams bendradarbiauti tarpusavyje, pasakoja Lina Sergejevienė.

Nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio mokymo(si) aplinkos e.Šviesa bibliotekoje bus įkelti įvairių dalykų skaitmeniniai leidyklos „Šviesa“ vadovėlių komplektai visoms klasėms. Be to, kai kuriems dalykams papildomai bus parengti pamokų planai ir mokomasis turinys (vaizdo ir garso įrašai, nudingos nuorodos į išorinius išteklius, žemėlapiai, kryžiažodžiai, įvairios veiklos ir pan.), kuris bus nuolat papildomas.

Leidykla „Šviesa“ yra didžiausia ir daugiausia patirties turinti Lietuvos vadovėlių ir mokomosios literatūros leidykla. Jau beveik 70 metų leidykla nuosekliai vykdo šviečiamąją veiklą, bendradarbiauja su mokyklomis ir leidžia naujos kartos vadovėlius. Nuo 2005 metų leidykla vykdo elektroninės leidybos veiklą, o nuo 2012 metų siūlo šiuolaikiniam mokymui skirtą „Aktyvios klasės“ sprendimą.

Daugiau apie e.Šviesą – www.e.sviesa.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *