Tagged: išmintis

2

Kalnų ežero išmintis
0 (0)

Kartą Jungas viešėdamas Amerikoje su keletu tenykščių bičiulių aplankė Naujosios Meksikos valstijos čiabuvius, o tiksliau – pueblų indėnus. Ten pirmą syk jam nusišypsojo laimė pasikalbėti su ne europiečiu, su ne baltuoju žmogumi. Tai buvo Taoso pueblo vadas, labai protingas 40-50...