Rūpestingumas, noras padėti ar kontrolė. Kaip atskirti?
5 (1)

Rūpestis kitu asmeniu – tai šviesioji kontrolės pusė. Įsiklausykite į šiuos žodžius. Kaip jie Jums skamba? Kartais tai, ką mes įpratę vadinti gelbėjimu, gerumu, pagalba kitam, pasirūpinimu kitu – yra būdas valdyti kitus žmones. Dažnai mes klausiame savo draugo ar...