Afirmacijos – kaip susikurti magiškus žodžius, kurie gydytų ir programuotų sėkmei

Figure whispering into man's earKas yra afirmacijos? Kuo jos skiriasi nuo mantrų?

Afirmacijos yra tam tikri pozityvūs teiginiai, kartojami savęs programavimo ir savitaigos tikslais. Jie gali būti vos vieno trumpo sakinio ilgumo, o gali susidaryti ir iš kelių ar net keliolikos sakinių. Kadangi mūsų pasąmonė yra labai jautri ir imli jausmingai, vaizdingai bei dažnai kartojamiems žodžiams, galima sakyti, kad šie pozityvūs teiginiai yra tam tikros rūšies teigiamos programos, kurias įdiegiame ir paleidžiame veikti savo pasąmonėje, sąlygojančioje mūsų tolimesnius pokyčius.

Ko gero labiausiai paplitusios ir visuotinai naudojamos afirmacijos yra “Viskas yra ir bus gerai” (nepridedant žodžio “Akropolis” ), “Aš galiu”, “ Man pasiseks” ir panašiai. Nors plačioje visuomenėje tokios trumpos teigiamos frazės dažnai vadinamos “mantromis”, iš tiesų afirmacijų ir mantrų pobūdis bei poveikis skiriasi.

Mantra (iš sanskrito k. „man“ – protas, „tra“ – skleisti) yra skiemenų, žodžių rinkinys ar sakinys, kurio kartojimas veikia ne tik protą, sąmonę, sielą, bet ir kūną. Geriausiai mantros žinomos kaip induistų ir budistų kartojamos frazės (OM, RAMA, OM NAVAH SHIVAYA, HARE KRISHNA HARE RAMA ir kt.) arba šventos giesmės, darančios tiesioginį poveikį smegenims per garso ir energijų vibraciją. Kartojant senąsias induistų ir budistų mantras netgi nebūtina suprasti žodžių reikšmės, nes per tūkstančius metų į garsinį žodžių kodą įsigėrusi energija perduodama tiesiogiai.

Svarbiausias mantrų poveikis – vidinių energinių srautų harmonizavimas, dėmesio koncentravimas ir proto švarinimas. Įvairios mantrų rūšys yra skirtos dirbti su savo energetiniais srautais, čakromis, penkiais elementais, stiprinti ryšį su tam tikromis planetomis ir gerinti jų valdomas jūsų gyvenimo sritis ir panašiai (pvz.: Mėnulio mantra – motinystei, vaisingumui, moteriškumui, santykiams su mama gerinti). Skirtingos jogos mokyklos propaguoja mantrų šnekėjimą balsu, pašnibždomis arba tiesiog mintyse visiškoje tyloje. Tendencingai kartojant, jų poveikis – milžiniškas, gan greitai juntamas, išlaisvinantis ir priartinantis prie dieviškumo.

Šiame straipsnyje visgi norėčiau detaliau pakalbėti apie žemiškesnę jų atmainą – afirmacijas, kurios gali būti laikomos tam tikra plačiajai visuomenei pritaikyta mantrų forma, turinčia stiprų teigiamą psichologinį ir energinį poveikį.

Kaip teisingai kartoti afirmaciją, kad ji veiktų efektingiausiai?

Skirtingai nei mantrų praktikos atveju, kartojant afirmacijas labai svarbu ne tik suprasti sakomus žodžius, juos girdėti garsiai, bet ir vizualizuoti tai, ką kartoji. Geriausiai sąmonę ir pasąmonę teigiamiems pokyčiams programuoja gimtąją kalba kartojami sakiniai.

Taigi, kartojant afirmaciją, šnekėti reikia garsiai ar pritildytu balsu, aiškiai, neskubant, visa širdimi jaučiant kiekvieną sakomą žodį. Kadangi kartodami save programuojame, afirmacijoje turi būti naudojamas tik esamasis laikas (ne būtasis, tariamoji nuosaka ar būsimasis). Turime įsivaizduoti, kad tai, ką sakome, jau įvyko. Viduje turime jausti didelį džiaugsmą ir dėkingumą už pasiektą tikslą. Kartodami jauskimės laimingi.

Labai svarbu tariamus dalykus vizualizuoti. Jei sakote „Man puikiai sekasi kalbėti prieš auditoriją“, matykite save pasitikintį ir laimingą drąsiai kalbantį grupei žmonių, kurie klausosi jūsų su pagarba ir susidomėjimu.

Jei stovėdamas ant ledo su pačiūžomis sakote – „Aš čiuožiu vis geriau ir geriau“, kartodami matykite save skriejantį, besisukantį ir darantį piruetus kaip Vanagas ar Drobezko. Jei skauda galvą arba sergate, o jūs kartojate „Aš jaučiuosi vis geriau“ arba „Aš jau sveikstu“, galite įsivaizduoti, kaip iš jūsų galvos ar negaluojančios kūno vietos pasišalina tamsios dėmės arba dūmai, o kūnas ima švytėti švaria ir sveika energija.

Woman blowing dandelion seeds

Afirmacija turi būti aiški, be dviprasmybių, be juokų ar pokštų (pasąmonė neturi humoro jausmo ir vykdo tiesiogiai taip, kaip girdi). Geriausia, kai afirmacija labai konkreti, kad ją kartojant pasąmonė gautų aiškų signalą, kuria kryptimi reikia veikti. Teiginiuose negali būti jokių neigiamybių , kurios trukdo paleisti teigiamą programą dėl tokių žodžių kaip „aš neSERGU“, „LIGOS pasitraukia“, „man niekada neTRŪKSTA pinigų“, „neTRŪKSTA laiko sau ir mano šeimai“ ir kitų. Tokius teiginius galime lengvai pakeisti atitikmenimis „aš esu sveikas“, „aš jau sveikstu“ ar „jaučiuosi vis geriau“, „man visada viskam užtenka pinigų“ ir t.t.

Nesirinkite visiškai realybės neatitinkančių teiginių, kurie jums patiems skamba nerealiai, nes juos kartodami nuolat jausite vidinį prieštaravimą, kuris teigiamą afirmacijos poveikį tiesiog neutralizuos. Afirmacija turi būti optimistiška, gal šiek tiek lengvai pagražinta, bet tikroviška.

Teiginys turi baigtis žodžiais, kurie ją sustiprina – „Tebūnie taip ir būna“. Tai jūsų asmeninis „amen“, užtvirtinantis afirmacijos poveikį.

Kur, kiek ir kada kartoti afirmacijas?

Tris kartus pakartojus afirmaciją stebuklų nelaukite. Tam, kad pasijaustų teigiamas poveikis, šiuos teiginius kartokite bent kelias minutes vieną ar kelis kartus per dieną.

Sunrise through the fog and foliageGeriausia šia malonia savitaigos programa užsiimti vienumoje, tyloje ir visiškai nusiraminus. Idealus laikas – tik pabudus arba prieš miegą, pasiekus tarpinę būseną tarp užmigimo ir budrumo, Būtent šioje stebuklingoje fazėje visi teiginiai į mūsų pasąmonę gulasi kaip į gerai išpurentą dirvą, sudygsta ir duoda gražius vaisius. Taip pat tinka ir kartojimas atsisėdus ramiai tyloje, kaip per meditaciją.

Jei tokių galimybių neturite, afirmacijas galima kartoti bet kada ir bet kur – laukiant eilėje – tai sutrumpins laukimo laiką ir nuims nemalonų irzulį, atsirandantį dėl laukimo, einant pasivaikščioti (gamtoje garsinių vibracijų poveikis dar labiau sustiprėja), netgi važiuojant viešuoju transportu ar mašina ir bet kur kitur, kur jums patogu.

Teigiamas afirmacijų kartojimo poveikis

Kadangi pagrindinis teigiamų afirmacijų kartojimo tikslas yra pozityvus savęs programavimas, padedantis įveikti ir pasiekti dalykus, kurie iki šiol mums buvo neįmanomi, galima sakyti, kad svarbiausias afirmacijų pliusas – mūsų suvokimo apie save ir aplinką teigiamas transformavimas, pasitikėjimo savimi ugdymas, psichologinio komforto ir gerų emocijų šaltinis. Šalia šių nuostabių dalykų, afirmacija taip pat padeda nuraminti staiga sukilusias nemalonias emocijas, didina dėmesio koncentraciją ir išvalo protą nuo nereikalingų minčių, o taip pat – generuojant pozityvias emocijas yra harmonizuojami vidiniai žmogaus energetiniai srautai. Visa tai padeda ne tik greičiau pasveikti, didinti savo fizinius, protinius, kūrybinius ir darbinius pajėgumus, bet ir pritraukti sėkmingas aplinkybes, kuriose, pasitikėdami savimi, sugebėsime geriau pasinaudoti mums suteiktomis progomis.

Kaip pačiam susikurti savo afirmaciją?

Nėra nieko geriau už savo paties sukurtą afirmaciją. Juk patys geriausiai žinome, kokių dalykų labiausiai trokštame ir kokie žodžiai tariami garsiai labiausiai atsiliepia širdyje. Todėl kažkieno sukurtos tipinės frazės („viskas yra ir bus gerai“ ir pan.) nebūtinai bus veiksmingiausios.

meileNuo pradžių iki galo pačiam sugalvoti savo frazę, ypač, jei ji ilgesnė, neįgudus gali pasirodyti gan sudėtinga. Todėl pradžioje galima pasinaudoti vienu paprastu metodu, kuris man asmeniškai padėjo susikurti ne tik kelias trumpas, bet ir pasirašyti vieną ilgą afirmaciją kartojimui. Pasklaidykite kelias pasamonės programavimui skirtas knygas, kuriose prirašyta daug gražių ir įkvepiančių frazių kartojimui. Tam puikiai tinka J. Murphy, L. Hay ir L. Burbeau knygos.

Pasižymėkite ar išsirašykite iš jų tas formuluotes, kurios jums labiausiai prie širdies ir jūsų manymu labiausiai atspindi jūsų vidinį troškimą. Tuomet iš jų susilipdykite ir susiformuokite kažką savo ir artimo – tokio, kas jums tikrai aktualu ir tinka. Manoma, kad geriausiai pasąmonę veikia trumpos afirmacijos, susidedančios iš vieno ar daugiausia dviejų sakinių, nes jas išmokti atmintinai itin lengva, o kartoti nesudėtinga ir nepainu. Tačiau, jei susikursite įkvepiantį tekstą iš kelių pastraipų ir jį po keletą kartų per dieną skaitysite garsiai ir nuoširdžiai dėkodami, netrukus tikrai pamatysite ne tik teigiamus vidinius pokyčius, patirsite geras emocijas jį kartodami, bet ir sulauksite daug kasdienių magiškų stebuklų, nuolatinės Visatos pagalbos, kuri tarsi palaima ims piltis iš dangaus.

Pavyzdžiai

Pateikiu jums keletą mano naudojamų performuotų ištraukų ar pačios sukurtų afirmacijų, kurios jums gali būti naudingos, kuriant savo pačių stebuklingus žodžius. Galima naudoti vieną kurį nors sakinį arba visus kartu, pakeičiant žodžius ir formuluotes į tai, kas jums labiausiai artima ir reikalinga.

  • Puiki, ilgesnei afirmacijai tinkanti pradžia, prie kurios galima pridėti dar kelis sakinius.

„Šiuo metu esu visiškoje harmonijos ir ramybės būsenoje. Mano pasąmonė yra atvira ir į ją, lyg į gerai išpurentą dirvą gulasi visos mano pozityvios mintys ir programos“.

  • Visaapimanti, mano itin mėgstama afirmacija, kuri tinka kiekvienam – tereikia pakeisti joje vardinamus žodžius tais dalykais, kurie jums yra svarbiausi ir labiausiai trokštami.

„Kiekvieną mano gyvenimo žingsnį lydi laimė, meilė, sėkmė, sveikata, materialinė gerovė ir dvasinė pilnatvė. Tebūnie taip ir būna.“ (tardami kiekvieną iš žodžių matykite tai, kad jums simbolizuoja laimę, meilę, matykite save sveiką, sėkmingą nugalėtoją, turtingą ir jauskite dėl to didelį džiaugsmą)

  • Afirmacija, skirta sveikatai atstatyti.

„Mano pasąmonė, kūrusi mano kūną nuo pirmojo kvėptelėjimo, dabar koreguoja ir keičia kiekvieną mano organizmo ląstelę, nervą, audinį, raumenį ir kaulą pagal tobulus visų organų ir sistemų etalonus, kurie yra mano pasąmonės ir sąmonės gelmėse. Tebūnie taip ir būna.“

„Dabar esu atvira ir imli gydantiems Visatos energijos srautams, kurie kaip upė teka per mane, atstato visų organų ir sistemų funkcijas, sveikatą, ramybę ir harmoniją. Tebūnie taip ir būna.“

  • Afirmacija, skirta neutralizuoti visokius „nužiūrėjimus“, pavydus ir negerus palinkėjimus bei mūsų pačių neigiamas nuostatas.

„Visa iškreipta negatyvi pasąmonės informacija, mintys, kitų sukurtos ir mano pačios manyje įdiegtos neigiamos programos, tyliai išeina iš mano pasąmonės. Beribis Visatos Meilės ir Harmonijos okeanas, tekantis per mane, nuplauna tą neigiamą informaciją, suteikdamas man kasdienį gyvenimo džiaugsmą, šimtaprocentinę sveikatą, visų manyje esančių talentų realizavimą, visokeriopą materialinę ir dvasinę gerovę bei gausą. Lai taip ir būna.

  • Afirmacija, atkurianti ryšį su mūsų vidiniu Dievu ir skatinanti kūrybiškumą.

„Aš ir Dievas esame viena. Dievo išmintis, idėjos, stiprybė, meilė, kūrybingumas ir stebuklingi sugebėjimai yra mano išmintis, idėjos, stiprybė, meilė, kūrybingumas ir stebuklingi sugebėjimai, kuriuos taikydama sėju aplinkui save vien gerovę ir gėrį.“

  • Afirmacija, skirta materialinei gerovei auginti.

„Tikiu beribėmis Visatos gėrybėmis ir ištekliais. Esu kaip magnetas ir pritraukiu pasakiškus turtus. Tikiu ir pritariu, kad Visata apipila mane savo gėrybėmis, suteikdama kiekvienam mano gyvenimo žingsniui ir veiklai harmonijos, sėkmės, sveikatos, išminties, meilės ir dvasinės pilnatvės. Dangiškųjų gėrybių apstu kiekviename mano žingsnyje ir kasdien jų vis daugėja, nes aš to verta. Esu labai rami ir saugi, nes esu labai turtinga.

  • Kita afirmacija, skirta materialinei gerovei pritraukti.

„Pinigai simbolizuoja gerovę. Pinigai yra geri. Jaučiu vienovę su visais pasaulio turtais. Naudoju juos tik gerais ketinimais ir dėkoju Visatai už dovanas. Pas mane kasdien plaukia dideli piniginiai ir materialiniai srautai, kuriuos aš naudoju išmintingai tam, kurčiau savo ir savo šeimos gerovę, o taip pat – kad laisvai eičiau savo sielos keliu, atlikdama savo sielos misiją ir padėdama žmonėms augti bei skleistis.“

Bekartodami afirmacijas, nepamirškite, kad pozityvūs teiginiai neturi tapti savo paties priedanga nuo problemų. Jei sudėtingoje situacijoje kartosite, kad viskas yra ir bus gerai, iliuziškai apsimesite, kad problemų nėra, jas ignoruodami, ir nesiimsite ryžtingų ir racionalių veiksmų, stebuklų nesitikėkite.

O taip pat prisiminkite, kad gerovės kūrimo stalas niekada nestovi ant vienos kojos. Tam, kad jūsų emocinė būsena ir situacija gerėtų, reikia ne tik pozityvaus savęs programavimo. Tam, kad vyktų stebuklingi pokyčiai, turite suvokti ir išsivalyti nuo vidinių prieštaravimų bei emocinių traumų, išmokti besąlyginės meilės sau, auginti vidinę intuiciją ir ryšį su Aukštesniuoju Aš per dvasines praktikas ir meditaciją, o taip pat – niekuomet nesustoti ties pasiektais tikslais ir dalintis visu gerumu, kokį tik turite, nes tik taip jis sugrįžta su dideliu kaupu. Linkiu jums magiškų ir stebuklingų žodžių, kurie gydo kūną ir širdį.

Su meile,
Aurelija Kriščiūnaitė
Sielos namai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *