Howard Gardner: intelekto rūšys

© Can Stock Photo / yarruta

Howard Gardner rašo, jog yra 8 specifinės sritys, kuriose žmonėms būdingi gabumai. Jis vadina jas intelekto tipais. Jis atliko reikšmingus tyrimus Harvardo Universitete.

Paprastai tariant, įprastai mes vertiname verbalinį ir loginį intelekto tipus. Jei žmogus gerai atlieka šiuos testus, jis laikomas aukšto intelekto žmogumi, ir gali įstoti į geresnius universitetus. Bet kaip dėl visų kitų? Kiek iš Jūsų esate panaudoję frazes „negabus mokslams“, „prastai atlieka užduotis“, kalbėdami apie savo vaiką ar save?..

Gardner intelekto tipų teorija teigia, kad be dviejų minėtų yra ir kiti mąstymo tipai. Dauguma mokyklų nelavina jų visų, tad tuo galima pasirūpinti papildomai.

Jūs galite (1) aptarti su mokytojais, jog norite skirti pagrindinį dėmesį vaiko mokymuisi konkrečiose srityse, (2) rasti veiklas už mokyklos ribų, kur Jūsų vaikas galėtų tobulėti ir vystyti savo gabumus.

Howard Gardner pabrėžia, jog visi intelekto tipai yra vienodai svarbūs.

1. Kūno – kinestetinis

Šie žmonės naudoja kūną spręsti problemoms ir reikšti jausmams. Aktoriai, atletai, šokėjai naudoja tam visą kūną, panašiai kaip amatininkai, skulptoriai ir mechanikai naudoja savo rankas.

Keli klausimai gali padėti nuspręsti ar Jums būdingas šis intelekto tipas:

 • Ar Jūs reguliariai sportuojate, esate fiziškai aktyvūs?
 • Ar Jums sunku ramiai nusėdėti ilgesnį laiką?
 • Ar Jums patinka savo rankomis kažką kurti, sukurti?
 • Ar pastebite, kad sprendimai ir idėjos ateina Jums į galvą, kai sportuojate, ar užsiimte kita fizine veikla?
 • Ar Jums patinka leisti laisvalaikį lauke?
 • Ar kalbėdami Jūs naudojate rankas ar kitą kūno kalbą?
 • Ar Jūs sužinote daugiau apie daiktus, juos lytėdami?
 • Ar Jums patinka tokios veiklos kaip važinėjimas linksmaisiais kalneliais ir panašios?
 • Ar manote, kad Jūsų koordinacija yra gera?
 • Kad įsisavintumėte naują įgūdį, ar Jums reikia jį atlikti praktiškai, geriu nei skaityti apie jį ar žiūrėti video?

O štai dar keli klausimai, kurie padės nustatyti ar Jūsų vaikui yra būdingas išvystytas kinestetinis intelektas:

 • Pranoksta kitus keliose sporto rūšyse?
 • Judina įvairias kūno dalis, kai jo prašoma ramiai pasėdėti?
 • Pasižymi gebėjimu pamėgdžioti kitų žmonių kūno judesius?
 • Jam ar jai patinka išrinkti daiktus ir vėl juos surinkti?
 • Vaikui sunku susilaikyti, nelietus objektų?
 • Mėgsta bėgioti, šokinėti ir kitas fizines veiklas?
 • Yra įgudęs veiklose, kurioms reikalinga gera motorinė koordinacija, – tokiose kaip origami, popierinių lėktuvų gamyba, modelių gamyba, piešimas pirštais, molis ar nėrimas?
 • Gerai naudoja kūną, kad išreikšti save?

2. Tarpasmeninis

Tie, pas ką dominuoja šis intelekto tipas, gerai supranta nuotaikas, jausmus ir kitų žmonių poreikius. Gali būti pardavėjai, mokytojai, konsultantai ir tie, kas tiesiog profesiniame gyvenime padeda kitiems.

Toliau keli klausimai, kurie padės suaugusiam nuspręsti, ar jam/jai yra būdingas tarpasmeninis intelektas:

 • Ar žmonės dažnai kreipdavosi į Jus su klausimais?
 • Ar Jums visada patiko sportas grupėse, o ne vienam?
 • Ar Jums paprastai patinka spręsti problemas kalbantis su kitais, o ne spręsti jas individualiai?
 • Ar turite mažiausiai 3 artimus draugus?
 • Ar Jums labiau patinka socialinės veiklos, negu asmeniniai siekiai?
 • Ar Jums patinka mokyti kitus, ir tai gerai sekasi?
 • Ar laikote save, arba kiti Jus laiko lyderiu?
 • Ar jaukiai jaučiatės minioje?
 • Ar Jums labiau patinka leisti laiką drauge su kitais, nei vienam?

Toliau nurodyti klausimai padės atpažinti vaiko tarpasmeninį intelektą:

 • Vaikui patinka bendrauti su vaikais?
 • Vaikas natūraliai atrodo esąs lyderis?
 • Vaikas lengvai supranta ir užjaučia kitus, dėl to linkęs duoti jiems patarimų, kai jie ateina pas jį su savo problemomis?
 • Puikiai orientuojasi ir sprendžia problemas gatvėje?
 • Džiaugiasi priklausydamas organizacijoms?
 • Patinka mokyti kitus vaikus – bendraamžius ir jaunesnius?
 • Turi du ar daugiau artimų draugų?
 • Traukia kitus bendrauti kaip magnetas?

3. Vidinis asmeninis

Tai gilios, gerai išvystytos žinios apie save. Šie žmonės linkę užsidaryti savyje, naudodamiesi tomis žiniomis, lengvai juda per pasaulį.

Klausimai, kurie padės nustatyti, ar suaugusiam būdingas Vidinis asmeninis intelektas:

 • Ar Jūs reguliariai praleidžiate laiką vienas, medituojate, reflektuojate, ar galvojate apie svarbius gyvenimo klausimus?
 • Ar Jūs lankėte konsultavimą, ar asmeninio augimo seminarus, kad sužinotumėte apie save daugiau?
 • Ar turite hobi, ar domitės kažkuo, ką pasiliekate tik sau?
 • Ar Jūs reguliariai išsikeliate sau tikslus?
 • Ar Jūs realiai vertinate savo stiprybes ir silpnąsias puses?
 • Ar Jums patiktų leisti laiką vienam, labiau nei su kitais žmonėmis?
 • Ar turite žurnalą arba dienoraštį apie savo vidinio pasaulio vyksmus?
 • Ar Jūs dirbate sau arba rimtai svarstote pradėti verslą?

Tolesni klausimai leis Jums spręsti apie vaiko vidinį asmeninį intelektą:

 • Ar vaikas demonstruoja nepriklausomybę arba stiprią valią?
 • Pasižymi realiu savo stiprybių ir silpnybių vertinimu?
 • Gerai mokosi ar žaidžia, kai yra paliekamas vienas?
 • Atrodo, kad tarsi kiek kitaip gyventų ir mokytųsi?
 • Turi hobi ar interesų, apie kuriuos nenori kalbėti ir dalintis?
 • Gerai jaučia savo kryptį?
 • Mieliau renkasi dirbti vienas/viena nei drauge su kitais?
 • Aiškiai išreiškia kaip jaučiasi?
 • Mokosi iš sėkmių ir nepasisekimų?
 • Savimi pasitiki?

4. Kalbinis/ lingvistinis

Tai žodžiu ar raštu labai efektyviai besinaudojantys žodžiais žmonės. Šis intelekto tipas yra būdingas istorijų kūrėjams, politikams, komikams ir rašytojams.

Klausimai padėsiantys atpažinti suaugusįjį, kuriam būdingas lingvistinis intelektas:

 • Ar Jūs visuomet džiaugėtės knygomis ir teikėte joms svarbą?
 • Ar prieš pradėdami kalbėti ar rašyti girdite mintyse tariamus žodžius?
 • Ar pokalbių šou Jums patinka labiau nei TV ar filmai?
 • Ar Jums patinka žodžių žaidimai, kalambūrai, sunkiai tariami žodžiai, poezija?
 • Ar Jūsų žodynas gerai išvystytas ir Jūs mėgaujatės tuo, jog žinote daugiau žodžių, nei kiti?
 • Mokantis Jums labiau patiko su žodžiais ir idėjomis susiję mokslai, tokie kaip Lietuvių ir socialiniai dalykai ir gal ieke mažiau patiko matematika, gamtos mokslai?
 • Ar Jums patinka mokytis skaityti ar kalbėti kita kalba?
 • Kai kalbate – Jūs daugiau dėmesio skiriate informacijai kurią skaitėte ar girdėjote?
 • Ar Jūs buvote pagirtas, pripažintas ar Jums mokėjo už Jūsų rašinius?

Klausimai apie vaiko lingvistinius/kalbinius gebėjimus:

 • Rašo geriau, nei būdinga jo amžiui?
 • Džiaugiasi pasakodamas istorijas ir juokelius?
 • Gerai prisimena vardus, vietas, datas ir kitą informaciją?
 • Mėgaujasi žodžių žaidimais, vizualiai ar klausydamas?
 • Džiaugiasi knygų skaitymu?
 • Taria žodžius geriau nei kiti panašaus amžiaus vaikai?
 • Vertina žodžių žaidimus, kalambūrus, sudėtingus žodžius?
 • Džiaugiasi audio knygomis?
 • Savo amžiui pasižymi puikiu žodynu?
 • Gerai išreiškia mintis, jausmus ir idėjas?

5. Loginis/matematinis

Šio intelekto dėka žmonės gerai supranta ir panaudoja skaičius, turi išvystytas mastymo galias. Jie gali būti puikiais matematikais, mokslininkais, kompiuterių programuotojais ir buhalterais.

Šie klausimai padės Jums suprasti ar Jums būdingas šis intelekto tipas:

 • Ar Jums visuomet buvo lengva skaičiuoti mintyse?
 • Kai mokėtės mokykloje, ar matematika ir/ar gamtos mokslai buvo dalykas, kuris Jums geriausiai sekėsi?
 • Ar džiaugiatės žaidimais kuriems reikalingas loginis mąstymas?
 • Ar organizuojatės mažus eksperimentus „o kas, jeigu..“, kai dirbate namuose ar darbe?
 • Ar Jūs ieškote loginių pasekmių ir tendencijų, ar tikite, kad visa turi loginį paaiškinimą?
 • Ar skaitote mokslo periodiką, ar sekate naujausius mokslo išradimus?
 • Ar nuolat randate loginių trūkumų tame, ką žmonės sako ar veikia?
 • Ar turite poreikį daiktus/dalykus matuoti, kategorizuoti, analizuoti ar kokiu nors būdu skaičiuoti?
 • Esate linkę galvoti aiškiais, abstrakčiais, bežodžiais, bevaizdžiais konceptais?

Tolesni klausimai skirti vaikų loginio/matematinio mąstymo būdo nustatymui:

 • Domisi kaip viskas veikia?
 • Džiaugiasi skaičiais?
 • Mėgaujasi matematika mokykloje?
 • Džiaugiasi matematiniais ir kompiuteriniais žaidimais?
 • Žaidžia ir mėgsta strateginius žaidimus, tokius kaip šachmatai, šaškės, galvosūkiai ar loginės mįslės?
 • Lengvai kategorizuoja?
 • Mėgsta eksperimentus mokykloje arba kai jie skiriami namų darbams?
 • Domisi gamtamokslinėmis disciplinomis ar atradimams skirtais muziejais ir eksponatais?

6. Muzikinis

Tai žmonės įvairiausiais būdais susijęs su muzika. Šis intelekto tipas gali turėti daug išraiškos formų, žmogus gali būti atlikėjas, kompozitorius, kritikas  ir tiesiog muzikos mėgėjas.

Klausimai apie dominuojantį muzikinį intelektą:

 • Ar Jūsų balsas malonus ir dainuojantis?
 • Ar pastebite kai muzikantas „nepataiko į natas“?
 • Ar dažnai klausotės muzikos?
 • Ar grojate muzikos instrumentu?
 • Ar Jums buvo lengva išmokti groti muzikiniu instrumentu?
 • Ar manote, kad gyvenimas be muzikos nebūtų toks prasmingas?
 • Ar dažnai girdite muziką mintyse?
 • Ar Jūs pasiliekate laiko muzikai?
 • Ar žinote daugybės skirtingų dainų ar muzikos kūrinių melodijas?
 • Ar paprastai galite aiškiai pakartoti melodiją, kai ją išgirstate vieną ar kelis kartus?

Klausimai apie vaiko muzikinį intelektą:

 • Pasako Jums, kai pastebi, kad muzikantas nepataikė į „natas“?
 • Lengvai prisimena dainų melodijas ir jas dainuoja?
 • Turi malonų balsą, kuris tinka dainavimui solo ar chore?
 • Groja muzikiniu instrumentu?
 • Kalba ar juda ritmiškai?
 • Klega ar švilpia sau?
 • Beldžia į stalą dirbdamas?
 • Jautriai reaguoja į aplinkos garsus?
 • Emocingai reaguoja į muziką, kai ją girdi?

7. Gamtinis intelektas

Šio intelekto dėka galime nuostabiai klasifikuoti augalus ir gyvūnus bei tiesiog puikiai suprasti gamtinius reiškinius.

Klausimai apie dominuojantį gamtinį intelektą:

 • Ar Jums patinka leisti laiką gamtoje?
 • Ar Jūs priklausote savanorių organizacijai susijusiai su gamta?
 • Ar Jums patinka namuose laikyti gyvūnus?
 • Ar turite su gamta susijusį hobi, pavyzdžiui, paukščių stebėjimas ir panašūs dalykai?
 • Ar galite lengvai nusakyti floros ir faunos skirtumus?
 • Ar skaitote knygas/žurnalus, stebite TV laidas ar filmus, kur vaizduojama gamta?
 • Ar atostogų metu Jums labiau patinka gamtos apsuptis nei kultūrinė aplinka?
 • Ar Jums patinka dirbti savo sode?

Klausimai apie vaikų gamtinį intelektą:

 • Kalba apie mylimiausius naminius gyvūnėlius arba mėgiamą gamtinį sportą?
 • Mėgsta gamtos draustinius, zoologijos sodą, gamtos istorijos muziejų?
 • Jautrus gamtos formoms, natūralioms bei esančioms mieste?
 • Mėgsta žaisti vandenyje?
 • Žaidžia su augintiniu mokykloje ar namuose?
 • Patinka mokytis apie aplinką, gamtą, augalus ir gyvūnus?
 • Kalba apie gyvūnų teises ir išsaugojimą?
 • Kolekcionuoja vabalus, gėles, lapus, ar kitus natūralius dalykus, kad parodytų kitiems?

8. Erdvinis 

Dominuojant šiam intelekto tipui žmogus tiksliai, gerai supranta vizualinį – erdvinį pasaulį ir gali efektyviai jame dirbti. Tai yra įvairūs žmonės, kurie iš pirmo žvilgsnio turi mažai bendra. Pvz., medžiotojai, jūreiviai, inžinieriai, išradėjai, chirurgai, interjero dizaineriai, architektai, tapytojai ir skulptoriai.

Nustatykime kiek erdvinis intelektas būdingas Jums?

 • Ar visada galėjote lengavai atgaminti aiškius vaizdinius mintyse, net kai Jūsų akys užmerktos ar įsivaizduojao objekto nėra šalia?
 • Ar Jūs jautrus/-i spalvai?
 • Ar daug filmuojate ir fotografuojate?
 • Ar Jums patinka dėlionės ir kitos vizualinės užduotys?
 • Ar sapnuojate ryškius sapnus?
 • Ar paprastai gerai orientuojatės naujoje vietoje?
 • Ar Jums patinka piešti ir „paišalioti“?
 • Ar geometrija Jums buvo lengviau nei algebra?
 • Ar Jums lengva skaityti žemėlapius ir suprasti juose užkoduotą informaciją?
  Ar Jums patinka žurnalai ir knygos su daug iliustracijų, nuotraukų ir dizino detalių?

Klausimai apie vaiko erdvinį intelektą:

 • Atgamina vizualines objektų detales?
 • Lengvai mokosi skaityti ir suprasti žemėlapius bei lenteles knygose?
 • Daug svajoja?
 • Mėgsta vizualinius menus?
 • Geba panaudoti meno medžiagas kurti piešinius, skulptūras ir kitus 3D objektus?
 • Mėgsta vizualines prezentacijas, tokias kaip video, TV ir filmai?
 • Daug informacijos gauna iš iliustracijų knygose kurias skaito?
 • Piešia, braižo, piešinėja ant visų įmanomų paviršių?

Parengė psichologė Inga Polikevičiūtė | VšĮ „Nendrė”
Psichologinės ir psichoterapinės pagalbos studija „Nendrė”, VšĮ
Viešoji įstaiga, Savanorių per. 22-301, 03116 Vilnius,
tel. + 370 603 54862; +370 616 38482, el. p. studijanendre@gmail.com

1 Response

 1. Anonimas parašė:

  Tai ar 7, ar visgi 8?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *