Seksualumas

Paveikslėlis iš Lance dane knygos "Kama Sutra", Leidykla Alma littera, 2005, 28 p.

Paveikslėlis iš Lance dane knygos „Kama Sutra”, Leidykla Alma littera, 2005, 28 p.

Geismas, sielų pirminė sėkla ir gemalas, atsirado pirmiausiai…
Pranašai, pažvelgę į savo širdis, atrado giminystę tarp egzistencijos ir neegzistencijos.
Rig Veda 10.129.4

Troškimas, žinomas kaip Kama ar „meilė“, yra pavojingas, kai jis laikomas pabaiga. Iš tikrųjų Kama – tai tik pradžia. Kai protas yra patenkintas Kamos suvokimu, tik tada gali gimti teisingas meilės supratimas.
Rasakadamvakalika

Seksualumas – tai šventas susijungimo ritualas, šlovinantis skirtumus. Besiplečiantis gyvenimo jėgos judėjimas yra šokis, kuris suteikia pusiausvyrą, atkuria, atnaujina ir daugina. Tai naujos gyvybės, taip pat ir ateities pagrindas. Seksualumas yra mumyse slypintis gyvenimo jėgos variklis ir gydytojas, nuostabus ritmas, pulsuojantis per visą biologinį gyvenimą.

Seksualumas – tai gyvenimo jėga. Deja, gyvename visuomenėje, kurioje šis gyvenimo elementas arba išnaudojamas, arba slopinamas. Vaikams per televiziją leidžiama žiūrėti žmogžudysčių ir kitokio smurto perpildytas programas, tačiau cenzūra draudžia bet kokias scenas, kuriose rodomas nuogumas ar meilės aktai. Liaupsinami darboholikai ir karjeristai, bet niekinami žmonės, patiriantys paprastus gyvenimo malonumus, jie laikomi tinginiais, nevykėliais, gyvenančiais tik savo malonumui. Vis dėlto prigimtinis malonumo poreikis daro savo, todėl žmonių iškrovos objektu tampa alkoholis, narkotikai (taip bandoma išsilaisvinti iš socialinių apribojimų ir draudimų), seksualinė priklausomybė, smurtas, prievarta ar iškrypusi pornografija, o milijardai dolerių išleidžiama reklamai, kuri yra veiksminga tik dėl mūsų slopinamo seksualumo. Jei tas, kas įgimta ir natūralu, yra atimama, likusi tuštuma tampa kontroliuojama. Tai, kas atimta, yra grąžinama po gabalėlį, tačiau dėl to mes tampame dar mažiau visybiški.

Jamesas Prescottas atliko tyrimus, kuriuose palygino įvairias visuomenes ir bandė surasti ryšį tarp smurto ir seksualumo suvaržymų. Pasirodo, kuo labiau seksualiai suvaržyta visuomenė, tuo daugiau smurto jos kultūroje. Ir atvirkščiai, kuo mažiau sekso tabu, tuo mažesnis nusikaltimų skaičius. Seksualumas, kurio esmę būtina suprasti ir išlaikyti, yra labai svarbi mūsų gyvenimo dalis, palaikanti tiek kūno, tiek visuomenės sveikatą.

Seksualumas taip pat labai svarbus čakrų ir kundalini požiūriu. Egzistuoja nemažai požymių, rodančių, kad seksualumas ir aukščiausioji sąmonė yra glaudžiai susiję, tačiau teorijų, kalbančių apie tai, yra daug ir visos jos labai skirtingos.

Pagal jogos filosofiją šimtas bindu (jokių matmenų neturintys taškai, kurie sudaro materiją, kartais siejama su sperma) lašų, sublimuojami virsta į vieną odžas (dieviškosios sąmonės) lašą. Dėl to nemažai rimtų jogos disciplinų siūlo celibatą kaip būdą paversti bindu į odžas. Kadangi toks požiūris vyrauja ne viename mistinių mokymų, verta patyrinėti tokio požiūrio gerąsias ir blogąsias savybes.

Kaip ir kitos religijos, hinduistų religija pirmiausiai vystėsi kaip magiška sistema, padedanti pasiekti patogesnę materialinę egzistenciją, pavyzdžiui, užauginti geresnį derlių, daugiau sveikų galvijų ir t. t. Ši sistema palaipsniui peraugo į ritualus, kuriuose vis dažniau būdavo aukojama. Visiškai įmanoma, kad tai sukėlė priešingą reakciją, kas dažnai nutinka visuomenės raidoje. Pavyzdžiui, džainistai buvo pradininkai neortodoksinės sistemos, kuri propagavo nusiteikimą prieš bet kokį (netgi daržovių ir kitokių augalų) žudymą, o kadangi gyvenimas be šito beveik neįmanomas, jie garsėjo kaip ypač asketiški klajojantys vienuoliai, tarp kurių buvo net tokių, kurie išsižadėdavo drabužių ir net maisto. Tokio pasiaukojimo tikslas buvo aukštesnio išsilaisvinimo – išsivadavimo iš karmos – siekimas. Kitų hinduistų pasekėjų asketizmas pasireiškė vidiniu aukojimusi, tai yra tie, kurie anksčiau buvo deginami laužo liepsnose, dabar turėjo sudegti vidiniame lauže. Tas vidinis karštis buvo laikomas „magiškosios religinės galios“ požymiu ir buvo daug vertingesnis už atsisakomus malonumus. Malonumų atsisakymas palaipsniui pakeitė gyvūnų ir žmonių aukojimą.

Indijoje, kur šeimyninis gyvenimas ir dvasinis gyvenimas yra priskiriami tam tikrai chronologiškai pakopai, seksualinės sueities aktas, kurio rezultatas gali būti palikuonys, kuriuos reikės auginti ir prižiūrėti, galėjo smarkiai pakeisti dvasinio kelio kryptį ir nukreipti žmogų vėl atgal į žemesniu laikomą šeimyninio gyvenimo etapą. Kadangi tai buvo laikoma nepageidautinu vingiu ne tik pasirinkusiesiems vienuolio kelią, bet ir eiliniam mirtingajam, vadinasi, sekso reikėjo vengti.

Celibatas, kaip kelias į prašvitimą, taip pat grindžiamas vyriškąja fiziologija, nes sėklos sulaikymas galbūt turėjo teigiamą įtaką besilaikantiesiems griežtos vegetarinės mitybos. Moters fiziologija yra visiškai skirtinga.

Hinduistų mitologijoje visur vyrauja seksualumas. Šivos falas, dar kitaip vadinamas lingamu, yra nuolatos vaizduojamas ir garbinamas. Šivos lingamo simbolį Indijoje galima pamatyti visur. Krišnos meilės nuotykių scenų ir erotinių vaizdinių galima rasti Indijos šventovėse. Šiva ir Šaktė nuolatos mylisi. Seksualumas buvo laikomas šventu ir tarp dievų. Tad kodėl turėtų būti kitaip mirtingųjų pasaulyje?

Kai kurie tyrimai rodo, kad seksualinio akto metu vykstančios cheminės reakcijos veikia kundalini bei kitų psichinių galių prabudimą. Su šeštąja čakra (aiškiaregystė) siejamoje kankorėžinėje liaukoje yra gausu melatonino. Ši cheminė medžiaga lengvai transformuojasi į junginį, vadinamą 10-metoksiharmalanu, kuris turi haliucinogeninių, sukeliančių vidinius regėjimus, savybių. Kankorėžinėje liaukoje yra fotoreceptorių ir šviesa ir vizualūs potyriai turi didelę reikšmę šiuo sąmonės vystymosi etapu.

Yra įrodymų, kad melatoninas ir kankorėžinė liauka turi slopinamąjį poveikį tiek patino, tiek patelės dauginimosi organams. Ir atvirkščiai: hormonai, tokie kaip testosteronas, estrogenas ir progesteronas, slopina melatonino gamybą. Taigi šių hormonų aktyvinimas per suaktyvėjusią seksualinę veiklą gali priešingai paveikti trečiosios akies čakros atsivėrimą, o per daug aktyvi aukštesniųjų čakrų veikla – seksualinį potraukį.

Deja, kundalini energijos įtaka nėra dar pakankamai gerai ištirta ir neužtenka įrodymų prieiti prie tvirtų išvadų. Kas sukelia tokį cheminį pokytį? Ar „haliucinacinė“ būsena, kurią sukelia padidėjęs melatonino kiekis, yra tinkama psichikai būsena? Ar yra kitų įmanomų būdų jai sukelti? Ar suaktyvinta tam tikra čakros dalis nesumažins energijos kitoje tos pačios čakros dalyje? Kol neturime galutinių įrodymų, vis tiek verta apsvarstyti tai, kas yra pastebėta.

Čakros atsiveria ir užsiveria palaipsniui, nes tai priklauso nuo jų vienų su kita sąveikos. Kaip neįmanoma varytis ant žemės ramiai gulinčio krepšinio kamuolio, taip ir žmonės, kurių antroji čakra yra uždara, sunkiai suras partnerius, kurie galėtų padėti šią čakrą atverti. O žmonės, kurių antroji čakra yra per daug atsivėrusi, ko gero, turės per daug seksualinių partnerių. Vienintelis būdas su tuo susitvarkyti yra atverti ir užverti čakras palaipsniui, švelniai.

Intymumo ir seksualinių pojūčių stoka atima iš kūno vieną iš didžiausių malonumų, kokį tik jis gali patirti. Tai prieštarauja mūsų biologiniam malonumų principui. Netekę šio malonumo taip pat netenkame galimybės patirti subtilias emocijas ir jausmus, slypinčius žemesnėse čakrose. Tai atskiria mus nuo mūsų esmės, nuo visybės, atima iš mūsų vidinės ramybės ir pasitenkinimo pojūtį.

Wilhelmas Reichas, tyrinėdamas bioelektrines kūno sroves, priėjo prie išvados, kad seksualumas yra būtina sąlyga sveikai kūno energijos tėkmei palaikyti. Reicho nuomone, tik orgazmo metu yra pasiekiama visiška kūno bioelektrinės grandinės tėkmė, kuri yra būtina mentalinei ir fizinei žmogaus sveikatai palaikyti. „Susijaudinimo tekėjimas visu kūnu sukelia pasitenkinimą“. Tolimesnis tyrinėjimas parodė, kad slopinamas seksualinis potraukis pasireiškia nerimu, slypinčiu širdies ir diafragmos srityse.

Tas pats jaudulys, atsirandantis genitalijose kaip malonumas, pasireiškia kaip nerimas, jei jis veikia širdies sistemą… seksualumas ir nerimas – tai dvi priešingos vegetacinio jaudulio kryptys.

Panašu, kad nerimas, atsiradęs „širdies ir diafragmos srityse“ yra panašus į ankstyvuosius kundalini prabudimo pojūčius jai tekant trečiąja ir ketvirtąja čakromis, kurios yra šiose kūno vietose. Kai kurie šį pojūtį laiko nerimo pasireiškimu, kiti – čakromis tekančia kundalini energija. Tai lemia tik asmeninis išgyvenimas ir pajutimas. Kai kurių dvasinė branda bei pasiruošimas valdyti psichinę energiją priklauso nuo seksualumo ar celibato sukeltų veiksnių įtakos bei sąmonės, kurią šie veiksniai sukėlė, plėtimosi.

Energija laisvai gali tekėti kūnu ar protu tik tuo atveju, jei visos čakros yra atviros ir neužblokuotos. Seksualumas – tai mūsų skirtumų pasireiškimas ir jų pripažinimas. Seksualumas – kūno gydytojas, širdžių sujungėjas, gyvenimo judėjimas, apačioje priverčiantis judėti žemę ir viršuje kuriantis ugnį gyvenimo vandens ratas. Be jo nebūtų mūsų.

Parengė tai leidykla ir meditacijos centras – „Meilės kelias“.

Mes Facebooke

3 Responses

  1. Mantė parašė:

    Kiekvienas skirtingai supranta seksualumą, svarbiausia, manau, kad jis būtų atviras poroje ir nenuvalkiotas viešumoje..

  2. RImas parašė:

    Sutinku su tuo, kad seksualumas turi būti atviras poroje. Nes jei neubuni vienas su kitu atviras, nieko iš to neišeina.

  3. erotines prekes parašė:

    Kiek žmonių tiek nuomonių.. man seksualu viena, kitiem gal kita…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *