Taikinamojo tarpininkavimo (mediatorių) mokymai

LPK ir Derybų centras organizuoja mediatorių mokymus

Remiantis geriausia užsienio šalių verslo asociacijų ir konfederacijų praktika, norėdama sumažnti teisminį bylinėjimąsi bei prisidėti prie taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) raidos Lietuvoje, o taip pat rūpindamasi verslo santykių kokybe, įmonių veiklos efektyvumu ir diegdama taikių verslo ginčų valdymo kultūrą, LPK organizuojami nuolatiniai taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) bei derybų mokymai savo nariams.

handshake isolated on business background

Bendrieji tikslai: kurso dalyviai įgaus praktinius konfliktų prevencijos ir valdymo įgūdžius, gebės pasitelkti įvaldytą strateginę bei taktinę metodiką ir galės valdyti konfliktus su darbuotojais, tiekėjais, klientais, partneriais, akcininkais, konkurentais, kolegomis ir kitais veiklos grandies dalyviais, įvairių institucijų atstovais, bankais.

Dalyviai žinos: konfliktus įtakojančius veiksnius ir dinamiką; derybų vedimo būdus ir darbą komandinėse derybose, derybų tipus; konfliktų sprendimų būdus; efektyvios ir neefektyvios komunikacijos ypatybes; ego būsenų sąveikos ypatumus; mediacijos ir teisminio bylinėjimosi skirtumus bei privalumus; reikalavimus mediatoriui; mediatoriaus funkcijas; mediacijos stadijas; tvirto ir ilgalaikio susitarimo kriterijus.

Dalyviai gebės:

 • Diagnozuoti vidinius ir išorinius konfliktų valdymo sunkumus, tai, kas būtina konflikto įvertinimui ir jo valdymo strategijos formavimui;
 • Organizuoti ir pravesti mediciją, naudoti veiksmingą procedūrą, sukurti saugią atmosferą konflikto dalyviams;
 • Laikytis 4-ių mediacijos principų: šalių savanoriškumas ir lygiateisiškumas sprendžiant konfliktą, mediatoriaus nešališkumas, konfidencialumas;
 • Naudoti efektyvios komunikacijos metodikas: aktyvų klausymą, adekvačias formuluotes, tinkamų klausimų uždavimą, darbą su agresiją, konflikto šalių pozicijų bei pageidavimų reziumavimą ir performulavimą į tinkamus aptarimui punktus;
 • Išgryninti šalių interesus, užslėptus motyvus ir atskirti juos nuo pozicijų, aptarti kylančias problemas, apjungti šalių interesus platesniame kontekste;
 • Teisingai ir laiku naudoti individualius pokalbius su konflikto dalyviais;
 • Atsakingai naudoti įvairios formos galią: suteikti šalims vienodą galimybę pasisakyti ir atskleisti išgyvenamas emocijas, dirbti su ginčo šalių jėgos disbalansu, manipuliacijomis ir galima agresija, įsitikinti, kad šalys buvo išgirstos, padėti šalims aktyviai dalyvauti kuriant naują susitarimą;
 • Nustatyti savo kompetencijos ribas ir reikalui esant pasitelkti ekspertus ar kitokią pagalbą bei tinkamai, nepažeidžiant derybų dvasios ja naudotis;
 • Formuoti derybų darbotvarkę, sudaryti tvirtą, įgyvendinamą, nukreiptą į bendradarbiavimą, santykių išaugojimą ar sustiprinimą, sutartį tarp šalių, atspindinčią jų intresus, nustatyti sankcijas už sutarties nesilaikymą;
 • Siekti konflikte dalyvavusių šalių psichologinio bei dalykinio pasitenkinimo, tokiu būdu sumažindami pasikartojančių konfliktų tikimybę.

Sudalyvavę mokymuose ir įgavę ar pagilinę konfliktų valdymo įgūdžius mokymų dalyviai gaus LPK mediacijos kursų baigimo pažymėjimą. Pagrindę savo kvalifikaciją mediatoriai bus:

 • įtraukiami į LPK akredituotų verslo ginčų mediatorių sąrašą
 • rekomenduojami dalyvauti valdant kylančius ginčus Lietuvos įmonėse bei organizacijose
 • rekomenduojami dalyvauti valdant kylančius ginčus tarp Lietuvos ir užsienio įmonių bei organizacijų

Daugiau informacijos ir registracija į renginį čia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *