Tomas Kempietis: 27 naudingi pastebėjimai

T.omas-KempietisTomas Kempietis (Thomas von Kempen, 1379-1471) vokiečių religinis rašytojas, filosofas, teologas, mistikas, katalikų vienuolis, dvasininkas. „Bendro gyvenimo brolių” bendruomenės narys, priklauso Devotio Moderna srovei. Beveik visą savo gyvenimą praleido už vienuolyno sienų, studijuodamas šventraščius. Rašė pamokslus, biografijas, knygas jaunimui.

1. Jei manaisi daug ir gerai žinąs, atsimink, kad tai yra maža, palyginus su tuo, ko nežinai.
2. Aš dažnai girdėjau, kad geriau yra klausyti ir kito patarimą priimti, negu jį duoti.
3. Jei norėsi labiau pasiklausyti savo nusiteikimo, o ne kitų patyrimo, tai galas bus liūdnas.
4. Tegul beprotiškai savimi pasitikėjusių puikuolių puolimas būna tau nuolatinio budrumo ir nusižeminimo pamoka.
5. Kai tik žmogus netvarkingai pradeda ko nors norėti, tuojau jis pasidaro neramus.
6. Visų pagundų pradžia yra dvasios nepastovumas.
7. Jei nemokame savęs nugalėti mažuose dalykuose, kaip gi laimėsime sunkesnes kovas?
8. Kaip laivas be vairo yra mėtomas bangų į visas puses, taip silpnas ir nepastovus žmogus yra blaškomas įvairių pagundų.
9. Būdami lengvapėdiški ir užmiršdami savo ydas, mes nebejaučiame sielos skausmų ir dažnai juokiamės tada, kai iš tikrųjų reikėtų verkti.
10. Gailestis daro daug gero, bet jis tuoj prarandamas, kai širdis pasiduoda tuštiems džiaugsmams.
11. Tuštybė greit pagauna ir suteršia sielą.
12. Kiekvienas išorinius dalykus vertina pagal savo vidaus įsitikinimus.
13. Mes norim matyti kitus be ydų, o nesirūpinam naikinti savąsias.
14. Jei nori su kitais taikiai gyventi, turi daugelyje dalykų save nugalėti.
15. Žmogus pakyla virš žemės dviem sparnais: paprastumu ir širdies grynumu. Paprastumas turi būti intencijoje (norėjime), grynumas jausmuose.
16. Joks geras darbas nebus sunkus, jei savo viduje esi laisvas nuo visų nesutvarkytų jausmų.
17. Jei tavo širdis bus tvarkinga, kiekvienas tvarinys tau bus gyvenimo veidrodis ir šventų pamokymų knyga.
18. Vieną įprotį galima nugalėti tik kitu įpročiu.
19. Valdykis valgyme, ir tau bus lengva suvaldyti visas kitas kūno aistras.
20. Mūsų nuopelnus ir mūsų pažangą didina ne malonumai ir paguodų gausumas, bet didžių nemalonumų ir sunkumų pakentimas.
21. Jei vieną kryžių numesi, tikriausiai rasi kitą, ir, galbūt, daug sunkesnį.
22. Meilė yra didelis dalykas ir didžiausia iš visų gėrybių. Tik ji viena sunkius dalykus padaro lengvus ir padeda vienodai pakęsti visus gyvenimo pasikeitimus. Ji padaro naštas lengvas ir pasaldina kartumus.
23. Turėk gryną sąžinę ir visada būsi linksmas.
24. O jei yra kur neramumai ir baimė, tai pirmiausia patiria nerami sąžinė.
25. Tas kurio viduje yra tvarka, nepameta pusiausvyros dėl kitų viduje esančio blogio ar gėrio.
26. Pirmiau pats būk ramus, paskui galėsi tos ramybės suteikti kitiems.
27. Ramus žmogus yra naudingesnis už mokytą. Aistringas žmogus gerą piktu paverčia ir piktam lengvai patiki. Gi ramus ir geras žmogus viską paverčia geru.

Šaltinis:
Tomas Kempietis (1994, 9-162 p.)

2 Responses

  1. Nerijus parašė:

    Puikus brolis. Skaitau jo „Kristaus sekimą”, ir neatsistebiu. Kiekviena pastraipa, net sakinys, gali būti gyvenimo tikslu. Nuostabus vienuolis.

  2. Nerijus parašė:

    Rekomenduoju paskaityti knygelę „Kristaus sekimas”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *