Gebėjimai, kurių prireiks robotų amžiuje

Nors robotai dar negreit pakeis žmones, dėl spartėjančių technologijų darbo pobūdis sparčiai kinta. Apie 65% darbų, kuriuos žmonės dirbs per ateinančius dešimt metų, dar neegzistuoja, kaip teigiama JAV Darbo departamento ataskaitoje.

Tuo tarpu praėjusių metų Australijos pramonės ataskaitos duomenimis, pusė milijono esamų darbų Australijoje gali išnykti, tuos darbus perims robotai ir mašinos, valdomos dirbtinio intelekto.

Protingiems kompiuteriams perimant vis daugiau darbų, kuriuos atlieka žmonės, kyla klausimas, kokie darbai liks žmonėms. Jeigu jų iš viso liks.

Ar jūsų darbą gali atlikti robotas?

Beveik bet kokį darbą, kurį būtų galima apibūdinti kaip „procesą“, gali atliekti kompiuteris – įkurdintas robote ar tiesiog kur nors įmontuotas nematomoje vietoje.

Jeigu jau dabar protingos mašinos gali perimti daugelį darbų, kokios perspektyvos laukia ateityje?

Manoma, kad kai kurie darbai visada bus atliekami žmonių. Dėl įvairiausių priežasčių: ekonominių, socialinių ar net tokių kaip nostalgija arba tiesiog todėl, kad robotams tai nebus praktiška.

Tačiau tam tikri protiniai sugebėjimai taps vis mažiau vertingi, nes juos perims kompiuteriai. Turėti gerą atmintį, ko gero, bus nebe taip svarbu.

Kadangi apie 65% ateinančio dešimtmečio darbų dar nėra išrasti, tai nežinome, kaip tie ateities darbai atrodys, tačiau galima sudaryti sąrašą bendrų savybių, įgūdžių, kurie bus vertinami.

Mąstymo savybės, kurių prireiks ateityje

Knygoje „Penki ateities protai“ (Five Minds for the Future) Harvardo profesorius Howardas Gardneris išskiria specifines kognityvines savybes, kurių sieks ir kurias ugdys ateities lyderiai.

Viena iš jų – disciplinuotas protas, t.y. gebantis sutelkti dėmesį lazerio tikslumu ir prisikasti iki dalyko esmės, suvokiantis pagrindinę jo tiesą.

Susiejančio (sintezuojančio) proto savybė – gebėjimas sujungti į rišlią visumą skirtingų disciplinų ar sferų idėjas ir tą visumą perduoti kitiems.

Kūrybinis protas turi gebėjimą atidengti ir paaiškinti naujas problemas, klausimus ir fenomenus.

Gardneris išskiria ir pagarbų protą, tą, kuris vertina žmonių skirtumus ir ieško pozityvių būdų bendrauti peržengiant instinktą „mes ir jie“ , tarp žmonių vis dar kuriantį daugybę konfliktų.

Etinis protas geba matyti plačią perspektyvą ir suvokia, kaip asmeninius poreikius derinti su bendruomenine nauda.

Šie gebėjimai reikalingi globaliai sujungtam pasauliui.

Kai kurios savybės, įgūdžiai, kurių prireiks ateityje, yra akivaizdūs jau dabar. Technologijos apdovanojo sprinterius (žmones, galinčius atpažinti ir sparčiai paskelbti žinutę Twitter’yje apie kokį nors įdomų įvykį) ir maratonininkus (žmones, gebančius parašyti ilgus konceptualius tekstus), bet nuskriaudė vidutinės distancijos bėgikus (tuos, kurie parašo 800 žodžių apžvalgas apie vakarykštę spaudos konferenciją). Technologijos apdovanojo grafikos dizainerius, gebančius vizualizuoti duomenis, tačiau nubaudė tuos, kurie negali parašyto pranešimo paversti į vaizdo prezentaciją.

Apskritai kalbant, panašu, kad protingų mašinų amžius apdovanojo tik kelias savybes. Pirmiausia – entuziazmą. Prieš mus esanti informacijos gausa yra beveik nesibaigianti; kaip ir duomenų kiekis, kurį galima surinkti naujais būdais. Žmonės, geriausiai tai sugebantys, turi nepasotinamą paskatą išsiaiškinti, beveik įkyrų poreikį pasiduoti savo smalsumui.

Internete, kuriame esama tiek daug dalykų, išblaškančių dėmesį, žmogus, gebantis laikytis vienintelio tikslo ir galintis išfiltruoti, kas tam tikslui nereikalinga, turės didžiulę vertę.

robotai

1100 robotų naujoje automobilių gamykloje JAV. Flickr-Fiat Chrysler Automobiles Corporate CC-BY-NC-ND

Naujųjų medijų įsisavinimas

Ateityje atsiras terpė naujai technologijai kurti ir perduoti turinį. Paklausą turės darbuotojai, gebantys jį kritiškai įvertinti ir surasti būdus jam naudingai perduoti.

Komunikacijos įgūdžiai buvo visada svarbūs, jie išliks svarbūs ir ateityje.

Pravartu bus išmanyti, kaip elgtis su dideliais duomenų srautais: surasti prasmę duomenyse ir paversti juos naudinga informacija. Reaguojant į naujus iššūkius reikės išrasti naujus, daugiadisciplinius ir galbūt nestandartinius metodus.

Informacijos valdymas

Jau dabar kasdien filtruojame informacijos potvynį. Mūsų seneliams pasisekė, kad turėjo jos kur kas mažiau.

Žmonės turės kur kas geriau valdyti pažinimo krūvį, jie turės įgyti gebėjimus informacijos potvynį filtruoti ir surasti optimalius problemų sprendimo būdus.

Labai daug gali pasiekti virtualios projektų komandos, turinčios gerus bendradarbiavimo įrankius. Tokios komandos atliks vis daugiau projektų, nes technologija, kuria jos remiasi, kasdien tobulėja.

Ji leidžia tinkamiems žmonėms, su tinkamais gebėjimais dirbti iš bet kurios pasaulio vietos.

Tad žmonės su tinkamais virtualios komandos įgūdžiais turės didelę paklausą.

Virtuali aplinka

Manoma, kad didelę paklausą turės procedūrų architektai. Tai žmonės, galintys sukurti virtualią aplinką ir patirtis, leidžiančias virtualiai atlikti įvairias procedūras ir patirti malonių įspūdžių.

Garsūs interneto vardai sukūrė ne tiek naujas idėjas, kiek sistemas, kuriose žmonės gali reikšti savo idėjas: Google, Youtube, Facebook, Wikipedia, Twitter ir pan.

Kitaip tariant, jie sukūrė architektūrą, turinčią gravitacijos centrą, leidžiančią paskirų individų tinklams bendradarbiauti.

Kas svarbiausia

Technologijos revoliucija paskatins atsirasti daug naujų darbų, ypač tokiose srityse, kaip nanomokslai, 3D spausdinimas, robotika, atsinaujinanti energija.

Jeigu ateityje norite užsitikrinti darbą, tapkite tuo, kuris geba pažvelgti į problemas netradiciškai, matyti skirtingus kampus ir rasti veiksmingus problemų sprendimo būdus.

Išmanykite kelias sritis, būkite nepasotinamai smalsus žmogus, žinantis, kaip idėjoms suteikti pavidalą ir kaip kurti prototipus. Svarbu atviras protas, stiprus moralinis jausmas, drąsa veikti už savo komforto zonos. Naujame amžiuje, ateinant protingoms mašinoms, minėtos žmogiškos savybės yra svarbiausios.

Visos šios savybės gali būti vystomos ir iš naujo atrandamos, nes paprastai visi vaikai jų turi pakankamai.

Galbūt ateityje turėsime robotus, kurie pasirūpins tais darbais, kurių visai nenorime dirbti. Perdavę monotoniškus, neįdomius ir pavojingus darbus mašinoms, paliksime joms ir tas savybes kurios mus yra gana svetimos: nešališkumą, beasmeniškumą ir neutralumą.

Gal tada turėsime laiko būti labiau žmogiški.

Galėsime tyrinėti visatą ir užsiimti kūryba.

Šaltinis: contempo.lt
Pagal theconversation.com, wired.com ir nytimes.com

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *