Lietuvos sveikuolių sąjungos jubiliejus: prieš 30 metų svarbu buvo visus budinti ir sveikatinti
0 (0)

Prieš 30 metų, 1990 m. sausio 13 d. įkurta iki šiol didžiausia organizacija šalyje, burianti sveikos gyvensenos entuziastus – Lietuvos sveikuolių sąjunga (LSS). Jos dėka tautos išminčių suformuluota holistinės sveikatos samprata iki šiol gyva ir suteikia galimybes kiekvienam norinčiam grūdinti ir stiprinti savo sveikatą, ieškoti būdų kaip atsikratyti ligų bei negalavimų. LSS steigėjai, garbės nariai sveikina sveikuolišką Lietuvos šeimą kviesdami paminėti 30 m. jubiliejų 2020 m. kovo 7 d. Birštone.

„Aš labai džiaugiuosi, kad esu šiame judėjime nuo pat pradžių. Dar 1976 m. įkūrėme pirmąjį Lietuvoje juvenologų klubą su Eduardu Girčiu. Kviesdavome lektorius iš Rusijoe, Rygos, Minkso. G.Šatalova, Z. Ostrovskis buvo labai žinomi, turėjo didelį autoritetą. 1988 m. surengėme pirmą sveiktos mokyklą su Galina Šatalova. Siekėme sveikatinti žmones.

Lietuvos sveikuolių sąjunga keitė žmonių sąmonę. Nežinau kitos šalies, kuri būtų taip aktyviai dirbusi sveikos gyvensenos srityje. Susikūrė Palangos sveikatos mokykla, žmonės į ją plaukte plaukė. Mano paskaitose dalyvaudavo daugiau nei tūkstantis žmonių.

Mes buvome ir tikrai vis dar esame tie, kas užveda žmones sveikam gyvenimui. Dabar yra daug visokių organizacijų, alternatyvų žmonėms, tačiau neabejotinai mes suvaidinom svarbų vaidmenį skatindami žmones sveikai gyventi. Apie maudynes lediniame vandenyje ir jų naudą žino kone kiekvienas lietuvis. Linkiu, kad šita veikla judėtų į priekį”, – sako Vegetarų draugijos prezidentė, LSS garbės narė Ksavera Vaištarienė (88 m.).

Ksavera Vaistarienė

“Dalyvavau pirmojoje sveikatos mokykloje, kuri man labai padėjo atsigauti ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Prieš ją gydytojai mane buvo “nurašę” ir pranašavo būsiant nuolatiniu kardiologų ir kitų specialistų pacientu.

Atgavus nepriklausomybę, pakilimo nuotaika buvo visose srityse. Šimtai Palangos sveikatos mokyklų dalyvių pasklido po Lietuvą, ėmė kurtis klubai kiekviename rajone. Įkvėptas pokyčių po sveikatos mokyklos ir Dainiaus Kepenio raginimų, 1991 m. įkūriau kluba, kuris iki šiol vykdo veiklą Alytuje. Žmonės tada labai entuziastingai dirbo. Buitis buvo visiškai nesvarbi, svarbu buvo sveikatintis, dvasiškai tobulėti, budinti ir sveikatinti visus aplinkinius”, – prisimena ilgamentis Alytaus klubo vadovas Vytautas Mockevičius (88 m.).

Gydytoja odontologė Janytė Vaizgielienė, LSS garbės narė (80 m.) tikina, kad ir ją užkrėtė sveikatos mokykla: “Mano atėjimas į sveikuolių sąjungą buvo ieškojimas kažko naujo, kažko kitokio. Kasdienis gyvenimas tapo nebeįdomus, vien tik darbas namai ir ligos, Norėjau sužinoti, atrasti kuo galėčiau sau padeti.

Pavadinimas “sveik-uoliai” man tada labai tiko. Po sveikatos mokyklos aš aktyviai dalyvaudavau suvažiavimuose, renginiuose, apsijungėm su kita grupe, kur vadovao Petras Sventickas, sportuodavom ir maudydavomės kiekvieną ankstų rytą kasdien du metus iš eilės. Dingo mano ligos, blogas miegas, bloga nuotaika. Atsirado sparnai, kaip vyras sako. Žmonės žavėdavosi mumis, kiekvieną dieną sulaukdavom skambučių.
Sveikuoliu sajunga Lietuvai davė labai daug. Daugelis žmonių sugebėjo išlipti iš sąstingio ir įgavo tikėjimo, kad kūnas gali viską, reikia tik valios, užsispyrimo, kad galima išlipti iš atrodytų nepagydomų ligų. Noriu palinketi nenurimti, ieškoti. Ir, jei kažkas nepasiseka, vis tiek eiti į priekį, nežiūrėti atgal, negrįžti į praeiti, nenusiminti”.

Keliautojas, LSS garbės narys Algimantas Jucevičius pirmininkavo LSS steigimo susirinkime, kartu su gydytoja a.a. Eugenija Guogiene kūrė Elektrėnų sveikuolių klubą.

Algimantas Jucevičius

“Tie metai buvo naujų organizacijų kūrimosi bumas, atgimimo nuotaika būrė visus į klubus, draugijas. LSS yra svarbi, labai kryptingai ir nuosekliai dirbanti organizacija Lietuvoje. Uždegančių renginių pagalba daug žmonių pradėjo gyventi sveikai. Klestėkite, tęskite gražią veiklą, nesutokite ir toliau dirbkite tautos sveikatinimo darbą”, – linki Keliautojų sąjungos prezidentas.

Kazimieras Ilginis

Ilgamentis Panevėžio sveikuolių klubo vadovas Kazimieras Ilginis (78 m.) prisimena LSS steigimo nuotaiką ir lygina ją su nepriklausomybės atgavimu: “Buvo labai daug žmonių, didelis entuziazmas, tikėjimas, kad turim begalines galias pasukti inertišką žmonių gyvenimą geresne linkme. Buvom jauni, bemiegėm naktim nepavargdavom, viską iš savų pinigų organizavom. Bendravome su iškiliais Rusijos ir Lietuvos lektoriais. Tvirtai tikėjome, kad mes tikrai kažką gražaus galim padaryti.

Gydytojai mūsų argumentais nelabai tikėjo, buvo įsitikinę, kad jie – mokslininkai ir žino daugiau, o mes menki saviveiklininkai. Tačiau LSS savo darbą padarė. Tai darinys, kurio anksčiau nebuvo. LSS skelbė, kad žmogus gali pats sau padėti, vertino žmogaus vidines galias. Nesigailiu praleistų ir atiduotų metų šiai veiklai. Nuo vaikystės buvau silpnos sveikatos, man įgytos žinios padeda ir dabar gyventi.

Noriu palinkėti kantrybės nepaliaujamai ieškant tikro kelio. Jei jos nebus, padarius klaidą galima išskysti. Nebijoti apsirinkti, nebijoti kritikos, patarimų, ant nieko nepykti”.

Vladas Vitkauskas

Pirmasis lietuvis,  pats vienas įkopęs į Everesto viršūnę, taip pat – įkopęs ir iškėlęs Lietuvos vėliavą aukščiausiose visų žemynų viršukalnėse, LSS garbės narys Vladas Vitkauskas didžiausiu sveikuolių sąjungos nuopelnu įvardija pasėtą požiūrį, jog labai daug galime patys sau padėti suprasdami savo negalių priežastis ir žinodami, ką turime ir galime daryti.

“Anksčiau apie sveikatinantį  badavimą arba mėsos nevalgymą retas buvo girdėjęs. Dar sovietmečiu gyventi sveikatingumo idėjomis aktyviausiai užsidegė Eduardas Girčys (1933-2010). Mano kelias sveikesnės gyvensenos link prasidėjo per keliones į kalnus. Tačiau į jokias aukštąsias viršūnes užsimojęs nebūčiau, jeigu ne įgytas supratimas, kaip sau nekenkti, kuo pasigelbėti. Ksaveros Vaištarienės pavyzdys įkvėpė ir mano mamą, tuomet ligos paguldytą, atsitiesti, prailginti pilnavertį gyvenimą bent 20-čia metų. Su Lietuvos nepriklausomybe ir atėjusia laisve buvo galima šias tiesas plačiai skleisti.

Sveikatos mokyklos, renginiai, ruonių maudynės iki šiol judina Lietuvą. Daug žmonių gali sužinoti apie sveiką gyvenseną, prisiliesti prie to, mokytis. LSS veikloje atsispindi pagrindinių Lietuvos žmonių įkvėpėjų – Vydūno filosofija, K. Dineikos sveikatingumo sistema. Sveikuolių sąjungai linkiu išlaikyti tvirtybę ir vienybę, išlikti ryškiausia organizacija, reikalinga žmonėms” – sako žymiausias Lietuvos alpinistas..

Gražina Viktorija Petrošienė

Gražina Viktorija Petrošienė atėjo į šį judėjimą būdama jau keturiasdešimties: „Tačiau pasinėrę į sveiką gyvenseną, padovanojome sau dar ne vieną dešimtmetį žvalių ir kūrybingų gyvenimo metų, kuriais stačia galva puolėme į darbus savo naujai atgimusioje nepriklausomoje šalyje. Didžiosios mūsų sveikuoliškos bendruomenės šventės sutelkdavo į bendrą būrį įvairiausių profesijų žmones, bendraminčius, ir kai, susikibę rankomis, skanduodavome „Mano sieloj šiandien šventė!“, tas dvasinės bendrystės jausmas buvo nenusakomas. Jis lydėdavo ir vėliau, išsiskirčius po įvairiausius Lietuvos miestus ir miestelius, įsisukus į savo kasdieninius rūpesčius.

Sveikuoliškos bendruomenės veiklos trisdešimtmečio proga savo bendraamžiams linkiu sveikatos ir noro kartu su jaunimu atiduoti visas savo jėgas tokią pačią sukaktį sutinkančiai Lietuvai, jos šviesesnei ateičiai. Tegul mūsų sielose būna šventė!“, – su jubiliejumi sveikina Letuvos žurnalistų draugijos pirmininkė

Dainius Kepenis

LSS garbės prezidentas Dainius Kepenis sako, kad LSS didžiausiu turto buvo žmonės: „Mano misija ir uždavinys buvo leisti tiems žmonėms išsiskleisti: Daugybė žmonių atėjo į sąjungą, rado joje palaikymą ir supratimą, vieni kitiems padėjom. Mes turėjom tvirtą pagrindą – Vydūno, Šalkauskio, Dineikos, Valančiaus, Varapnickaitės, Sezamano filosofija buvo sąjungos ideologinis pagrindas. Remdamasiesi mūsų tautiečių išminčių patirtimi, apibendrinta pasauline praktika susivienijome ir nuoširdžiai dirbome.

Ne tiek savo kalbomis ir paskaitomis, bet savo pavyzdžiu demonstravome sveiką gyvenseną ir jos naudą.

Mes vienintelė sąjūdžio laikais gimusi organizacija, kuri išlaikė savo stuburą, vieni kitus mylime, vienybės, idealų išsaugojimas mums yra svarbus. Man labai brangūs mūsų bandražygės, buvusios gydytojų sajungos vceprezidentes a.a. Eugenijos Guogienės žodžiai, kad brangiausias ir geriausias jos gyvenime praleistas laikas buvo laikas, praleistas sveikuolių sąjungoje.

Gruzinai sako, kad laikas, praleistas bendraminčių tarpe į gyvenimo trukmę neįskaičiuojamas. Todėl visiems linkiu rasti tokių bendraminčių“, – su jubiliejumi LSS sveikina LR Seimo narys.

Sigita Kriaučiūnienė | sveikuoliai.lt

Įvertinkite!
[Balsavo: 0 Vidurkis: 0]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.