Santykiai su Narcizu ir kaip iš jų ištrūkti?
4.7 (18)

Asociatyvi portalo iliustracija: Jenny Marvin / Unsplash

10 min. skaitinys apie Narcizo ir Aukos santykius bei kaip iš jų ištrūkti

Kas yra Toksiški santykiai

Toksiški santykiai yra tokie santykiai, kuriuose gyvena: priekaištai, konfliktai, kaltinimai, žeminimai, išjuokimas, patyčios, ypač tuomet, kai kiti žmonės girdi. Taip pat būna įkandimų, kai skaudžiai geliama į jautrias vietas. Tada mums pradeda „skaudėti širdelę“ ir norisi įvykdyti teisingumą – atkeršyti, įkąsti atgal. Po abipusių įskaudinimų abiem dingsta noras bendrauti, būti kartu. Tada prasideda „nekalbadieniai“. Abu nenori kalbėtis, o jeigu kalbamasi, tai tik apie ūkio reikalus, pavyzdžiui, kas kur vaiką nuveš. Po „nekalbadienių“ seka „neseksadieniai“. Kai nebelieka sekso, tuomet abiejuose kyla įtampa, kuri dar labiau paaštrina tarpusavio konfliktus. Atsiranda vengimas būti kartu. Abu jaučia Atstūmimo – Nereikalingumo jausmus, o tai yra priešinga tam, kam jiedu kūrė šeimą. Kyla dilema: Gyventi toliau kartu ar Skirtis.
Žemiau aptarsime vienus skaudžiausių – Narcizo ir Aukos santykius, nes būtent juose ir susikuria stipriai Toksiški santykiai.

Kas yra kas?

Narcizas yra žmogus, kuris turi smarkiai pažeistą Savivertę ir neturi Empatijos. Dažniausiai (apie 80 proc.) Narcizų būna vyrai. Auka yra žmogus, turintis didelį jautrumą Kaltei, Atstūmimo – Nereikalingumo jausmui bei nepakankamai Pasitikintis savimi.

Toliau aptarsime, kaip tarp Narcizo ir Aukos atsiranda toksiški santykiai. Šie santykiai pasižymi tuo, kad jie vystosi ypatingai greitai: 2-4 mėnesiai nuo pažinties ir pora apsigyvena kartu. Na, o jei dar moteriai „tiksi laikas“ ir ji nori turėti vaikų, ji visomis išgalėmis siekia būti su šiuo vyru. Na, o Narcizas mielai palaiko tokį moters norą. Jam žmona- mama yra patogesnė, nes per vaiką ji yra „pririšta“ prie Narcizo ir jau nebepabėgs nuo jo 😊

I stadija – Aukos išaukštinimas ir Pozityvios priklausomybės sukūrimas

I santykių stadijoje, kai Narcizas sutinka Auką ir jaučia, kad galės ja manipuliuoti bei išnaudoti, vyksta Aukos išaukštinimas, t.y. skiriamas besąlygiškas, stiprus, beprotiškas dėmesys Aukai: siūloma pagalba, pasiūlymas kažkur išvykti, perkamos dovanos, padedama ką nors padaryti ar kaip nors kitaip padėti Aukai.

Dėl tokio ypatingo Narcizo dėmesio Auka pasijaučia Karalienė Devintame Danguje. Narcizo gi Tikslas – kuo greičiau įtraukti į santykius Auką ir pavergti ją sau, užmigdant budrumą bei sukeliant stiprias meilės emocijas. Užkelti Auką į viršų Narcizui reikia tam, kad po to galima būtų ją tėkšti į žemę. Susiliejimui su Auka Narcizas naudoja Veidrodžiavimą (angl. Mirroring). Narcizas atspindi Aukos mąstymą, pomėgius, elgesį, judesius… T.y. vyksta prisiderinimas ir susiliejimas… Pvz. jei Auka sako „Man patinka slidinėti“. Tada Narcizas sako „Ir man labai patinka slidinėti“ (nors nė karto nebuvo išvažiavęs slidinėti 😊). Arba, Auka sako „Noriu vaiko“ , o Narcizas sako „Ir man labai patinka vaikai“ (nors iš tikrųjų jam jų nereikia). Taip „veidrodžiaudamas“ Narcizas siekia sukurti stiprią Pozityvią Aukos priklausomybę nuo savęs (kai auka tirpsta iš laimės manydama, kad sutiko idealų partnerį).

II stadija – Stiprių Negatyvių Priklausomų ryšių sukūrimas

Po Aukos išaukštinimo ir susiliejimo su Auka seka Negatyvių Priklausomybių nuo Narcizo sukūrimas. Tai daroma Auką Nuvertinant. Narcizas surandą kokią nors Aukos klaidą ir ją APKALTINA, įrodydamas tą kaltę.

Gėda ir Kaltė yra socialinės emocijos. Jos visą žmogaus evoliucijos laikotarpį buvo ugdomos kiekviename žmoguje, nes tik taip buvo įmanoma suformuoti tinkamą žmogaus elgesį su kitais žmonėmis. Tad nuo seno buvo pastebėta, kad kaltinimai labai veikia žmogų. Kai žmogus yra apkaltinamas, jis pasijaučia menkavertis, bijantis ir nepasitikintis savimi.

Jei Auka turi stipresnius Kaltės, Menkavertiškumo, Baimės Nepasitikėjimo savimi jausmus – tai apkaltinta patenka į mano taip vadinamą „Bermudų Trikampį“ (žiūr. 1 pav.).

1 pav. Kaip susiformuoja Bermudų Trikampis

Pirmas žingsnis, kai Auka išgirsta 1 Kaltinimą, tai ji pradeda tą kaltinimą mintyse tikrinti ir vertinti (kiek tai yra teisinga). Net jei su kaltinimu iš esmės nesutinka, bet turi abejonių, arba sutinka tik su 1 proc. iš to kaltinimo – Antras žingsnis – Auka mano, kad „2 Aš blogai elgiausi“. (Kaltės jausmo didėjimas). Toliau Auka eina į Trečią žingsnį – Jei Aš blogai elgiausi, tai „3 Aš esu niekam tikusi!“ (Menkavertiškumo didėjimas). Tada seka Ketvirtas žingsnis – Jei aš esu niekam tikusi, tai „4 Kas dabar bus? Aš neišgyvensiu“ ir Aukoje kyla didžiulė Baimė (Baimės jausmo didėjimas).

Auka galvoja toliau „Aš papuoliau į šią situaciją todėl, kad 2 Aš blogai elgiausi“. Taigi, trikampis Kaltė – Menkavertiškumas – Baimė užsidaro ir mintys pradeda šiuo trikampiu bėgioti. Bėgioja, bėgioja, bėgioja, bėgioja, kol visiškai nualina Auką ir ji pasiduoda. Kaltė skatina Menkavertiškumą. Menkavertiškumas skatina Baimę. Baimė kuria Kaltę. Viskas kartu sukuria Nepasitikėjimą savimi ir kitais. Auka palūžta, nes jai atrodo, kad be Narcizo ji visiškai pražus ir sako jam – 5 Narcize, gelbėk mane, nes aš be tavęs mirsiu!

Kodėl aš vadinu šį trikampį Bermudų Trikampiu? Todėl, kad mintys, bėgiodamos šiuo trikampiu sunaikina žmoguje Atsakomybę, Savivertę, Drąsą ir Pasitikėjimą savimi. O tokiu žmogumi galima lengvai manipuliuoti. Tuo Narcizas ir naudojasi.
Žemiau pateikiu vieno kliento atvejį.
Vienas klientas ištardė savo Meilužę ir sužinojo, jog ji praeityje, kai buvo ištekėjusi, du kartus „nuėjo į kairę“ ir sako jai „Tai tu elgeisi, kaip Paleistuvė“. Jis nesakė, kad ji yra Paleistuvė. Jis ją apkaltino – Tu elgeisi, kaip paleistuvė.
Kai esame apkaltinami, tai mūsų mintys „eina sinapsių takeliu“ nuo Kaltės iki Menkavertiškumo. Taigi, Meilužė, nors ir su 1 proc. iš to teiginio sutinka, ji savo mintimis nukeliauja iki Menkavertiškumo ir pati save įvertina „Aš esu Paleistuvė“.
Bet, kai tik Meilužė pajaučia, kad yra kažkokia prasta (Paleistuvė), tai jos mintys bėga toliau – į Baimę. Taigi, apimta siaubo Meilužė sako tam vyrui „Ar galėčiau tau išbučiuoti rankas ir kojas, ir nulaižyti batus, tik tu nepalik manęs“( Dėl batų nulaižymo tai aš padauginau, kad Jūs geriau suprastumėte tą būseną, kai ją apėmė Baimė.)
O koks Meilužės bendravimo su vedusiu vyru tikslas? – Ogi atmušti vyrą nuo Žmonos ir pasiglemžti jį sau!. Tačiau vyrai juk neima į žmonas Paleistuvių. O siaube, santykiai nutrūks ir aš nebeišgyvensiu (taip ji galvoja) tad ją apima didžiulė Baimė. Dėl tos Baimės ji yra pasiryžusi padaryti bet ką, kad tik išsaugotų vyrą sau.
Baimė Meilužę verčia permąstyti, kokias klaidas ji padarė tiek anksčiau, tiek ir bendraudama su šiuo vyru. Taigi, mintys eina nuo Baimės iki Kaltės ir „trikampis“ užsidaro.
Taigi, Meilužė, savo mintimis „vaikščiodama“ sinapsių takeliais: Kaltė – Menkavertiškumas – Baimė, save kaltina, menkina ir gąsdina. Ilgainiui jos pasitikėjimas savimi sumažėja tiek, kad ji netenka dvasinių jėgų, palūžta ir pasiduoda.

Jei per šį, ryškų pavyzdį supratote, kaip susikuria „Bermudų trikampis“, tai dabar pažvelkite į save ir pasitikrinkite, kaip „vaikšto“ Jūsų mintys, kai Jus apkaltina. Jūs turėtumėte pastebėti, kad ir Jūsų mintys vaikšto tuo pačiu „Bermudų trikampiu“. Galutinis rezultatas – Nepasitikėjimas savimi priklauso ne tik nuo mums metamų kaltinimų, bet ir nuo mūsų Kaltės, Menkavertiškumo, Baimės bei Nepasitikėjimo jausmų. Jei žmogus yra jautrus kaltinimams, jis bus labiau linkęs save menkinti, bijoti ir prisiimti kaltę sau. Dėl to tokio žmogaus elgesys tampa nuolankesnis. Jis labiau kenčia, bijo, nepasitiki.

Narcizas, apkaltinęs Auką, įstumia ją į Bermudų trikampį ir taip pajungia ją sau sukurdamas stiprius negatyvius ryšius su savimi. Nes jis vienintelis viską geriau žino ir išmano. Tik jis vienintelis, gali išgelbėti Auką užtikrindamas jos teisingą elgesį. Tik tu klausyk, kaip Aš tau sakau, tik tu daryk taip, kaip aš tau liepiu ir tu būsi mylima bei saugi!

Kai Narcizas pajungią Auką sau, tada „atima“ iš Aukos viską, ką anksčiau davė: Dėmesį, Supratimą, Atjautimą, Meilę, Pagalbą, Palaikymą… Auka, netekusi visko, nori atgauti tai, ką buvo gavusi, tad yra pasiruošusi padaryti bet ką, kad sugrįžtų Supratimas, Atjautimas, Palaikymas ir kitos Meilės išraiškos. Jei Aukai ir pavyksta atgauti šiek tiek buvusios Meilės iš Narcizo, tai tik trumpam. Narcizo bausmė Aukai – nekalbadieniai, lyginimas su kitais žmonėmis, kaltinimai, menkinimai… Tikslas – iššaukti pavydą, norą stengtis, kad Narcizas būtų toliau garbinamas. Auka yra izoliuojama nuo draugų, giminaičių, mėgstamos veiklos…. Verčiama daryti viską, ko nori Narcizas. Ir Auka sutinka su viskuo, kad tik gautų Narcizo dėmesį ir meilę sau! Auka atiduoda Narcizui Laiką, Pinigus ir tampa nuolankia tarnaite, vykdanti visas Narcizo užgaidas.

III stadija – Santykių traukimas – nenutraukimas

Kai Narcizas viską, ką gali duoti Auka, iš jos iščiulpia, jis palieka Auką, nes iš jos jokios naudos nebegauna. Auka yra ignoruojama ir paliekama. Ji kenčia ir deda pastangas, kad susigražintų Narcizą. Jei Aukai pavyksta Narcizą sugražinti, tai Narcizas toliau didina Aukos priklausomybę nuo jo. Jei Auka turi ką duoti Narcizui, jis gali susikurti sau patogų gyvenimą: gyventi sau, puoštis, grąžintis, bendrauti su žymiais žmonėmis, susirasti meilužę, užsiimti sau maloniais hobiais: važinėti motociklu, skraidyti parasparniu, medžioti, dalyvauti įmonės šventėse (vienas)… Tuo tarpu, Auka paverčiama Namų Tvarkytoja, Skalbėja, Virėja, Aukle, Tarnaite ir Sugulove.

Jei atsitinka taip, kad Auka nebeiškenčia tokio gyvenimo ir palieka Narcizą, tai Narcizas labai smarkiai įsižeidžia ir supyksta. Kaip taip? Jį – Dievą paliko! Taip neteisinga. Todėl dės visas įmanomas pastangas susigražinti Auką ir pavergti ją sau, kad galėtų ją turėti, kad vėliau galėtų pats ją atstumti ir palikti.

Narcizo ciklas kartojasi… prisideda pažadai, ateities iliuzijų kūrimas, svajojimas, kaip laimingai ir gražiai jie kartu gyvens. Tai ir užkabina Auką, ją pririša prie Narcizo, kaip prie išgelbėtojo. Auka juk nori būti Priimta, Reikalinga, Svarbi… ir gyventi laimingai kartu su Narcizu iki gyvenimo pabaigos. Tačiau Narcizas visiškai nesiruošia to daryti. Jo tikslas yra dar stipriau pririšti Auką prie savęs ir „iščiulpti“ iš jos viską, ką ji dar gali duoti.

Kai Narcizas išsiurbia iš Aukos viską, ką ji gali duoti ir nieko iš jos daugiau nebegali gauti, palieka Auką galutinai ir susiranda sekančią Auką (Nr.2). Dažniausiai Narcizas bendrauja su keliomis kandidatėmis jau seniai. Priklausomai nuo vienų ir kitų santykių evoliucijos, dar nepabaigęs santykių su Auka, jis jau gali būti sukūręs gerą pradinį santykį su Auką Nr.2
Bet Narcizas Jūsų nepaliks, jei dar turite kažkokių išteklių, kurie jį „maitina“. Tai gali būti Jūsų finansinės galimybės, patogus gyvenimas, namas, turtas, paslaugos, dovanos, ryšiai su žymiais žmonėmis…

Santykiai su Narcizu ir kaip iš jų ištrūkti?

Jei Jūs kenčiate nuo Toksiškų santykių ir norite juos nutraukti, o Narcizas Jūsų nepaleidžia ir Jums trūksta jėgų su juo išsiskirti, tai:

1. Įsigilinkite į šį straipsnį, kuriame aprašomi Narcizo ir Aukos santykiai ir suraskite panašumų su savo santykiais.

2. Turite suprasti, KUR ir dėl KO jis Jus kaltina. Pasvarstyti – Ar tikrai aš čia Kalta? O gal čia jis išpučia burbulą iš nieko!

3. Kaltę transformuoti į Atsakomybę. Kaltė nuo Atsakomybės skiriasi iš esmės. Kaltė – tai jausmas, kai manome, jog galėjau padaryti, bet nepadariau. Atsakomybė – tai jausmas, kai manome, jog padarėme praeityje taip, kaip supratome, manėme, galėjome ir tikėjome, kad taip reikėjo pasielgti. Tačiau praeityje mūsų žinios, supratimas ir gebėjimai buvo riboti, tad mes negalėjome pasielgti kitaip, nei pasielgėme. Juk su dabartinėmis žiniomis bei patirtimi negalime grįžti į praeitį ir pasielgti kitaip. Turime pripažinti savo ribotumą, buvusį praeityje. Dėl to Kaltės jausmas sumažėja ar net pranyksta. Jo vietoje užauga Atsakomybė.

4. Pakelti savo Savivertę. Kai Jūs prisiimate Atsakomybę už tai, kaip elgėtės praeityje, Jūsų Savivertė paauga ir Jūs jaučiatės tvirčiau, nes Jūs – Išmokote Pamoką ir ateityje nebekartosite šios klaidos.

5. Įveikti Baimes. Baimės mus stabdo nuo ryžtingų žingsnių, kuriuos reikia žengti norint išsivaduoti iš Narcizo poveikio ir Bermudų Trikampio. Tik įveikdami savo Baimes pasijusime drąsesni ir galėsime tvirtai žengti į Ateitį bei ją kurti tokią, kokios norite Jūs, o ne kiti.

6. Panaikinti Atstūmimo – Nereikalingumo jausmą. Esame bendruomeninės būtybės, tad mums būti tarp žmonių yra labai svarbu. Jums gali atrodyti, kad jei Narcizas Jus paliks (kaip gąsdina), tai Jūs nerasite kito žmogaus. Tačiau nebijokite. Apsvarstykite visas aplinkybes ir drąsiai ženkite iš Toksiškų santykių į savo šviesią Ateitį. Tam pasinaudokite palaikančia socialine aplinka (giminaičiais, draugais) ir būsite drąsesni.

Jei norite ištrūkti iš Narcizo nagų, tai Jums šiame kelyje reikės profesionalaus psichologo „navigacijos“ ir palaikančių žmonių, kurie padės Jums įgauti drąsos pasitraukti iš tokių Jus naikinančių santykių.

Apie Narcizą

Nereikėtų žiūrėti į Narcizą, kaip į visišką blogietį. Daugelis jų net nesupranta, kodėl taip elgiasi. Jie jaučiasi nelaimingi ir tikisi, kad pradėję valdyti Auką taps laimingesni. Tačiau taip neatsitiks, nes jie turi pažeistą Saviverte, yra išgyvenę stiprius Kaltės, Atstūmimo – Nereikalingumo jausmus ir labai Bijo. Todėl jie ir deda visas pastangas (taip, kaip patys supranta), kad susikurti sau saugų bei gerą gyvenimą pririšant Auką prie savęs.

Jei norite pagalbos susitvarkant su Kalte, Menkavertiškumu, Baime, Nepasitikėjimu ir įgaunat Drąsos nutraukti tokius santykius, registruokitės konsultacijai ČIA.

Mykolas Truncė | skyrybupsichologas.lt
Porų psichologas, Konsultantas, Lektorius
Šeimų išsaugojimo ekspertas.
+370 659 54009
porupsichologas@gmail.com

Įvertinkite!
[Balsavo: 18 Vidurkis: 4.7]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.