Saugumo jausmas
0 (0)

saugumas
Foto: Joshua Earle

Neįmanoma pervertinti, kiek mums yra svarbus saugumo jausmas. Tai svarbiausia ir didžiausią poveikį mūsų elgesiui daranti jėga. Svarbiausios dedamosios, užtikrinančios mums saugumą yra: Saugumas dėl mūsų gyvybės; Saugumas dėl mūsų Finansinės padėties; Saugumas dėl Santykių su artimoje aplinkoje esančiais žmonėmis. Panagrinėkime, kas yra tas saugumo jausmas ir kas įtakoja, kad jaustumėmės saugūs vienu iš rimčiausiu išbandymų mūsų gyvenime – skyrybų laikotarpiu.

Saugumo jausmas

Kad geriau suvokti, kiek svarbus mums saugumo jausmas, susipažinkime su jėgomis, įtakojančiomis į mūsų elgesį bei mūsų asmeninių savybių formavimąsi. Žvilgtelėkite į piešinį žemiau, kad suprastumėte kokią vietą saugumo jausmas užima jėgų, įtakojančių mūsų elgesį hierarchijoje.

Elgesio-varomosios-jėgos1

Kaip matome iš piešinio, žmogaus elgesį įtakoja šių keturių grupių jėgos:

 1. Saugumo poreikiai.
 2. Vertybės.
 3. Nuostatos.
 4. Norai.

Kiekviena iš šių jėgų grupių turi skirtingą įtaką mūsų elgesiui. Vaizdumo dėlei palyginkime tas jėgų grupes skirtingų balų kiekiu.

 • Saugumo poreikių grupei priskirkime 1000 balų vertė.
 • Vertybių grupei – 100 balų vertė.
 • Nuostatų grupei – 10 balų vertė.
 • Norų grupei – 1 balo vertė.

Panagrinėkime detaliau, kaip ir kiek kiekviena grupė daro įtakos mūsų saugumo jausmui.

Saugumo jausmas: Saugumo poreikių grupė

Saugumo poreikius sudaro trys labai svarbios dedamosios: Gyvybės saugumas, Santykių saugumas ir Finansinis saugumas. Žemiau esančiame piešinyje galime matyti šių sričių sąveiką.

Saugumo-jausmas

Jūs jausitės saugiai, jei Jūsų sveikata bus gera. Ir priešingai, jei Jūsų sveikata sušlubuos, visa kita nublanks ir nebeturės jokios reikšmės. Žinoma, saugumo jausmas dėl smarkiai pablogėjusios sveikatos gali visiškai pranykti. Tada vietoje saugumo jausmo atsiras baimės jausmas. Mūsų sveikatos sutrikimai mažina saugumo jausmą. Atlikite 1-os minutės nekvėpavimo pratimą ir jo pabaigoje pastebėsite, kad visos anksčiau kamavusios mintys pranyko, o galvoje tėra viena mintis -kaip greičiau atgauti kvėpavimą ir įkvėpti mūsų gyvybinėms funkcijoms palaikyti taip reikalingo deguonies.

Saugumo jausmas ir Sveikata

Skyrybų metu patiriame didelį stresą, kuris atsiliepia mūsų kūne. Streso lygio testavimo duomenys rodo, kad skyrybų metu mes 3-4 kartus viršijame streso lygio normą. Mes jaučiame skausmus širdies plote, širdies darbo sutrikimus, oro trūkumą, galvos skausmus, nerimą, nemigą, virškinimo sutrikimus, pykinimą, pokyčius odoje, nuovargį ir t.t. Visi šie simptomai, pasireiškiantys mūsų kūne yra mums neįprasti, o pasąmonė mums pastoviai duoda signalus, kad esame didžiuliame pavojuje. Dėl to, mes esami aktyvuoti veikti, visas kūnas yra didžiulėje įtampoje, tad negalime susikaupti darbui ir atsipalaiduoti, kad pailsėtume.

Skyrybų metu patiriamo stipraus streso metu mažėja saugumo jausmas, nes pasireiškia ir kiti sutrikimai. Vienas jų – Emociniai sutrikimai, pasižymintys nuotaikų svyravimu, padidėjusiu nerimu, įtampa, pykčio, kaltės jausmų kaita, bejėgiškumu, nepasitikėjimu, išsiblaškymu, savivertės sumažėjimu. Kita grupė sutrikimų, – tai psichologiniai (mąstymo) ir negatyvių minčių: aš nevykėlis/nevykėlė, negaliu susidoroti, nežinau, ką daryti, aš nemanau, kad galėčiau tai išspręsti. Galiausiai prie viso to prisideda elgesio sutrikimai: padažnėjęs nesėkmių skaičius, padažnėjęs rūkymas, alkoholio vartojimas, miego įpročių pasikeitimas, intereso lytiniams santykiams praradimas, prastas laiko valdymas, sutrikusi kalba, dirglumas, nesirūpinimas savimi ir t.t.

Visi šie simptomai prasideda nuo pirmo karto, kai tik sužinome apie skyrybas. Simptomai, paskatindami vienas kitą, įtraukia mus į uždarą, save maitinantį ratą, kuriame būdami patiriame vis didesnius ir smarkesnius nepatogumus dėl blogėjančios sveikatos, emocijų sutrikimų, negatyvių minčių bei elgesio nukrypimo nuo normalaus. Visos šios nepageidaujamos pasekmės stipriai žaloja mūsų kūną bei psichiką ir, jei nenorime rimtai susirgti, turime skubiai kreiptis pagalbos į skyrybų psichologą, nes pačiam iš to užburto rato ištrūkti be skaudžių pasekmių nepavyks.

Saugumo jausmas ir Santykiai

Saugumo jausmas, susijęs su Santykiais skyrybų metu pažeidžiamas ypatingai. Turime išsiskirti su žmogumi, kuriuo anksčiau pasitikėjome ir kuris mums ir teikė tą saugumo jausmą. Vien nuo tos minties, kad šalia nebus artimiausio mums žmogaus, kuriuo anksčiau taip pasitikėjome, kyla nerimas, peraugantis į stiprią baimę. Jei šalia mes neturime artimų žmonių, kurie gali mums padėti, saugumo jausmas gali pranykti visai. Vietoje jo patiriame stiprios baimės ar net panikos priepuolius. Ilgiau užsitęsusi tokia, mūsų kūną ir psichiką žalojanti būsena, gali stipriai pakenkti mūsų sveikatai. Jei patiriate tokius požymius, nedelsdami kreipkitės į skyrybų psichologą.

Saugumo jausmas ir Finansai

Stabili finansinė padėtis užtikrina mums stiprų Finansinio saugumo jausmą. Finansai yra tai, kas leidžia mums įsigyti maisto, gėrimų, rūbų, avalynės, sudaro galimybę ilsėtis, atgauti jėgas ir tenkinti kitus mūsų poreikius. Gyvendami santuokoje mes gauname du atlyginimus (jei abu sutuoktiniai dirba), o patiriamus gyvenimo kaštus (buto nuomą ar kreditą, eksploatacines išlaidas) dalijamės per pus. Mes taip pat sutaupome dėl bendro maitinimosi, kelionių ir patirdami kitus bendrus kaštus. Skyrybos panaikina šias galimybes ir tenka spręsti klausimą: kaip gyventi toliau? Saugumo jausmas finansų srityje smarkiai sumažėja. Dažniausiai ir daugiausiai nuo to nukenčia žmonos, nes jos: mažiau skiria dėmesio karjerai, o daugiau rūpinasi namais, vaikais; nes jos dažniausiai pasilieka auginti vaikus; nes jos iš savo vieno atlyginimo negali išlaikyti buvusių gyvenamų patalpų ir prasimaitinti su vaikais. Sunkiausiais atvejais saugumo jausmas vien tik dėl sumažėjusio Finansinio saugumo gali iššaukti ypatingai stiprų stresą, kuris gali smarkiai pakirsti mūsų sveikatą. O kas atsitiks, jei prie esamų problemų prisidės dar viena – nedarbingumas? Kas tada rūpinsis manimi? Kas rūpinsis vaikais? Kas spręs su skyrybomis susijusias problemas, kurių neįmanoma atidėti?

Saugumo jausmas: Vertybių grupė

Skyrybų metu visada yra pažeidžiamos mūsų vertybės. Kai kuriais atvejais, dėl sutuoktinio neištikimybės, kai kuriais atvejais, dėl nepagarbos, pažeminimo, paniekinimo, smurto, kai kuriais atvejais iš keršto. Vertybės yra pamatinis mūsų elgesio kompasas. Svarstydami, kaip pasielgti, visada vadovaujamės savo vertybėmis. Jei, pvz. mums yra svarbi Ištikimybės vertybė, tai tuo atveju, kai sutuoktinis/sutuoktinė būna neištikimas mums, mes dėl to labai pergyvename. Priklausomai nuo to, kiek mums Ištikimybės vertybė yra svarbi, galime atleisti arba inicijuoti skyrybas.

saugumo-jausmas
Foto: Morgan Sessions

Vertybės mus veikia nuolat ir visos iškarto. Jei anksčiau paminėtu atveju žmonai yra labai svarbi ir kita vertybė: Šeima, tai jai iškyla dilema – kokia vertybe vadovautis priimant sprendimą? Kas svariau: Ištikimybė ar Šeima? Atsakymai į tokius klausimus nėra lengvi. Nežinojimas, kuriai vertybei suteikti prioritetą, kylantys sąžinės priekaištai prisideda prie to, kad saugumo jausmas sumažėja. Tai savo ruožtu kelia nerimą, įtampą, dar labiau didina mūsų patiriamą stresą ir neigiamą poveikį mūsų organizmui. Norėdami, kad saugumo jausmas padidėtų, turime išspręsi dilemą- ką pasirinkti: Ištikimybę ar Šeimą. Dėl pagalbos sprendžiant šią dilemą ir pašalinant sąžinės priekaištus kreipkitės į skyrybų psichologą.

Saugumo jausmas: Nuostatų grupė

Mąstydami ir priimdami sprendimus mes vadovaujamės objektų apibendrinimais. Pvz. pamatę elgetą, prašantį išmaldos, mes neanalizuojame konkretaus žmogaus ir kodėl jis čia. Tam mes neturime laiko. Mes jį priimame tokį, kokį įsivaizduojame esant elgetą – apibendrintą, suvienodintą ir mūsų vertybių sistemos jau pasvertą objektą. Visų objektų vertinimai jau buvo atlikti praeityje, tad dabar, sutikę naują objektą, tik priskiriame jam apibendrinto objekto savybes ir elgiamės su šiuo objektu, kaip su kitais tokio pobūdžio objektais praeityje.

Skyrybų metu nukenčia ir mūsų nuostatos (išankstiniai mūsų objektų vertinimai). Svarbiausios nuostatos sutuoktinių gyvenime yra: nuostata į priešingą lytį, nuostata į turtuolius, pinigus ir nuostata į gyvenimo pamokas.

Apie nuostatas yra toks pamokymas: Jei Marytė mano, jog visi vyrai yra kiaulės, o jos Petriukas – auksas, tai nepraeis nė metai, kai Petriukas pavirs į …. Ar suprantate į ką pavirs Petriukas?

Dar vienas pamokymas: Ką įtarsi, tą ir rasi.

Saugumo jausmas priklauso ir nuo to, ką tu rasi. Jei tavo nuogąstavimai pasitvirtins, saugumo jausmas sumažės. Jei nepasitvirtins, iškils prieštaravimas tarp ankstesnio objekto (nuostatos) vertinimo ir dabartinių faktų. Kiekvienas prieštaravimas susijęs su nežinia. Kiekviena nežinia yra susijusi su nesaugumu. Didėjant nesaugumui saugumo jausmas mažėja. Vengdami nežinios ir nesaugumo, kurį sukelia vidinis prieštaravimas, mes visada stengiamės paaiškinti, visų pirma sau, kodėl objektas (nuostata) turėtų veikti taip, kad pasitvirtintų mūsų nuostata. Ir tokių paaiškinimų apstu: Petriukas elgiasi taip pat, kaip ir visi vyrai, Petriukas slėpė nuo manęs pinigus ir t.t

Unikalus saugumo jausmas

Kiekvienas žmogus yra unikalus. Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra unikalus. Skyrybų metu kiekvienam žmogui susiformuoja skirtingas saugumo jausmas, nes jį veikia skirtingos nesaugumą didinančios jėgos. Jei norite, kad skyrybos nesužalotų Jūsų kūno ir psichikos, turite greitai ir tiksliai diagnozuoti pavojaus šaltinius bei kuo greičiau parinkti geriausias priemones pažeistam saugumui atstatyti. Konsultuokitės su skyrybų psichologu, paspausdami paveikslėlio, esančio žemiau.

Mykolas Truncė,
Šeimos santykių ir skyrybų psichologas
+370 659 54009
skyrybupsichologas@gmail.com
www.skyrybupsichologas.lt

Įvertinkite!
[Balsavo: 0 Vidurkis: 0]

1 Response

 1. MTG parašė:

  Šiaip straipsnis labai geras ir savo esme teisingas. Ir esu skaičiusi šio žmogaus ne vieną gerą straipsnį.

  Bet vienas dalykas labai ryškiai krito į akis: „…pačiam iš to užburto rato ištrūkti be skaudžių pasekmių nepavyks.” Tai prieštarauja mano nuostatai „Nepasitikėk žmonėmis, kurie mažina tavo pasitikėjimą savimi.”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.