Tantra – kelias į sąmonės nušvitimą
5 (2)

Per 5 tūkst. metų gyvuojantis tantros mokymas, pastaruoju metu vėl atrandamas iš naujo. Gyvenimo pilnatvės desperatiškai ieškantis šių laikų žmogus palengva apsipranta su mintimi, kad taip trokštamos laimės šaltinis trykšta ne kur kitur, o jame pačiame. Tantros mokytoja Danutė Vilionytė neabejoja, kad šis senas, be galo mįslingas mokymas yra vienas gražiausių kelių atskleisti mumyse pulsuojančią begalybę. Ar įmanoma abejoti tantros išmintimi ir jėga, jeigu ji ištvėrė dešimčių amžių išbandymą? Bet kadangi buvo puoselėjamas itin slaptai, modernių technologijų pasaulio žmonės apie šį seną ir subtilų mokymą žino daugiau mitų ir anekdotų nei tiesos. Ir pas mus neretas „žino”, kad tantros sekėjų susibūrimai – tikros „pasileidėlių ganyklos”…

Sarani-internetui

Danutė Vilionytė (Prem Sarani), meditacijos centro ir leidyklos „Meilės kelias“ įkūrėja ir vadovė.

„Tantra visų pirma yra kelias, – pradeda Danutė. – Kelias į savęs radimą, į sąmonės nušvitimą. Į tą patį tikslą, kurio link atkakliai iriasi budistai, jogai, sufijai, visi besiilgintieji dvasios šviesos… Ir visi jie, mėginantieji tramdyti kūną tam, kad galėtų visa jėga išsiskleisti dvasia, susiduria su didžiule kliūtimi – seksualine energija. Be galo galinga, persmelkiančia visą gyvastį. Įsivaizduokime, kad aš noriu medituoti, atsidėti dvasios tyrinėjimui, tik… Kur padėti gamtos įskiepytą seksualumą? Ką ši energija su manimi išdarinės? Ko gero, siųs man visokias vizijas, gundys erotinių vaizdinių kupinomis haliucinacijomis… Gražuolių deivių, nimfų ir fėjų sklidini mitai, kaip tik ir paliudija, kad žmogui labai sunku eiti tobulëjimo keliu, kuriame privalu paneigti, atmesti kūną su visa jo biologine teisybe. Tantra yra kelias, kuris nereikalauja seksualinę energiją iš savo prigimties išrauti, atkirsti, sunaikinti. Tantra sako: „Panaudokime ją”. Panaudokime seksualinę energiją, kaip ir daugybę kitų, iš pažiūros sunkių, nepatogių, bauginančių dalykų. Ak, jūsų kelyje riogso nepajudinamas akmuo? Ką gi, užlipkite ant jo, galėsite toliau pamatyti! Deja. Keliai paprastai vingiuoja. Aplink tantrą tų vingių irgi prisiraitė. Kadangi šis mokymas nekvietė žudyti seksualumo, juo kaip patogia landa suskubo pasinaudoti žmonės, kurie jautėsi prispausti dėl jų seksualinių iškrypimų. Jie įsigudrino rengti orgijas ir… pavadino tai Tantra”. Kelias knygas apie tantrą lietuviškai išleidusi moteris sako, jog tikroji Tantra yra toks subtilus dalykas, kad apie jį net prabilti nedrąsu, nes žodžiai atrodo per grubūs, nelankstūs, lėkšti… Tačiau jos pačios pažįstamieji yra pasakoję apie Rusijoje, konkrečiai Maskvoje, rengiamas šiurpias sekso orgijas, kuriose niekingai išnaudojamos moterys, ir visa tai pristatoma po iškaba „Tantra”.

Ieškančiųjų tyko teoriniai brūzgynai

Dėl to, kad tantra susidomėjusiam žmogui būna sunku susigaudyti, kas ir kaip, „kaltas” ir mokymo senumas. Per daugelį tūkstantmečių susiformavo kelios šios slaptos disciplinos tėkmės. Tačiau religija ji nebuvo tapusi niekada. Mat toks mokymas tiesiog negali gyvuoti kaip organizuota tikėjimo sistema. Iki mūsų dienų išliko ir gyvybingos yra dvi tantros tėkmės – pažinti ir realizuoti visą savo žmogiškųjų galimybių spektrą šios praktikos moko pasitelkusios mirties ir sekso meditacijas. Žinoma, kiekvienos šalies tantrinis mokymas neišvengiamai įgavo tam kraštui bei jo kultūrai būdingų bruožų. Tarkime, Kinijoje daoistai tantrą laiko veiksmingu metodu palaikyti puikiai sveikatai ir siekti ilgaamžiškumo. Jie tiki, kad tantros praktikų sužadinta ir apvaldyta energija palankiai veikia organizmą, skatina či tekėjimą, padeda sąmonei pasiekti aukštesniąsias būsenas. Tibete tantros mokymas visada buvo glaudžiai susijęs su mirties filosofija. Tantros pasekėjai medituoja kapinėse, kitose atgrasiose vietose. Daro tai manydami, kad tokia meditacija leidžia peržengti kūniškumo – taigi sekso ir atgimimo – ribas. Mirties meditacijos tikslas – ištrūkti iš gimimo ir mirties rato, išsiveržti iš fizinio matmens. Indijoje gyvuoja Šyvos tantra, sakanti „taip” meilei ir seksui, tačiau greta praktikuojama ir asketiškesnė tantros atšaka, neatmetanti sekso, bet raginanti saugotis meilės. Jos meistrai moko, kad įžengusiajam į Tantros kelią nedera emociškai susirišti su savo partneriu. Tai kietas, „vyriškas” kelias, kuriuo einantieji įsitikinę, jog seksu verta pasinaudoti kaip pirminiu stimulu, padedančiu augti sąmonės jėgai. Šios tradicijos atstovai nuolat primena, kad meilei atviras žmogus rizikuoja įklimpti emocijų liūne ir prarasti transcendentinę savitvardą. Prieš tai paminėta Šivaistinė tantra „moteriškesnė”. Jos praktikų tikslas – patirti dieviškumą savyje bei visoje mus supančioje aplinkoje. Šios tantros atstovai kūną suvokia kaip mikrokosmosą, kuriame pro jausmų duris vaikščioti privalu su skaidriausia sąmonę ir budrumu.

Kuri spalva gadina vaivorykštė?

O šiaip jau, tantros mokymo esmę puikiai išreiškia pats pavadinimas: sanskrito žodis „tantra” gali būti išverstas kaip „transformacija” (kartais jis traktuojamas kaip „kelias”, „metodas”, „gebėjimas peržengti ribas”). Kas ir į ką transformuojasi? Žinoma, kalbama apie žmogaus asmenybę. Kadangi kiekvienas žmogus yra miniatiūrinis milžiniško kosmoso atspindys, tai ir ištobulintos jo galimybės yra dieviškos. Iš tantros mokytojos lūpų smagu išgirsti, kad pasukti savęs tobulinimo keliu įmanoma bet kuriam iš mūsų, nesvarbu kurios spalvos energija šiuo metu mus persmelkia. „Žmogų galime matyti kaip didžiulę vaivorykštę. Tiesa, tokių, kurių visos čakros spinduliuoja vienodai galingai, sutinkame ne per dažnai. Užtat kiekvienas gali panorėti toks būti ir to siekti, – tvirtina Danutė. – Tantros mokymas yra toks senas ir turtingas priemonių, kad tikrai ras ką pasiūlyti žmogui, kurio gyvenimą valdo raudona – pirmosios čakros – energija. Žinoma, jo – kieto, sunkaus, aštraus, lėto – ir meditacijos, ir kvėpavimo pratimai, ir ritualai bus kitokie nei pulsuojančiojo oranžinės energijos bangomis, kuris linkęs meiliai glaustytis, nuolat lytėti, visus išveda iš kantrybės savo nekantrumu, smalsumu, negebėjimu nustygti vietoje… Tantra nepaniekina ir neatmeta nieko ir nė vieno. Ji įduoda mums metodus, su kuriais galime dirbti, eksperimentuoti, kiekvienas atrasdamas savąsias tiesas, atrasdamas save – kaip kūną, su jo pojūčių begalybe, ir sielą, su jos patirtimi ir žinojimu”.

Stipri kaip mirtis

Beje, pačiai Danutei teko patirti mirties meditacijos jėgą. Pernai kelis mėnesius viešėdama Indijoje ji išgyveno be galo keistą patyrimą. „Tai dabar aš jau žinau, kad meditacijos mirusiųjų deginimo vietose, kur mirties dvelkimas tiesiog apčiuopiamas, įeina į tantros meistrų „mokymo priemonių” arsenalą, – Danutės balse tebeskamba nuostaba. – Tačiau pernai viską dariau visiškai intuityviai, paklusdama stipriam vidiniam impulsui. Įsivaizduoju, kaip tai turėjo atrodyti aplinkiniams, ypač indams, kurie kai tik vakaras – ir sutinka prie upės traukiančią baltaodę keistuolę. Eidavau ten medituoti, nes pajutau, kad tokios niūrios vietos energija persmelkia ypatingais pojūčiais. Žmogus įsigyveni į kūno deginimo ritualą ir jauti, kaip sudega kūno dalys, organai, ambicijos, Ego… Bet sudega juk ne viskas. Lieka ne tik pelenai. Lieka dar kažkas. Aš lieku. Tad, kas tas aš?..” Danutė prisimena epizodą iš savo „mirties meditacijų” laikotarpio, kuris išsklaidė jos nerimą, kad mirties artumas taip stipriai (nenormaliai?) veikia ją vieną. Eilinį vakarą traukė ji į upės pakrantę, kur deginami mirusiųjų palaikai. Netikėtai prie jos prisiartino draugas, skubėdamas išsakyti, kas jam nutikę, kaip jis jaučiasi sukrėstas ir sutrikęs… Tačiau vidiniam darbui susikaupusi Danutė pertraukė jį: „Ne dabar”. Moteris pakvietė draugą prisijungti prie jos meditacijos. Jie sėdėjo prie kūną naikinančio laužo, stebėjo tą vaizdą, stengėsi įsisąmoninti, kokį darbą atlieka liepsnos… „Kai viskas pasibaigė, atsigręžiau į draugą, pasirengusi išklausyti apie jo rūpesčius. O jis prisipažino, suvokęs, kad jų jau neturi”.

Sąmoningas lytėjimas – saldžiausias ryšys

Kita, stipri kaip mirtis jėga yra meilė. Būtų nesuprantama, jeigu nieko neatmetanti tantra atmestų meilę ir mylėjimąsi, kaip subtiliausią būdą ją išreikšti. Taigi meilės meditacijos iš tikrųjų yra vienas iš tantros praktikos elementų. Šioje meditacijoje partneriai eina vienas prie kito, kaip prie šventyklos. Prie šventyklos, kurią be galo gera dėmesingai, jautriai, su meile ir atsidavimu parengti švenčiausioms apeigoms. „Kas yra sąmoningas mylėjimasis? – Danutė stengiasi rasti kuo tikresnius žodžius. – Tai kai du žmonės susitinka kaip dvi Būtys, o ne tik kaip dvi biologinės būtybės. Susitikę gilioje meditacijos būsenoje mes galime patirti visiškos vienovės, visiškos pilnatvės pojūtį. Galime išgyventi tai, ko mes visi sąmoningai ir nesąmoningai visokiais būdais ieškome”. O dabar minutėlę susikaupkite, ir ištieskite ranką į jums brangų žmogų žinodami, kad pajusite ne kaip trinktelėjimą į netoliese esantį paviršių, o kiekvieno piršto pagalvėle sugersite nuo to žmogaus sklindančią šilumą, jautrumą, gelmę, gal nerimą, gal…

Daiva Karpavičiūtė
Meilė kelias

Artimiausi tantros seminarai čia >>

Įvertinkite!
[Balsavo: 2 Vidurkis: 5]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.