fbpx

Category: Istorijos

2

Problemų sprendimas
0 (0)

Iškilus problemai, galvokite apie sprendimus, kitaip sakant, sutelkite dėmesį į judėjimo kryptį, o ne į kliūtis. Geriausias būdas valdyti dėmesį – tai klausimai. Tinkamai suformuluotas klausimas gali išgelbėti jums gyvybę! Lenkų poetas Stanislavas Lecas (Stanisław Jerzy Lec) Antrojo pasaulinio karo...

3

Japonų išradėjas
0 (0)

  Mūsų likimą sukuria mūsų sprendimai, bet ne gyvenimo sąlygos. Dabartinis jūsų gyvenimas – tai daugybės sprendimų rezultatas, t. y. to, ką kažkada nusprendėte išmokti, to, kuo nusprendėte būti, tikėti, ką valgyti ar kokią šeimą sukurti.  Kai nusprendėte rūkyti ar nerūkyti,...

2

Vieno vaikino istorija
0 (0)

Mes visi turime problemų, visi kartais nusiviliame, būname nepatenkinti ir tolesnį mūsų gyvenimą lemia mūsų reakcijos į tokias situacijas. Prieš daug metų vienas vaikinas labai norėjo tapti garsiu muzikantu. Jis metė mokyklą ir nutarė gyventi savarankiškai, tačiau darbą jaunam neišsilavinusiam...

0

Pulkininkas Sandersas
0 (0)

Žmonės dažnai sako: “Aš išbandžiau tūkstančius (milijonus) būdų, kaip pasiekti sėkmę, tačiau niekas man nepadėjo!”. Pagalvokite apie tai. Greičiausiai jie neišbandė nė šimto būdų, o gal net ir dešimties, kad pakeistų savo gyvenimą. Daugelis žmonių, siekdami pokyčių, išbando aštuonis, devynis,...

0

Labirintas
5 (1)

Kartą Dao Meistras atvedė savo mokinį į parką esantį kalno papėdėje. Ten buvo sudėtingas labirintas aukštomis ir lygiomis sienomis. Labirinto viršus buvo atviras, tad visus jo praėjimus apšvietė saulė. Meistras nurodė įėjimą į labirintą ir paliepė rasti jo išėjimą. Visą dieną...

0

Džonatanas Livingstonas žuvėdra
0 (0)

Richard Bach “Džonatanas Livingstonas žuvėdra” (2011) Išleido: Trigrama Šią knygą: Galite įsigyti pas mus! “Dauguma žuvėdrų skraidymo gudrybių pramoksta tik tiek, kad galėtų pakilusios nuo kranto susirasti maisto, o paskui grįžti atgal. Daugumai žuvėdrų svarbu ne skrydis, o maistas. Bet šiam...

0

Obuolys
0 (0)

Kiekvieną rytą galingą ir turtingą Gausybės šalies karalių sveikindavo jo pavaldiniai. Valdovas turėjo viską, ką tik buvo įmanoma turėti, tad kartais nuobodžiaudavo. Kartu su kitais pavaldiniais karaliaus sveikinti ateidavo ir vienas mažakalbis elgeta. Padovanojęs karaliui obuolį tyliai pasitraukdavo. Valdovas buvo...

0

Vertybių sala
0 (0)

Kažkada seniai seniai, buvo žemėje tokia sala kurioje gyveno visos vertybės. Kartą salos gyventojai pastebėjo, kad ji ėmė grimzti į vandenį. Visos vertybės pradėjo lipti į savo laivus ir plaukti iš salos. Pasiliko tik Meilė. Ji laukė iki paskutinės akimirkos,...

5

Ko trūksta mums?
0 (0)

Kai ateina paukščių traukimo metas, tose vietose, pro kurias skrenda laukinės antys, galima pastebėti įdomių reiškinių. Naminės antys, tarytum patrauktos praskrendančio trikampio, sujunda nevykusiai šokuoti nuo žemės. Laukinis šūksnis sužadina jose kažkokias laukinumo liekanas. Ir štai naminės antys valandėlę pavirsta...

0

Bet kuris daiktas gali žmogų kažko išmokyti
0 (0)

Kartą Meistras pasakojo, kad bet kuris daiktas gali žmogų kažko išmokyti. Vienas mokinys paklausė: – O ar gali kažko išmokyti tokie dalykai kaip, pavyzdžiui, telefonas, traukinys ar telegrafas? Meistras atsakė: – Telefonas mus moko, kad viskas, kas yra pasakyta, gali...

0

Japonų kareivis
5 (2)

Per antrąjį pasaulinį karą, japonų ekspansijos į Ramųjį vandenyną įkarštyje, tūkstančiuose salelių, išsibarsčiusių didžiulėse vandenyno platybėse, įsikūrė japonų įgulos. Pasikeitus mūšio eigai daugelis jų tvirtovių buvo užgrobtos ir sugriautos, bet kai kurių priešai visai nerado. Kitose salose grupelės karių slėpėsi...

0

Visatos Paslaptis
0 (0)

Kažkada seniai seniai žmonės žinojo Didžiąją Visatos Išmintį. Jie ėmė piktnaudžiauti savo galiomis ir taip užrūstino Dievus. Susirinko Dievai į pasitarimą ir nusprendė nubausti žmones. Vienas pasiūlė paslėpti Išmintį giliai žemėje, kad prieinama ji būtų tik to vertiems išrinktiesiems… –...

1

Valtyje
0 (0)

Du poilsiautojai, įsikūrę prie ežero, nusprendė plaukti valtimi į kitą krantą ir išlenkti taurelę tenykščiame bare. Buteliams sparčiai tuštėjant, atslinko naktis. Galiausiai, palikę užeigą, bičiuliai šiaip ne taip nusvirduliavo iki valtelės, įsėdo ir žvaliai čiupo irklus. Įsirėžę ir prakaito išpilti...

4

Apie vieno erelio gyvenimą
0 (0)

Kartą žmogus rado erelio kiaušinį ir padėjo jį į vištos gūžtą. Ereliukas augo kartu su viščiukais ir tapo panašus į juos: jis kudakavo kaip jie, kapstėsi žemėje ieškodamas sliekų, plakė sparnais mėgindamas skristi. Ėjo metai. Kartą jau suaugęs erelis pamatė...

0

Durys
0 (0)

Išminčius ieškojo gabaus ir talentingo mokinio, kuris turėtų tam tikrus įgūdžius bei gebėjimus, nes norėjo jam perduoti visas savo žinias iki numirs. Jis sušaukė visus savo studentus. Išminčius tarė: – Iškilo problema ir aš norėčiau žinoti, kas iš jūsų ją...

3

BaBemba genties metodas
0 (0)

Amerikiečių rašytoja Alice Walker vienoje iš savo knygų mini Pietų Afrikos gentį BaBemba. Jei kas nors elgiasi nedorai, neatsakingai, visa gentis nuo mažiausio iki didžiausio meta visus savo darbus ir apsupa prasikaltusį. Tada kiekvienas genties narys iš eilės, vaizdingai, su...

0

Istorija Brodvėjaus teatre
0 (0)

Kartą viena moteris apsilankė Niujorko Brodvėjaus teatre. Foje buvo pilna. Žmonės šnekučiavosi ir gėrė įvairiausius gėrimus. Grojo pianistas į kurio muziką niekas nekreipė dėmesio. Moteris gurkšnojo savo kokteilį ir tyrinėjo muzikantą. Jis atrodė jai nuobodus – tiesiog dirbo savo darbą...

4

Du vilkai
0 (0)

Vieną vakarą senas čerokis savo anūkui papasakojo apie mūšį, vykstantį žmogaus viduje. Jis kalbėjo: – Sūnau, kiekviename iš mūsų kovoja du „vilkai“. Vienas yra Blogis. Tai pyktis, pavydas, pagieža, liūdesys, apgailestavimas, gobšumas, pasipūtimas, saviapgaulė, kaltė, pasipiktinimas, nepasitikėjimas savimi, melas, apgaulingas...

0

Sodininkas
0 (0)

Kartą žmogus pasodino rožę, nuoširdžiai ja rūpinosi ir laistė… Kai gėlė paaugo, sodininkas pamatė didelius ir aštrius spyglius bei mažą neišsiskleidusį žiedelį. Pagalvojęs, kad nieko gražaus neverta tikėtis, iš tokio augalo su spygliais, jis nuliūdo ir nustojo rūpintis rože. Gėlė...

0

Mažiau už nieką
5 (4)

– Pasakyk man, kiek sveria snaigė, – zylė paklausė laukinio balandžio. – Galima sakyti, snaigė visiškai nieko nesveria, – atsakė šis. – Tuomet noriu tau papasakoti nuostabią istoriją, – pasakė juodoji zylė. – Kartą tupėjau ant kėnio šakos netoli nuo...

0

Dvasios daina
0 (0)

Rytų Afrikoje gyvena gentis, kurioje vaiko gimimo data skaičiuojama ne nuo jo fizinio gimimo ir netgi ne nuo jo pradėjimo dienos, kaip kitose kaimiškose kultūrose. Šioje gentyje gimimo data yra laikoma ta akimirka, kai mamai dingteli mintis turėti vaiką. Atpažinusi...

0

Burtininko dovana
0 (0)

Gyveno kartą žmogus ir vis svajojo apie geresnį gyvenimą. Jam nepatiko namas kuriame jis gyveno, drabužiai kuriuos dėvėjo, žodžiu, viskas, kas jį supo – jam nepatiko. Žmogus vis kėlė sau klausimą, kodėl pas kažką yra viskas, apie ką jis tegali...

0

Stebuklinga virtuvė
0 (0)

Įsivaizduokite, kad namuose turite stebuklingą virtuvę. Joje galite gauti maisto kiek tik norite – kokio tik širdis geidžia. Niekada netenka rūpintis, ką valgyti – ko panorėsite, bus patiekta ant stalo. Turėdami tokią stebuklingą virtuvę galite pamaitinti bet kokį kiekį žmonių....

0

Studentė vardu Rožė
0 (0)

Kartą, vienoje iš paskaitų, profesorius mums pristatė naujokę. Tą akimirką aš pajutau lengvą savo peties spustelėjimą. Atsisukus išvydau mažą sudžiuvusią senučiukę, kuri man šypsojosi tokia atvira ir užkrečiančia šypsena, kad nejučia šypsena nutvieskė ir mano veidą. – Sveika gražuole, aš...

0

Kelionė per miestą
5 (2)

Kartą tėvas su sūnumi keliavo per miestą. Aplink tvyrojo nepakeliamas karštis. Tėvas jojo raitas ant asilo, o sūnus vedė jį už pavadžio. – Vargšas vaikas, – sušuko nepažįstamas praeivis, žvelgdamas į tėvą. – Jo mažos kojelės vos spėja paskui tą...