Pasiimk iš gyvenimo viską!
5 (2)

Jim Rohn, Earl Soaff „Pasiimk iš gyvenimo viską!“ (2020)
Išleido: Luceo
Vertė: Andrius Rondomanskis
Puslapiai: 112
ISBN: 9789955678151

„Mūsų gyvenimo kokybę lemia ne tai, kas atsirinka, bet tai, ką nusprendžiame daryti su tuo, kas atsitinka.“
„Nenorėk, kad būtų lengviau. Norėk būti gabesnis. Nenorėk mažiau problemų. Norėk geriausių įgūdžių. Nenorėk mažesnių išmėginimų. Norėk daugiau proto.“

Egzistuoja fundamentalūs dėsniai, kurie gali padėti mums suklestėti, jei tik mokėsime jais pasinaudoti. Milijonai žmonių visame pasaulyje neretai yra įtikėję, kad kelias į sėkmę ir jų svajonių išsipildymas yra toks sunkus ir sudėtingas, jog jie tikrai to niekada nepasieks.

Visai nesvarbu, kokioje aplinkoje jūs gimėte, koks jūsų išsilavinimas, pažįstate įtakingų asmenų ar ne, kokios jūsų finansinės galimybės, nepaisant tariamų ar tikrų trūkumų, jūs vistiek galite judėti savo svajonės link, būti tuo, kuo norite būti, ir turėti tai, ką norite turėti.

Ūkanotą naktį, kai matote vos kelis metrus į priekį, ir atrodo, kad nėra nieko toliau, ką jums daryti? Paėjėkite tą atstumą, kurį sugebate įžiūrėti – tada jūsų suvokimui atsivers dar keli nauji metrai. Tai pakartokite ir judėkite vis toliau. Jei šitaip elgsitės, pamatysite kas yra priekyje. Darykite tai, kaip galėdami geriau, kol jūsų tokie veiksmai taps kasdieniu ritualu, disciplina, automatiniais įpročiais, reikalaujančiais jau tik minimalių pastangų. Maži, bet reguliarūs žingsniai, daromi su malonumu, be perspaudimo, virsta savidisciplina, kuri daro stebuklus. Tai padės jums iškelti bures. Ir jau nebesvarbu kaip pučia vėjas, jei jūsų burės nustatytos tinkamai ir yra tam parengtos. Jums viskas tiks.

Tačiau tam, kad kažkur plauktume, svarbu turėti aiškų, konkretų tikslą. Deja, turbūt kokie 98 iš 100 žmonių niekaip negali apsispręsti, ko jie išties nori šiame gyvenime. Studijuodami daugelio iškilių žmonių biografijas versle, mene, moksle, sporte ar kitose srityse, pastebėsime, kad jie labai aiškiai buvo apsibrėžę savo gyvenimo tikslą ir nuosekliai to siekė.

Geras gyvenimas, koks jis?

Knygelės autoriai rašo, kad tikrąjį gyvenimo džiaugsmą suteikia ne gaunami pinigai. Tikroji gyvenimo prasmė – ne prabangus automobilis. Tikroji gyvenimo prasmė – ne didelis kiekis pinigų ar ištaigingas namas. Jų nuomone, tikroji gyvenimo prasmė – nugyventi gerą gyvenimą.

Svarbu nuolat savęs klausti „Ką man gali reikšti tas geras gyvenimas?“ Siekdami suprasti savo tikslus, ko mes išties norime, veikiausiai daugelis prieisime prie tokių paprastų ir visiems suprantamų apibendrinimų, kad, pirmiausia – tai tiesiog pasiturinčiai, laimingai, prasmingai ir ilgai gyventi. To siekiame patys sau, to norime artimiesiems, to linkime ir visiems kitiems žmonėms bei prisidedame, kiek leidžia galimybės, užsiimdami labdara, švietimu, savanoyste ar kitaip.

Foto: Agnieszka Ziomek / Unsplash

Siekdami tiksliau apibrėžti gero gyvenimo sąvoką, autoriai teigia, kad ji susideda iš tokių dalykų kaip dvasingumas, materiali gerovė, sveikata, tarpusavio santykiai ir poilsis bei pateikia trumpą gero gyvenimo rekomendacijų sąrašą:

1. Darbas. Nebūsite laimingi, jei nedirbsite. Ilsėjimasis nepavargus nėra gyvenimo prasmė. Ilsėkimės tik tiek, kad atgautume jėgas ir vėl kibtume į mus svarbią veiklą. Jei pasižvalgytume gamtoje, viskas ten juda, siekia augti ir žydėti. Dabar mūsų eilė dėti pastangas ir žiūrėti, kas iš to išeis.

2. Geri draugai. Draugystė tikriausiai yra pati stipriausia palaikymo sistema pasaulyje. Skirkite laiko šios sistemos puoselėjimui. Jai niekas negali prilygti. Jos pranašumai unikalūs. Draugai – tai nuostabūs žmonės, kurie apie jus viską žino, bet ir toliau myli. Tikras draugas yra tas, kuris ateina į pagalbą sunkiu metu.

3. Saviugda. Jūsų kalba, manieros, skonis, mėgstama muzika, tradicijos, apranga, išsilavinimas, plačiąja prasme – visa tai svarbu. Kiekvieno iš mūsų unikalumas, sujungtas su kitų žmonių unikalumu, pasauliui suteikia gyvybinės jėgos, galios, įtakos, ypatingumo ir teisingumo.

4. Dvasingumas. Jis atsispirti pagundoms ir sunkumams, tai yra asmens, šeimos, visos tautos, visuomenės ar net žmonijos pagrindas. Būtent dvasingumo dėka mes tampame kažkuo daugiau ir skiriamės nuo gyvūnų.

5. Kultūra. Nepraleiskite naujo spektaklio, kino filmo, pramoginio renginio, rungtynių, stenkitės pamatyti viską, ką galite. Lankykite viską, ką galite. Pirkite bilietus į visur, kur tik galite. Gyvenkite kupiną įspūdžių ir pilnakaraujį gyvenimą. Visa tai daro teigiamą įtaka ne tik jūsų asmeniniam, bet ir profesniam gyvenimui, verslui. Suteikia gyvybinių jėgų, naujų idėjų ir įkvėpimo.

6. Šeima ir artimiausia aplinka. Investuokite į šiuos žmones ir jie investuos į jus. Suteikite jiems džiaugsmo. Įkvėpkite juos ir jie įkvėps jus. Geri santykiai su pačiais artimiausiais žmonėmis mus daro stiprius, gebančius nuveikti didelius darbus, tad naudokitės šia nuostabia galimybe. Vieno žmogaus rūpinimasis kitu – tai pati giliausia gyvenimo prasmė. Nėra didesnės vertybės už meilę. Geriau su mylimu žmogumi gyventi palapinėje nei vienam rūmuose.

Raktas į sėkmę

Autoriai taikliai pastebi, kad mūsų pasiekimai gyvenime yra tampriai susiję su mąstymu. Jei aiškiai nežinome ko norime, tas reiškia, kad neaiškumas ir migla galvoje virsta tisiog pilku, beskoniu ir vidutiniu gyvenimu išorėje. Daugelis žmonių yra tarsi mėnuliai atspindintys svetimas idėjas, tačiau sėkmė lydi kūrėjus – būkime kaip saulės, naujovių nešėjai, tai suteikia kur kas daugiau galimybių.

Egzistuoja nemažai plačiai prieinamų minčių perkeitimo ir vaizduotės technikų, padedančių praplėsti mūsų galimybių horizontą. Vienas iš tokių metodų, ką mums siūlo autoriai, tai tarsi pamėginti atidaryti duris iš kitos pusės. Kelią į sėkmę neretai įsivaizduojame kaip ilgą ir sudėtingą visokių būtinų sąlygų labirintą ar raizgaynę, kas būna, kad ūpą nukauna, demotyvuoja jau pačioje pradžioje. Jie siūlo į visą šį reikalą pasižiūrėti taip, lyg mes jau būtume paskutiniame savo svajonės įgyvendinimo etape, galutinėje fazėje. Kai viskas jau pavyko. Jie pataria pamatyti vaizduotėje išsipildžiusį rezultatą ir paskui tiesiog leisti visam tam svaime pas mus ateiti, tarsi įsikūnyti, be kažkokių tolesnių papildomų pastangų.

Šis savitaigos metodas paremtas įsitikinimu, kad mūsų pasąmonėje glūdinčios programos, kurios susiformuoja atsitiktinai, kaip įvairūs vaizdiniai ir mintys apie save, pasaulį ir kitus žmones, gali būti sąmoningai pakeičiamos alternatyviais ir mums labiau naudingais tikrovės filtrais ar tam tikrų reiškinių magnetais. Tokie dariniai, to neretai net nesuvokiant, gana stipriai veikia mūsų gyvenimą. Tačiau, gera žinia ta, kad sąmoningų pastangų dėka šį nesusipratimų šaltinį  galime paversti savo sėkmės versme.

Kitaip tariant, viena iš priežasčių, kodėl žmonės gyvena mažo, riboto tipo gyvenimą, yra ta, kad jie įpranta puoselėti mažas, ribotas mintis. Taigi, pakeiskime tai!

Keturių žingsnių metodas

PIRMA FAZĖ. Mintys. Užrašykite, ko norite. Apibūdinkite tai. Detalizuokite tai. Vaizdiniams sustiprinti, galite pasitelkti piešinius, lipdinius, žurnalų iškarpas, koliažą ar kompiuterinės grafikos programas. Tiksliai įvardinkite ko norite ir aprašykite tai iki smulkmenų taip, lyg jau turėtumėte, įsivaizduokite taip, lyg tai yra jau reali jūsų dabartinio gyvenimo dalis. Šios fazės tikslas – susikurti aiškų ir stiprų to vaizdinį.

ANTRA FAZĖ. Jausmai ir pojūčiai. Išgyvenkite išsipildžiusios svajonės jausmą. Įsijauskite į tai, kad jau esate, kuo norite, turite ta ko norite. Paklauskite savęs: „Kai dabar jaučiuosi, kai esu toks asmuo, kokiu norėjau būti? Kai jau turiu tuos dalykus, kuriuos prieš tai užsirašiau, vizualizavau? Ką darysiu dabar po vis to? Kur noriu būti/būnu? Tam galima įtraukti aplinkos detales ir kitus žmones, kurie kiek pavaidintų ir elgtųsi su jumis taip, lyg jau svajonė/tikslas būtų išpildyti ir virte realybe.

TREČIA FAZĖ. Piktžolių ravėjimas ir svajonės laistymas, prižiūrėjimas. Saugokite užgimstančią ateities viziją. Aptarinėkite ją tik su jums palaikančiais ir tam pritariančiais žmonėmis. Vyksta jos brendimas, augimas jūsų viduje. sakykite „Ne“ viskam kas trukdo išsipildyti jūsų svajonėms ir „Taip“ viskam, kas padeda. Valdykite savo dėmesį, apnikus abejonėms telkitės, medituokite PIRMĄ ir ANTRĄ fazes.

KETVIRTA FAZĖ. Derlius. Pasąmonė, tarsi žemės dirva, subrandina vaisius ir jumyse atsiranda iš kažkur idėjos, naujas supratimas, ką ir kaip reikia daryti, kad gautumėte tai, ko norėjote, apie ką svajojote. Gal atsiras nuojautos, intuicija, kas jus ves tiesiai prie trokštamų dalykų. Bet kuriuo atveju, čia tiksliai jau sunku nusakyti, kaip bus įvykdytas jūsų užsakymas, akivaizdu tiesiog taps tai, kad kažkas pasikeitė ir durys jums atsivėrė.

Apie autorius

Jim Rohn – amerikiečių rašytojas, verslo filosofas, asmeninio tobulėjimo mokytojas, savigalbos guru. Jo praktiškas ir pagrįstas požiūris į gyvenimą ir tai, kaip jį pagerinti, pelnė jam bestselerių autoriaus vardą daugybėje pasaulio šalių.

Daugiau nei 40 metų J. Rohn skyrė pagalbai žmonėms visame pasaulyje, patardamas, kaip tinkamai dėlioti ir formuoti savo gyvenimą, kaip praplėsti savo vaizduotę ir pamatyti, kad įmanoma daug daugiau nei jie iki tol manė. Jis laikomas vienu įtakingiausių verslo filosofų ir asmeninio tobulėjimo ekspertų. J. Rohn parašė daugybę knygų, begalę kartų kabėjo televizijos ar radijo eteryje, mokė visa kartą asmeninio tobulėjimo trenerių, didžiausių įmonių vadovų. Lietuviškai taip pat išleista jo knyga „Vitaminai protui“.

John Earl Shoaff – amerikiečių verslininkas ir influenceris, motyvuojančių paskaitų autorius bei Jim Rohn mokytojas.

Įvertinkite!
[Balsavo: 2 Vidurkis: 5]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.