Pozityvus mąstymas: ar išties pasiekiam rezultatų?

Kaip pozityvų mąstymą kombinuoti su kitais veiksmais, kad iš tiesų pasiektumėm teigiamų rezultatų?

Neseniai teko dalyvauti įdomioje diskusijoje apie populiaraus ir teigiamo, bet kartais naivaus ar tiesiog aklo pozityvizmo privalumus ir trūkumus. Nors gyvenime daugybę kartų teko pačiai įsitikinti, kad toks aktyviai propaguojamas pozityvizmas iš tiesų skatina svarbius ir gerus pokyčius (todėl tokio pobūdžio knygas ir rekomenduoju kitiems), mano asmeninės sėkmės formulėje pozityvus mąstymas tikrai nėra vienintelis elementas, kuris padeda pasiekti trokštamų dalykų. Kartais susiduriu su žmonėm, gyvenančiais pasyviame iliuzijų pasaulyje ir tikinčiais, kad net ir nesiimant jokių svarbių veiksmų ir vien tik teigiamai programuojant savo pasąmonę, gyvenime prasideda stebuklai. Iš tiesų pokyčių magija prasideda tada, kai būdami pozityvūs ir tikėdami savimi bei pagalba iš aukščiau patys imame keisti savo gyvenimą.

Tokios mintys paskatino idėją parašyti apie tai, koks ir kokiais elementais, turėtų būti atskiestas pozityvus mąstymas tam, kad jis iš tiesų duotų naudą ir padėtų įgyvendinti norus bei svajones.

XX amžiaus antroje pusėje JAV itin išpopuliarėjęs pozityvaus mąstymo judėjimas netruko pasklisti visame pasaulyje, užkrėsdamas savo idėjomis milžiniškas mases. „Mąstykite vien tik teigiamai ir optimistiškai, nes taip pritrauksite vien gerus dalykus; nepaisant visko tikėkite, kad viskas bus gerai, kasdien dirbkite su savimi, kartodami pozityvius teiginius, programuojančius jūsų pasąmonę, svajokite ir atiduokite savo svajonių įgyvendinimą Visatai – ir visi jūsų troškimai netruks išsipildyti!“ Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tokiais gražiais principais besiremianti teorija gali duoti vien tik teigiamus rezultatus, bet ar iš tiesų taip yra?

Kaip rodo daugybė pavyzdžių – pagrindinės pozityvaus mąstymo idėjos dažnai sąlygoja postūmį dideliems ir labai teigiamiems pokyčiams. Jos iš tiesų skatina pasitikėjimą savimi, tikėjimą Apvaizdos stebuklais, išmoko detaliai suvokti ir įsivaizduoti savo svajones jas vizualizuojant, o taip pat – išmoko vertinti ir dėkoti už jau turimus dalykus.

Girl (8-9) with multi-color balloons jumping, portrait

Taigi, apibendrinant, ką gero duoda pozityvus mąstymas?

 • Pasitikėjimas savimi

Kai tikime, kad mums pavyks, kai spinduliuojame pasitikėjimą savimi, viskas, ko imamės, dažniausiai sekasi daug geriau.

 • Gera nuotaika – tai būtinas sėkmės atributas

Ar matėte nors vieną sėkmingą žmogų, kuris nuolatos yra blogos nuotaikos? Ko gero – ne. Taigi, gera, saulėta nuotaika, kurią suteikia pozityvus mąstymas iš tiesų vienaip ar kitaip prisideda prie to, kad mums galiausiai pasiseka. Beto, būdami pozityvus net ir į nesėkmes reaguojame ramiau, filosofiškiau bei sugebame iš jų lengviau išsikapstyti.

 • Vertinimas to, ką turi

Nuolatinis kasdienis dėkingumas už jau turimus ir pasiektus dalykus, kurio moko pozityvaus mąstymo judėjimas, skatina ne tik gerai išsianalizuoti esamą situaciją (kad suprastum, už ką dėkoji, turi skirti laiko pagalvojimui, kiek daug visko turi), bet ir gimdo gerą nuotaiką. Kaip sako liaudies išmintis – „Turtingas ne tas, kuris turi, o tas, kuriam užtenka“.

 • Norų ir svajonių vizualizacija

Vienas pagrindinių pozityvaus mąstymo principų yra detalus savo svajonių ir norų įsivaizdavimas, kuris iš tiesų yra labai svarbi sėkmės formulės dalis. Juk tik pasakose gali gauti „tą, pats nežinai ką“ ir nueiti „ten, pats nežinai kur“. Tik nuolatos smulkiai analizuodami, apmąstydami ir vizualizuodami savo troškimus, kitaip tariant, tiksliai žinodami, ko norime, turime šansą tai gauti.

 • Teigiamas pasąmonės programavimas ir kasdienis darbas su savimi

Labai svarbus principas, kuriuo vadovaujasi pozityvaus mąstymo judėjimas yra taip vadinamas Traukos dėsnis. Jo veikimo principas aiškina, kad žmogus yra lyg magnetas, kuris pritraukia tokius dalykus – teigiamus ar neigiamus, apie kokius jis daugiausia mąsto ir į kokius daugiausia koncentruojasi. Teigiama, kad mūsų pasąmonė neturi nei nuomonės, nei humoro jausmo ir aklai priima tuos teiginius, o tiksliau vaizdinius, kuriuos jai dažniausiai siunčiame ir skuba juos realizuoti. Dėl tos priežasties pozityvistų yra itin skatinamas kasdienis darbas su savimi, programuojant savo pasąmonę optimistiškais teiginiais. Kaip rodo pavyzdžiai – žmonėms, kurie moka sulėtinti tempus ir kasdien randa laiko darbui su savimi, savianalizei ir saviieškai, sekasi geriau.

Kitaip tariant, pozityvus mąstymas tikrai turi teigiamą poveikį, tačiau čia, kaip ir visur, yra ir kita medalio pusė.

Dangerous iceberg

Kaip bebūtų gaila, tam, kad sunkumai iš tiesų spręstųsi ir gyvenime pasipiltų teigiami pokyčiai, reikia ne vien tik pozityviai mąstyti ir tikėtis, kad visas kliūtis iš kelio pašalins dosni Visata, bet ir pačiam imtis racionalių, apgalvotų ir aktyvių veiksmų. Ignoruoti savo problemas įkišus galvą į smėlį nuolat kartojant, kad viskas yra ir bus gerai – tikrai ne išeitis, nes taip sunkumai savaime neišsisprendžia.

Šioje vietoje derėtų išskirti dvi pozityvaus mąstymo rūšis. Tai naivus ir bęsąlygiškas pozityvizmas bei racionalus pozityvizmas. Naivus pozityvizmas, deja, gali ne tik nepadėti, bet dar ir pakenkti mūsų svajonių įgyvendinimo kelyje.

Trys pagrindiniai naivaus pozityvizmo trūkumai :

 • Per didelis atsakomybės nusikėlimas nuo pečių,paliekant viską savieigai, tiksliau Visatai

Minties ištrauka iš filmo „Paslaptis“: „ Manęs dažnai žmonės klausia, o ką aš turiu daryti, svajonės įgyvendinimui be to, kad ją detaliai vizualizuoju? Atsakymas – nieko, palikite šį darbą Visatai.“

Aš suprantu, kad tokių minčių kūrėjai neturėjo omeny visiškos savieigos, bet akcentas ant to, kad ne Visatos, o tavo paties rankomis tos svajonės turės būti įgyvendintos, yra tikrai per mažas.

Manau, kad teisingas procesas vyksta tada, kai visų pirma – žinai, ko nori ir tiki, kad tai gausi. Tuo pačiu metu turi būti budrus, sekti Visatos tau siunčiamos ženklus ir įžvelgti tau suteikiamas progas, kuriomis privalai pasinaudoti. Bet visa kita – yra tavo paties sprendimai ir gyvenimas su jų pasėkmėmis.

Gyvenime esu patyrusi daugybę situacijų, kai tiesiog pasidavusi stipriai nuojautai atsidurdavau tinkamoje vietoje, tinkamu laiku, sutikdavau tinkamus žmones, kurių pagalba ar pateiktos informacijos dėka išsprendžiau daugybę iššūkių, sukūriau daugybę projektų ir išpildžiau didelį sąrašą norų, bet tose situacijose, net ir turėdama didelę Visatos pagalbą, visgi visus sprendimus priėmiau pati. Tai ir sąlygojo teigiamą rezultatą.

 • Visiškai neakcentuojamas veiksmų planas

Serene Scene of Woman Stood on Sand DuneVėl grįžtame prie pasakos elemento „nueik ten, nežinau kur“. Jei norime nuveikti didelius darbus, pasiekti didelių karjeros ir asmeninio augimo aukštumų, jei turime dideles svajones ir ambicijas, vien intuityvaus Visatos suteikiamų progų išnaudojimo negana. Keleri metai rinkodaros specialistės, o vėliau ir verslininkės pareigose išmokė, kad vienintelis būdas laiku ir tinkamai įgyvendinti didelius projektus yra racionaliai ir efektyviai išnaudoti turimą laiką bei resursus. Ir čia pagrindinis įrankis yra nuolatinis trumpalaikių, kasdienių ir ilgalaikių veiksmų planavimas, atsižvelgiant tiek į esamą situaciją, rinką, tiek į aplinkybių pasikeitimus.

Tik turėdami tikslų ir racionalų planą, kaip norime įgyvendinti savo troškimus, tik planuodami savo kasdienius, kassavaitinius ir kas mėnesinius darbus, galime racionaliai išnaudoti mums skirtą laiką, lanksčiai prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių, atsižvelgdami į tai veiksmų plane ir tuomet – džiaugtis darbo vaisiais.

 • Skatinamas esamų problemų ignoravimas

Bene labiausiai psichologų kritikuojama naivaus pozityvizmo pusė yra bęsalygiškas tikėjimas, kad visuomet ir viskas yra bei bus gerai. Taip skatinamas visiškas esamos situacijos ir problemų ignoravimas, iliuziškai tikint, kad apsimetus, jog sunkumų nėra, jie, tarsi burtų lazdele pamojus, išsispręs savaime. Deja, atmetus retas išimtis, visus sunkumus su Visatos pagalba tenka spręsti mums patiems. Žinoma, jei visuomet koncentruosimės tik į tas gyvenimo sritis, kurios nėra tokios, kokių norėtumėm, visuomet būsime apimti nerimo, pykčio, nuoskaudų ir tiesiog blogos nuotaikos. Toks nusiteikimas problemų spręsti nepadeda. Taigi, vienintelis kelias išspręsti iššūkius – pasitelkti racionalų pozityvų mąstymą ir sveiką optimizmą,  realiai priimti ir įvertinti susidariusią situaciją ir imtis sprendimų. O taip pat – neignoruoti atsiradusių pokyčių, bet juos visuomet optimistiškai priimti kaip naujas, galbūt dar geresnes galimybes, kurias privalote tinkamai išnaudoti.

Taigi, grįžkime prie klausimo – kaip pozityvų mąstymą kombinuoti su kitais veiksmais, kad iš tiesų pasiektumėm teigiamų rezultatų?

 • Visų pirma pažinkime save

Tik atmetę šeimos ir visuomenės mums primestas kaukes ar lūkesčius, tik žinodami, kas iš tikrųjų esame, ko norime ir kuo norime būti, tik skyrę pakankamai laiko išsamiam savęs pažinimui, galime įžengti į tikrąjį Širdies kelią, kuriame esame savimi, augame ir mokomės, siekdami savo svajonių.

 • Skirkime laiko savo nematomų emocinių ir psichologinių šiukšlių valymuiUSA, Oregon, Wasco, Girl (13-15) holding fan n front of wind turbines

Labai dažnas faktorius, trukdantis mums pasiekti užsibrėžtų tikslų, yra nesąmoningai viduje nešiojamos patirtos emocinės traumos ir jų sukurti trukdžiai. Problemos šeimoje, griežtas ar kategoriškas tėvų auklėjimas, paauglystės problemos, asmeninio ir darbinio gyvenimo traumos mus „prifarširuoja“ visokiaisias varžančiais kompleksais ir neigiamais nusistatymais: „aš to negaliu“, „tai neįmonama“, „kam šiais laikais lengva“, „manęs to nemokė“, „pinigai ant medžių neauga“, „nešok aukščiau bambos“, „ką kiti pasakys?“ ir t.t. Nors tokių nusistatymų sąmoningai savyje nepastebime arba ignoruojame, jie tarsi rūdys graužia mūsų pasitikėjimą savimi ir mus negiamai programuoja. Norint šias šiukšles pašalinti, yra reikalingas psichoterapinis darbas su savimi, padedant specialistui ar užsiimant savianalize ir savipsichoterapija, sąmoningu kvėpavimu, tapingu ar dvasinėmis praktikomis.

 • Svarbiausia – pasidarykim ir nuolatos vadovaukimės detaliuVEIKSMŲ PLANU
 • Rinkimės racionalųjį pozityvizmą, padedantį optimistiškai, bet realiai vertinti situaciją

Tam, kad būtumėme pasiruošę galimiems neigiamiems įvykiams, kurie nepaisant teigiamo mąstymo gali atsitikti kiekvienam, turime išmokti racionalai vertinti ir spręsti situaciją.

Racionalusis pozityvizmas suteikia tikėjimo tuo, kad sugebėsite vienaip ar kitaip susitvarkyti su esama padėtimi. Jis teigia, kad susiklosčius sudėtingoms aplinkybėms visų pirma reikia nepanikuoti, nusiraminti, racionaliai apsvarstyti galimus sprendimų variantus ir imtis veiksmų, tikint, kad jums pasiseks ir bet kuriuo atveju pokyčiai bus į gerą. Kartais praeina ne vieneri metai, kol sugebame iš tolimesnės laiko distancijos įvertinti nutikusių, tuomet skaudžių įvykių naudą. Jei pasigiliname į praeities situacijas ir po jų atėjusius pokyčius, dalykus, kurių išmokome, suvokėme, emocinę stiprybę ir išmintį, kurių, tikėtina, kad gavome daugiau, negalime nesutikti su teiginiu, kad „nėra to blogo, kas neišeitų į gerą.“

Taigi, tam, kad pozityvus mąstymas būtų mūsų draugas, o ne priešas, būkime realūs optimistai, dirbkime su savimi, gyvenkimėm „atmerktom akim“, o ne iliuzijų pasaulyje, jauskime atsakomybę už visus savo veiksmus, svajokim, tikėkime savimi ir pagalba iš Aukščiau, bet visuomet laikykimės puikaus principo:  „Būk nusiteikęs geriausiam, bet visada pasiruošęs blogiausiam.“.

Su meile,

Aurelija Kriščiūnaitė
Sielos namai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *