fbpx

Smurtas gimdo smurtą
0 (0)

Aptariamos temos: smurtas ir jo formos tarp sutuoktinių; JAV statistika apie moterų ir vyrų fizinį smurtą; naujos smurto erdvės; ypatinga smurto forma – viešas apjuodinimas; Oksanos atvejo analizė ir kas laimėjo; smurtas gimdo smurtą; kodėl smurtaujame ir kaip išvengti smurto; testas kiek patiriu smurto.

Laisvės esmė – daryti viską, kas nekenkia kitam (Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija)

Kas yra smurtas?

Smurtas, tai sąmoningas savo pranašumo taikymas turint tikslą fiziškai sužeisti, psichologiškai įžeisti, įbauginti ar kitaip neigiamai paveikti kitą asmenį. Smurtas gali būti „karštas“ ir „šaltas“.

Karštas smurtas pasireiškia konflikto metu. Nepavykus įrodyti savo teisybės į darbą paleidžiami priekaištai, pažeminimai, „įkandimai“, kumščiai… Reakcija į tokį poveikį – stiprus emocijų suaktyvėjimas. Emocijos gali užaugti ir iki afekto būsenos (kai emocijos užvaldo protą ir žmogus nebegali kontroliuoti savęs).

Šaltas smurtas pasireiškia kitu sutuoktinių bendravimo metu. Dažniausios jo formos: sutuoktinio palikimas, atstūmimas, abejingumas, nuvertinimas, menkinimas, tyčinis kritikavimas, žeminimas, patyčios, ignoravimas, nebendravimas, izoliacija, uždraudimas bendrauti su draugais/draugėmis, pinigų ribojimas, bauginimas, gąsdinimas bausmėmis, niekinimas, kaltės vertimas, terorizavimas, fizinis smurtas, seksualinis išnaudojimas arba atsisakymas turėti seksualinių santykių.

Kada smurtas tarp sutuoktinių pasireiškia?

Santuokos pradžioje (ar pradėjus gyventi kartu) tarp sutuoktinių vyrauja Meilė ir Pagarba. Antrais – ketvirtais bendro gyvenimo metais Meilė ir Pagarba tarp sutuoktinių pradeda nykti. Jos vietoje pradeda augti Panieka ir Neapykanta. Kol Panieka yra nedidelė smurtas paprastai nepasireiškia. Kuo ilgiau pora gyvena kartu, tuo dažniau jie konfliktuoja. Konflikto metu abu siekia įrodyti „savo teisybę“ ir pasiekti viršenybę prieš antrą pusę. Jei nepavyksta įrodyti geruoju, sutuoktiniai vienas prieš kitą pradeda smurto veiksmus. Smurtas dar labiau sužeidžia, įžeidžia ir atstumia vieną nuo kito. Sutuoktiniai papuola į uždarą ir save maitinantį Smurto ratą: Jis mane – aš jį – jis mane – aš jį. Nepasitenkinimas vienas kitu, panieka kitai pusei auga ir, vidutiniškai per 13 metų apie 10 tūkst. porų kasmet ateina iki skyrybų.

Pvz. Oksana, 2013 metų liepą prieš Dievą prisiekusi amžiną meilę savo vyrui, jau po 5 metų (2018 vasarį) išveža iš namų savo vyrą su policija…

JAV statistika apie vyrų – moterų fizinio smurto artimoje aplinkoje dinamiką

Šeima ir partnerystė yra kovos laikas, kurį feministės dažnai vertina, kaip vietą, kurioje moterys kenčia nuo vyrų smurto. Tačiau statistika atskleidžia, kad tai yra ir ta vieta, kurioje moterys greičiausiai bus smurtautojos. Moterys smurtauja ne tik reaguodamos į vyrų agresiją. Jos savo smurtą nukreipia į vaikus, vyresniuosius, moteriškos lyties giminaites, savo partnerius ir/ar vyrus. („Šeimos smurto žurnalo” tyrimas 2013, JAV).

JAV sociologai M. Strausas ir R. Gellesas iš „New Hampshire Universiteto” Šeimos tyrimų laboratorijos beveik 40 metų (nuo 1975 m.) tyrinėjo smurtą artimoje aplinkoje ir nustatė, kad moterys, konfliktuodamos su vyrais, dažnai būna agresorės. Atsakymai į klausimą „Kas pirmas sudavė?“ pasiskirstė maždaug vienodai tarp vyrų ir moterų. Vyrai taip pat sudaro apie 30 proc. vienas kitą pažinojusių žmogžudystės aukų atvejų (neįskaitant tų atvejų, kai moterys nužudydavo vyrus gelbėdamos savo gyvybę).

Patricija Pearson savo knygoje „Kada ji buvo bloga: smurtaujančios moterys ir jų nekaltumo mitas“ (1997 m.) atskleidė tamsiąją moters pusę. Na, o lesbiečių ir gėjų tyrimas atskleidė, kad per bendrą gyvenimą 44 proc. lesbiečių patyrė partnerės smurtą. Tuo tarpu tokį smurtą patyrė tik 26 proc. gėjų.

Jei norime, kad mūsų kultūra pripažintų moterų lyderystės ir konkurencingumo gebėjimus, tai būtų veidmainiška nuvertinti ar menkinti moterų gebėjimą būti agresyvia ir pikta.

Fizinio smurto formą pasirenka tas sutuoktinis, kuris yra fiziškai stipresnis. Gi silpnesnis fiziškai sutuoktinis renkasi kitas, jam/jai labiau įvaldytas smurto formas: psichologinį, emocinį seksualinį smurtą.

Naujos smurto erdvės

Šiuolaikiniame pasaulyje atsirado naujos bendravimo erdvės, kuriose taip pat pasireiškia smurtas: radijas, TV, socialiniai tinklai ir pan. Šios erdvės ypatingos tuo, kad yra bendraujama per nuotolį – nėra tiesioginio fizinio kontakto. Tai suteikia drąsos smurtautojui ir jis/ji bendravimo metu gali „atskleisti“ tikrąjį savo Aš. Tiksliau kalbant – tikrąjį savo Menkavertiškumo jausmą. Smurtautojas, jausdamasis menkavertis, siekia surasti ką nors tokio, iš ko gali pasijuokti, pasityčioti ir taip pažeminti kitą. Taip jis/ji tikisi, kad pažemindamas kitą, pakels savo savivertę ir bus visų gerbiamas. Tačiau įvyksta priešingai – tokio smurtautojo žmonės pradeda šalintis. O kai smurtautojas „palieka vienas“, pasijaučia dar labiau Atstumtas, Nereikalingas, Menkavertis. Nesuprasdamas šio mechanizmo smurtautojas dar labiau pradeda tyčiotis iš kitų ir dar labiau yra atstumiamas, paliekamas. Smurtautojo „širdyje“ auga pyktis ir jis/ji imasi dar žiauresnio smurto. Galiausiai, smurtautojas pats nukenčia nuo savo elgesio.

Smurtas gimdo smurtą
Ypatinga smurto forma – Viešas smurtas per TV

Televizija tampa viena iš įtakingiausiu poveikio žmogui kanalų. TV žiūri šimtatūkstantinė auditorija. Ypatingai gerai smurto kurstymui šį kanalą naudoja mūsų rytinis kaimynas. Na, o mes irgi neatsiliekame. Š.m. vasario 9 dienos TV laidoje „Valanda su Rūta“ Oksana papasakojo apie smurtą, kuris vyko tarp jos ir vyro. Žemiau pateikiu lentelę, kurioje pateikiu Oksanos žodžius, įvertinu, kokią smurto forma jie išreiškia ir pateikiu savo komentarus.

Oksanos žodžių analizė, panaudotos smurto formos ir vertinimas

 Oksanos žodžiai  Panaudota smurto forma  Komentaras
 „Kai tiktai vyras pavartodavo svaigalų, mes su juo tiesiog nesusikalbėdavome  Emocinė prievarta – menkinimas, nuvertinimas, žeminimas Teiginys, kad „vyras pavartodavo svaigalų,“ suprantamas, kad vyras išgėrinėja. O tai yra ne kas kita, kaip vyro niekinimas, kaltinimas ir menkinimas.
 Tiesiog, po varžybų dingo, nerašė, neskambino, man neatrašinėjo į žinutes, nekėlė ragelius. Grįžo namo, kaip visuomet apie pusę šešių ryto, nes tai jau nebe pirmą kartą, tai jau n-tajį kartą tai nutinka, ir…  Emocinė prievarta – menkinimas, nuvertinimas, žeminimas
Terorizavimas – niekinimas, kaltės vertimas, savo psichologiniams poreikiams patenkinti…
 Jei vyras vengia bendravimo ir/ar net buvimo su žmona, tai reiškia tik viena – jis jaučiasi žmonos menkinamas, žeminamas.
Teiginiai: „kaip visuomet apie pusę šešių ryto“ „tai jau nebe pirmą kartą, tai jau n-tajį kartą tai nutinka“.. yra vyro menkinimas, niekinimas, kaltės vertimas ir juodinimas Oksanos psichologiniams poreikiams patenkinti (kaltinti vyrą, kad galėtų pateisinti save ir savo elgesį).
  ir pakankamai stipriai buvo išgėręs, kvapas pirmame aukšte buvo, tai jau po kurio laiko, jūs įsivaizduokite, kad grįžo penkios trisdešimt, o jam patikrino apie 11 val. tai pati tyrėja sako, kad buvo apie 2 promiles.   Terorizavimas –niekinimas, kaltės vertimas, savo psichologiniams poreikiams patenkinti…  Teiginys, kad „vyras pakankamai stipriai buvo išgėręs“ yra vyro niekinimas, kaltinimas ir menkinimas.
O teiginys, kad jis naktį buvo „pakankamai stipriai išgėręs“ nėra įrodytas, nes vyras nuo 5:30 val. iki 11:00 val. galėjo išgerti ir namuose (liaudiškai kalbant – atsipagirioti) ir dėl to jo girtumo laipsnis 11:00 val. galėjo būti toks aukštas. Kaltinti vyrą, kol kaltė nėra įrodyta, tolygu nuteisti žmogų be teismo.
 Laidos vedančioji klausia: Kodėl iškvietėte policiją?
Na, su vaiku nubudus ryte ir nusileidus į pirmą aukštą pamačiau gulintį vyrą su tais pačiais rūbais, susisukusį ant sofkutės,
Emocinė prievarta – menkinimas, nuvertinimas, žeminimas, patyčios…  Viešas paskelbimas, kad pamatė „gulintį vyrą su tais pačiais rūbais, susisukusį ant sofkutės”, yra vyro menkinimas, tyčinis kritikavimas, žeminimas ir patyčios.
Vyras grįžo namo ir atsigulė ant sofkutės. Tai rodo, kad jis gerbė ir žmoną bei vaiką, tad kol jie miegojo, nenorėjo jų trukdyti.
 ir aš priėjau prie jo, paklausiau jo „ar jisai jaučiasi, kaip nakvynės namuose?..“. Čia buvo mano pirmas klausimas.  Emocinė prievarta – menkinimas, nuvertinimas, tyčinis kritikavimas, žeminimas, patyčios…  Toks klausimas „ar jisai jaučiasi, kaip nakvynės namuose“. yra suprantamas, kaip vyro prilyginimas „bomžos“ lygiui. Tokie Oksanos žodžiai yra tyčinis kritikavimas, žeminimas, menkinimas, patyčios.
 Antras mano sakinys buvo, kad jis atsikeltų, apsiautų batus ir išeitų, nes yra mažametis vaikas, mums smirda, mums nepatinka,    Atstūmimas – sutuoktinio atstūmimas, emocinis šaltumas ir abejingumas  Toks Oksanos reikalavimas „kad jis atsikeltų, apsiautų batus ir išeitų“, yra tiesus vyro atstūmimas, abejingumas jam ir jo išvarymas iš bendrų namų.
 Mes ir vaikas nenorime tavęs tokio matyti namuose. Tad eik išsiblaivyk ir ateik namo normalus. Ir tada prasidėjo agresija.  Emocinė prievarta – menkinimas, žeminimas
Atstūmimas – sutuoktinio atstūmimas, emocinis šaltumas ir abejingumas
 Tai Oksanos reikalavimas „nenorime tavęs tokio matyti namuose. Tad eik išsiblaivyk“ yra ir jo menkinimas, žeminimas ir tiesioginis vyro atstūmimas, išvarymas iš bendrų namų, po kurio, kaip pati Oksana teigia, ir prasidėjo vyro fizinė agresiją prieš ją.

 

Smurtas gimdo smurtą. Kas toliau?

Toliau Oksanos samprotauja, kas yra agresija. Ji supranta agresiją, kaip fizinį smurtą. Jei ji suprastų, jog smurto formos gali būti ir kitokios, ji suprastų jog pati panaudojo prieš vyrą psichologinį smurtą tiek namie, tiek per TV.

Oksanos atvejo analizės išvada – Oksana Psichologiniu smurtu įžeidė vyrą, o jos vyras atsakė jai Fiziniu smurtu. Tada Oksana ypatingai stipria Psichologinio smurto forma apjuodino vyrą. Kas toliau?

Pagal Lietuvos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymąSmurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą“. Smurtaudama prieš savo vyrą Oksana, panaudojo psichinį poveikį dėl kurio Oksanos vyras patirs neturtinę žalą. Ar Oksana bus patraukta atsakomybėn? Kas toliau?

Pagal Žmogaus ir piliečio teisių deklaraciją, Laisvės esmė – daryti viską, kas nekenkia kitam.
Ir fizinis ir psichologinis smurtas kenkia, žaloja žmogų. Žaloja ne ką kitą, o žmogų, kurį/kurią mes anksčiau išsirinkome, nes mylėjome.

Tūkstančiai mūsų tėvų ir protėvių sudėjo galvas, kad mes turėtume Laisvę. O ką mes su ja darome?
Per 2017 metus Lietuvoje yra gauta apie 48 tūkst. pranešimų ir užregistruota apie11 tūkst. nusikaltimų dėl smurto artimoje aplinkoje. Kur einame? Į susinaikinimą! Kas toliau?

Smurtas gimdo smurtą. Kas laimėjo?

Oksana, panaudojusi Psichologinį smurtą prieš vyrą ypatingoje formoje (per TV), tik „išsikasė duobę“ sau ir praktiškai palaidojo savo santykius su vyru ir pastūmėjo jį skirtis. Po skyrybų ir ji bus be vyro ir vaikas augs be tėvo. Kas laimėjo?

Moterys, laidoje psichologiškai smurtavusios prieš vyrus pralaimėjo, nes po tokio viešo smurto, šansai atstatyti gerus santykius su vyru praktiškai lygūs nuliui. Šių moterų šansai sukurti naujus darnius santykius su kitu vyru taip pat yra niekiniai, nes prie buvusių „širdies“ žaizdų prisidėjo dar viena. Tokių moterų požiūris į vyrus tapo visiškai neigiamas. O su tokiu požiūriu neįmanoma sukurti ilgalaikių, pagarbių, lygiaverčių, pastiprinančių ir darnių santykių. Jei tokių santykių žmogus neturi, jis nebus nei saugus, nei laimingas. Kas laimėjo?

TV laidoje vyko  Linčo teismas – savavališkas teisės pažeidimu įtariamojo arba nemėgstamo asmens teisimas be teismo arba kitaip sakant  minios teismas. Kas laimėjo?

Vyrai, patyrę Psichologinį smurtą prieš save, stipriau mylės žmonas ar labiau jų nekęs? Kas laimėjo?

Tiek žmonos, patyrusios vyro smurtą, tiek vyrai, kurie patyrė viešą, ypatingo mąsto (Lietuvos mastu) psichologinį ir emocinį smurtą, jaus pasekmes: padidėjusį nerimą, pažeidžiamumo jausmą, dėmesio, miego sutrikimus, turės problemiškus santykius, išgyvens depresiją, panikos atakas. Visa tai smarkiai paveiks sveikatą ir gyvenimo trukmę. Kas laimėjo?

Smurto paveiktų sutuoktinių širdyse jų buvusios išrinktosios ar išrinktieji taps didžiausiais priešais. Šis jausmas persikels ir į vaikus. Kas laimėjo?

Vaikai jau yra sužaloti tėvų nesutarimų, barnių, kivirčų, konfliktų, tarpusavio smurto. Po to, kai jų tėčiai fiziškai smurtavo prieš mamas, o mamos viešai išjuokė ir išsityčiojo iš jų tėvelių, kokį tėvą vaikas „matys“? Kas laimėjo?
Skyrybos mokesčių mokėtojams kasmet kainuoja apie 200 milijonų Eurų!
Kas laimėjo? – Visi pralaimėjome.

Smurtu prieš Smurtą?

Kaip siekiame panaikinti smurtą artimoje aplinkoje? Ogi panaudodami smurtą. Žmona smurtauja prieš vyrą. Vyras – prieš žmoną. Įstatymo vardu Policija – prieš smurtautoją. Kur einame? Ar galime panaikinti smurtą smurtu?

Romėnai ant kardo ašmenų buvo išsigraviravę „Kardą pakėlęs, nuo kardo ir mirsi“. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad su smurtu galima pagimdyti tik smurtą. O nuo smurto nukentėsi ir pats. Tai kaip išvengti smurto artimoje aplinkoje?

Strategija Dantis už dantį veda į šeimos susinaikinimą!

Smurtas gimdo smurtą. Kokia Problema?

Kol kas kovojame su Pasekmėmis. Kova su Pasekmėmis niekada nesibaigs, nes Pasekmes sukelia Priežastys. Kol nepašalinsime Priežasčių, tol bus Pasekmės.

Kol kas mokame tik viena kovos su smurtu būdą – Smurtu prieš Smurtą.
Tai gal išsiaiškinkime, kas yra kas.

Smurtas tarp sutuoktinių – nemokėjimo bendrauti tarpusavyje, kaip su lygiaverčiu partneriu, nepageidaujama pasekmė. Kaip ir kiekvieną pasekmę, ją sukelia problema.

Kokia yra Problema?

Monogaminė šeima atsirado maždaug prieš 6000 metų. Per visą šį laiką Žmona ir Vyras buvo „laikomi“ šeimoje diegiant Paklusimo modelį (kai Vyras yra skelbiamas šeimos galva, o Žmona jam turi paklusti). 1948 m. Vakarų šalims pasirašius Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją, pirmą kartą pasaulyje Moteris tapo lygi Vyrui (tose šalyse, kurios pasirašė deklaraciją). Per tuos 70 metų Moters vaidmuo šeimoje smarkiai pasikeitė. Jai nebereikia auginti po 8-12 vaikų ir visą gyvenimą praleisti namuose. Šiuolaikinė šeima augina 1,2 vaiko. Žmonai atsirado laiko mokytis, įgyti kvalifikaciją ir eiti į darbą. Uždirbdama, ji ugdo savarankiškumo gebėjimus ir jau gali pati pasirūpinti savimi. Ji ne tik gali pasirūpinti savimi, bet taip pat turi lygias teises priimti sprendimus šeimoje. Kodėl taip „užaugusi“ Žmona turi klausyti Vyro?

Štai čia ir susidūrė nauji Žmonos ir Vyro vaidmenys su vaikystėje tėvų šeimoje išmoktu Žmonos ir Vyro tarpusavio bendravimu pagal Paklusimo modelį. Bendraudami tarpusavyje pagal Paklusimo modelį, kiekvienas stengiasi įrodyti savo „teisybę“, kad galėtų pasiekti savo viršenybę prieš kitą, kad galėtų priversti antrą pusę paklusti.

Taigi, Problema – nepakankami sutuoktinių gebėjimai bendrauti kaip lygiaverčiams partneriams ir spręsti konfliktus taikiu būdu.

Smurtas gimdo smurtą. Kaip spręsti?

Kaip išspręsti Problemą ir pašalinti nepageidaujamas pasekmes – smurtą tarp sutuoktinių?

Smurtą tarpusavyje sumažinsite tik tada, kai pašalinsite Priežastis, sukeliančias smurtą.  Pašalinti Priežastis galite tik išmokę lygiaverčio ir pastiprinančio bendravimo tarpusavyje.

Taigi, Problemos sprendimas – suformuoti geri gebėjimai bendrauti kaip lygiaverčiams partneriams ir spręsti tarpusavio konfliktus taikiai (abipusio laimėjimo būdu).

Straipsnį parengė Mykolas Truncė | skyrybupsichologas.lt | tobulinu.lt
Porų psichologas, konsultantas, lektorius
Šeimų išsaugojimo specialistas
+ 370 679 43978, porupsichologas@gmail.com
Tapkite FB: Stipri šeima draugu ir pirma(-s) gaukite naujienas porų santykių tema.

P. S.  Pasirūpinkite savo santykių darna. Pasitikrinkite, kiek patiriate smurto atlikdami testą „Kiek patiriu smurto?“

Daugiau apie šiame straipsnyje aprašomus dalykus galite sužinoti perskaitę straipsnius:

Iliustracija: © Can Stock Photo / photography33

Įvertinkite!
[Balsavo: 0 Vidurkis: 0]

1 Response

  1. Pastaba parašė:

    Ir vėl vyrai viešai apjuodinti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.