Smurtas tarp sutuoktinių ir kaip jo išvengti?
0 (0)

Kada ir kaip pasireiškia smurtas šeimoje. Smurto formos. Angelo – Velnio matymas. Įžymių žmonių ypatumas. Smurto šaknys ir kaip išvengti smurto.

Smurtas tarp sutuoktinių ir kaip jo išvengti

Smurtas, tai vieno asmens poveikis kitam asmeniui siekiant sužeisti, įžeisti, įbauginti ar kitaip neigiamai paveikti. Dar kitaip sakant – smurtas tarp sutuoktinių yra kraštutinė vieno sutuoktinio Viršenybės virš kito, įrodymo forma.

Smurtui užaugti reikia laiko. Juk santykių pradžioje, kol sutuoktiniai „medų kopinėjo“, nebuvo jokio smurto. Jei dabar smurtas atsirado, tai reiškia, kad abu sutuoktiniai savo rankomis ir „liežuviais“, bendraudami vienas su kitu ir užsiaugimo tarpusavio Smurtą.

Smurto dažnumas ir stiprumas auga kartu su bendro gyvenimo metais. Santykių pradžioje, kol tarp sutuoktinių vyrauja Pagarba ir Meilė, abu jaučiasi Saugūs. Praėjus maždaug metams ir sutuoktiniams pamačius tikrąsias savo antrąsias puses, atsiranda abipusis nusivylimas vienas kitu. Bendravimas tampa ne toks pagarbus… Ilgainiui Nusivylimas perauga į Nepasitenkinimą, o šis į priekaištus, pažeminimus, ignoravimą. Pagarba, Meilė vienas kitam ir Saugumo būti kartu jausmas nyksta. Jų vietoja pamažu auga Panieka, Neapykanta ir Nesaugumas.

Jausdamiesi Nesaugūs, pradedame „ginti savo ribas“ – konfliktuoti. Konfliktuojame visose įmanomose bendro gyvenimo srityse: dėl tarpusavio bendravimo, sekso, vaikų auklėjimo, namų priežiūros, pinigų valdymo, gebėjimų atlikti ir t.t. Jei vienoje srityje „pralošiame“, tai stengiamės atsigriebti kitoje. Konfliktų karuselė įsisiūbuoja. Konfliktai tampa chroniški, t.y. reguliarūs. Pvz., kartą per savaitę konfliktuojame dėl pinigų, sekso ir vaikų auklėjimo. Tai reiškia, kad konfliktuojame kokius 156 kartus per metus (3 konfliktų sritys per 52 savaites metuose)…

Konflikto metu abu stengiasi įrodyti savo „teisybę“, savo Viršenybę virš kito. Jei abu nenori nusileisti, tai konfliktas stiprėja ir perauga į atvirą smurtą: įžeidimus, pažeminimą, „įkandimus“… Kaip po „įkandimo“ jaučiasi mūsų „širdis“? – jai „skauda“ ir ji nori „užsidaryti“, pasitraukti kuo toliau. Jei sutuoktinis pasitraukti negali ir/ar jei sutuoktinius sieja stiprūs saitai (pvz. bendri vaikai, bendri namai…) tai šį „širdies“ skausmą tenka kentėti. Kenčiant „Širdyje“ auga Panieka antrai pusei, kyla noras atkeršyti. Taip konfliktai ir smurtas auga bei stiprėja…

Angelo – Velnio matymas. Ar smurtauja tik vyrai?

Labai dažnai girdime sutuoktinių konfliktų ir smurto apibudinimą, kad vyras (Velnias) smurtauja prieš žmoną (Angelas). Tai gali būti dėl to, kad mes smurtą labiau suprantame, kaip fizinį poveikį. Kitas dalykas – fizinį smurtą galima įrodyti, pademonstravus mėlynes. Fizinį smurtą dažniau naudoja vyras, nes jis yra fiziškai pranašesnis. Moteris paprastai nesinaudoja fizine smurto forma. Ji naudoja kitas smurto formas: psichologinį, emocinį, seksualinį (atsisakydama mylėtis ir taip bausdama vyrą).

Ar galima įrodyti psichologinį smurtą? Labai sunkiai, nes pokalbį reikia įrašinėti, o įrašinėjimui reikia gauti antros pusės sutikimą ir t.t.

Kadangi išsamių tyrimų šia tema nėra, tad kuris: vyras ar žmona labiau smurtauja galima suprasti tik iš kitų požymių. Vienas jų – skyrybų iniciavimas. Juk sutiksite, kad, jei skyrybas inicijuoja žmona, tai reiškia, kad ji nebegali toleruoti vyro smurto prieš ją. Jei skyrybas inicijuoja vyras, tai jis nebegali toleruoti smurto prieš jį. Na, o dabar – skyrybų statistika:

 • Žmonos inicijuoja maždaug 65 proc. skyrybų, o vyrai – 35 proc.
 • Gyvenantys susidėję – partneriai inicijuoja skyrybas vienodai dažnai – po 50 proc.

Kokią išvadą galime padaryti? – Smurtauja tiek vyrai, tiek moterys.

Kaip pasireiškia smurtas tarp sutuoktinių?

Išskiriamos pagrindinės smurto formos: fizinis, psichologinis, emocinis, ekonominis, seksualinis.

Smurtas gali pasireikšti įvairiai. Žemiau pateikiu lentelę, kurioje surašyti pagrindiniai smurto tarp sutuoktinių požymiai. Joje pateikiu porų konsultacijų metu sukauptą vertinimą dėl to, kurie požymiai kuriam iš sutuoktinių labiau būdingi.

Kaip matome, noras įrodyti savo Viršenybę virš kito, būdingas tiek vyrui, tiek žmonai. Skirtumas tik tas, kad kiekvienas naudoja geriau jam/jai įvaldytas smurto formas.

Kiekvienas žmogus ir kiekviena pora yra individuali. Tad ir jų tarpusavio smurtas, jo dažnumas bei stiprumas gali skirtis nuo pateiktų lentelėje.

Kodėl gimsta smurtas tarp sutuoktinių?

Kaip jau žinote, smurtas pasireiškia, kaip konflikto tąsa. O kaip kyla konfliktai? Konfliktui kilti yra būtinos trys sąlygos:
1. Skirtingi vyro ir žmonos norai bei tikslai.
2. Nepasitenkinimas nepatinkančiu kito sprendimu, nes turi nusileisti (ne pagal mane).
3. Noras įrodyti savo teisumą.

Pirma sąlyga – skirtingi vyro ir žmonos norai, tikslai yra duotybė. Juk mes esame gimę skirtingose šeimose, mokėmės skirtingose mokyklose, klasėse, turėjome skirtingus tėvus, draugus, bendramokslius ir t.t. Skirtingai augę, mes turime skirtingą temperamentą, asmenines savybes, vertybes, įsitikinimus, nuostatas, poreikius. Taigi, – esame skirtingi ir mūsų norai bei tikslai yra skirtingi. To nepakeisime. Tai turime priimti.

Antra sąlyga – nepasitenkinimas antros pusės sprendimu, su kuriuo nesutinkame. Kadangi esame skirtingi, tai tuos pačius dalykus matome skirtingai. Skirtingas matymas ir skirtingi tikslai nedera tarpusavyje. Kadangi mūsų matymas ir mūsų tikslas yra mūsų pačių sukurti, todėl jie mums atrodo teisingi, o antros pusės – ne.

Trečia sąlyga – noras įrodyti savo teisumą. Šis noras yra susiformavęs dar vaikystėje ir paauglystėje. Jo stiprumas buvo nulemtas tėvų ir artimųjų poveikio mums. Kuo daugiau jautėmės palikti, atstumti, nereikalingi, tuo didesnis noras būti priimtam formavosi. Noras būti priimtam pasireiškia per Pedantiškumo, Perfekcionizmo ir noro būti Teisiam(-i) elgesio stereotipus. Turėdami tokius elgesio stereotipus bendraujame su antra puse ir bet kokia kaina siekiame būti Teisūs!

Kai tokį norą būti Teisiam(-i) turi abu, konfliktas įsismarkauja ir smurtas neišvengiamas.

Įžymių žmonių ypatumas

Žmonės, kurie vaikystėje iš tėvų ir artimųjų gavo nepakankamai dėmesio, meilės, siekia to dėmesio gauti iš kitų. Paauglystėje tai gali pasireikšti iššaukiančiu elgesiu: apranga, elgesys, bendravimo maniera, noru priklausyti kokiais nors grupei – būti priimtu. Priklausomai nuo to, kiek tokiems paaugliams pasiseka gauti dėmesio iš kitų, jų poreikis būti priimtam(-i) gali didėti arba mažėti.

Jaunystėje noras būti priimtam bandomas realizuoti sutikus Pirmąją Meilę. Jei Pirmoji Meilė mus nuvilia, įskaudina, atstumia yra pažeidžiama mūsų Savivertė, o „širdyje“ palieka gilūs randai. Noras būti priimtam(-i) dar labiau išauga. Kartu susiformuoja neigiama nuostata į priešingą lytį.

Kai toks žmogus suauga, jis visomis išgalėmis siekia gauti dėmesio, pripažinimo. Dėmesys jam/jai teikia priėmimo, reikalingumo jausmą, o pripažinimas – didina Savivertę.

Jei toks žmogus turi gerą balsą ir klausą, jis siekia tapti dainininku ir mėgaujasi plojimais po koncerto. Jei toks žmogus turi išlavintą kūną, jis tampa sportininku ir mėgaujasi nugalėtojo titulais ir t.t. Tikėdamasis tokios pat pagarbos ir namie, jos nesulaukia. Priešingai – gauna nepagarbą. Dėl to jaučiasi dar labiau pažeistas, sumenkintas, atstumtas. Siekdamas atstatyti savo pažeistą savivertę puolą savo antrą pusę ir prasideda kova, smurtas…

Jei atstūmimo ir nereikalingumo jausmą patyręs vyras bando „gydyti savo Pirmosios Meilės pažeistą širdį“, jis gali tapti mergišiumi ir siekti užkariauti kuo daugiau moterų. Deja, jo kelias yra klaidingas ir užkariautos moterys niekada nepripildys jo „Meilės Troškulio Šulinio“. Nepripildys, nes tas šulinys neturi dugno!…

Gali būti ir kitas žmogaus, vaikystėje jautusio priėmimo ir meilės trūkumą, kelias per gyvenimą. Jei toks žmogus neturi pakankamai vidinių galių įveikti gyvenimo iššūkius, jis/ji užsisklendžia savyje, užsidaro, nelavina bendravimo su priešinga lytimi gebėjimų ir, dažnu atveju, tampa senberniu/senmerge. Būtent tokie žmonės pasižymi „Angelo- Velnio“ matymu ir smurto šeimoje atveju kaltina tik vieną pusę .

Smurtas ir skyrybos – nemokėjimo sutarti pasekmė.

Apibendrinkime. Konfliktai ir iš jų kylantis smurtas tarp sutuoktinių yra Nepageidaujama pasekmė.

Problema, sukelianti nepageidaujamą pasekmę yra sutuoktinių nepakankami gebėjimai bendrauti, kaip lygiaverčiams partneriams ir spręsti konfliktus Abipusio laimėjimo (Win-Win) būdu.

Iš čia ir Problemos sprendimas – išmokti bendrauti, kaip lygiaverčiams partneriams ir spręsti konfliktus Abipusio laimėjimo (Win-Win) būdu. Išsprendus konfliktą Abipusio laimėjimo būdu, abu sutuoktiniai jausis patenkinti ir saugūs. Jei jaus Pagarbą sau, stengsis parodyti Pagarbą bei Meilę antrai pusei, o ne smurtauti.

Statistikai prognozuoja, jog iš šiemet susituoksiančių 20 tūkst. porų, 40 proc. (arba 8 tūkst. porų) išsiskirs po vidutiniškai 13 metų. Su vienu iš tėvų paliks augti apie 6 700 vaikų. Toks didelis smurto šeimose ir skyrybų mastas mokesčių mokėtojams kainuoja apie 220 milijonų Eurų išlaidų kasmet!

Šie skaičiai byloja, kad smurtas ir skyrybos yra sisteminė problema, o ne vieno kurio nors sutuoktinio kaltė. Jei visuomenė nori, kad nebūtų smurto, skyrybų bei šimtamilijoninių išlaidų, ji turi investuoti į sutuoktinių apmokymą bendrauti taip, kad būtų išsaugota tarpusavio Pagarba, Meilė ir Šeima.

Kol sutuoktiniai nemokės sutarti, išvengti konfliktų ir smurto, tol gyvuos patyčios, smurtas, skyrybos, vaikai, augantys be vieno iš tėvų….

Ką darysite?
Jei patiriate smurtą, kreipkitės specialisto konsultacijos nedelsdami. Jei uždelsite, teks prašyti policijos pagalbos

Mykolas Truncė | skyrybupsichologas.lt | tobulinu.lt
Porų psichologas, konsultantas, lektorius
Šeimų išsaugojimo specialistas
+ 370 679 43978, porupsichologas@gmail.com
Tapkite FB: Stipri šeima draugu ir pirma(-s) gaukite naujienas porų santykių tema.

Daugiau apie šiame straipsnyje aprašomus dalykus galite sužinoti perskaitę straipsnius:

Iliustracija: © Can Stock Photo / lenm

Įvertinkite!
[Balsavo: 0 Vidurkis: 0]

5 Responses

 1. Oncė parašė:

  atsisakymas mylėtis, jei vyras tave įžeidinėja, ignoruoja, nesiskaito ir t. t., yra smurtas??? Kas čia per naujiena? Jei nėra jokio noro mylėtis, tai vis tiek moteris privalo vyrą seksualiai patenkinti? Ar aš kažką ne taip suprantu?

 2. x parašė:

  prieš mane vyras smurtauja nuolat versdamas mylėtis,o kai bandau atsisakyti,sako tu prieš mane smurtauji,ar ne apsurdas kai esi nuolatinėje įtampoje,bijai viena pasilikti namuose su savo vyru,nes tampo už krūtų,lenda bučiuotis,o už kelių minučių keikia ir vadina negražiais žodžiais,mano manymu tai smurtas prieš moterį norint tenkinti savo seksualines aistras prieš moters valią ir dar kaltinimas,kad nedarau veiksmų kokių jis norėtų

  • Ruta parašė:

   mano panaši situacija, tad jus suprantu. Labai sunku taip gyventi. Aš esu vyrui sakiusi,kad man tai nepatinka, žemina ir t.t, bet jis nesupranta, apie ką aš čia. Tad šitame straipsnyje atsisakymas mylėtis kaip smurto apraiška, turėtų būti išbrauktas. Jei moteris jaučiasi blogai dėl vienokio ar kitokio vyro elgesio, nemanau, kad atsisakymas mylėtis yra smurtas.

 3. Donatas parašė:

  O prieš mane žmona smurtauja – emociškai žinoma. Sako noriu kelionės į Graikiją, aš sakau man neįdomu gulėti ir nieko neveikti. O ji tada į ašaras. Sakau nori varyk viena, apmoku kelionę – vis tiek blogai. Teko nusileisti…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.