Branginti gražias akimirkas
0 (0)

langas

Iliustracija: Franziska/flickr.com

Mano patirtis sako, kad mano gyvenimo džiaugsmas slypi ne dideliuose laimėjimuose, bet mano kasdienio gyvenimo akimirkose. Kartais mes per daug susikoncentruojame į savo tikslus, projektus ir svajones. Tuomet mes nebematome mažų, gražių dalykų, kurie vyksta kiekvieną dieną. Kai mąstome vien tik apie savo didžiausius gyvenimo siekius, mes nebepastebime daugeli nuostabių momentų ir mažų laimėjimų.

Daugelis iš jūsų gyvenate kasdieninėje rutinoje. Keliatės anksti ryte, einate į darbo vietą, ten atliekate įprastas užduotis, sutinkate tuos pačius žmones, vakare grįžtate namo ir ten toliau atliekate įprastus tvarkymo darbus, einate tuo pačiu laiku ilsėtis. Dideli laimėjimai ir ypatingi pokyčiai vyksta labai retai. Mokyklos baigimas, įstojimas į universitetą, santuokos šventė, įspūdingos atostogos ir kiti dideli įvykiai vyksta nedažnai. Tokių ypatingų dienų būna labai nedaug. Kartais net keletą metų tenka laukti tų, mūsų manymu, didelių ir reikšmingų pokyčių ir laimėjimų.

Žmonės nepatiria gyvenimo džiaugsmo, nes jie per daug susikoncentravę į didžiuosius laimėjimus. Kai kurie pasineria į karjeros kūrimą taip, kad dirba dieną ir naktį. Jie neskiria laiko šeimos nariams, sveikatai, poilsiui, maldai. Kiti taip susikoncentravę į savo darbo ir šeimos problemas, kad nebepastebi gražių dalykų, kurie kasdien vyksta jų šeimoje, jų vaikų gyvenime, jų įmonėje, jų mieste, jų šalyje. Jie patiria daug streso ir mažai džiaugsmo, ramybės, laimės ir sėkmės. Kai per daug rūpinasi tuo, kas bus rytoj, jie praleidžia daug puikių galimybių savo veikloje ir santykiuose. Jie nebepastebi reikiamų žmonių, kurie gali labai greitai pakylėti juos į naują lygį profesiniame, finansiniame, socialiniame gyvenime.

Prieš dvidešimt metų aš labai mėgau keliauti į įvairias šalis. Labai laukdavau tos dienos, kai galėsiu skristi į kitą šalį. Kai grįždavau į Lietuvą, aš vėl planuodavau ir mąstydavau apie kitą kelionę. Baigęs studijas vienoje šalyje aš mąstydavau apie kitas studijas kitoje šalyje. Kasdien planavau savo ateitį ir didelius tikslus, apie juos mąsčiau ir kalbėjau. Bet vėliau pastebėjau, kad aš nebegaliu gėrėtis kasdieniniu gyvenimu, įprastais darbais, sutiktais žmonėmis. Mano mintys visada buvo nukreiptos į ateities tikslus, laimėjimus, didelius įvykius. Nebegalėjau džiaugtis kiekviena diena. Suvokiau, kad svarbu ne tik turėti didelių ir įkvepiančių ateities tikslų, bet ir surasti laiko pastebėti tai, kas gera šiandien. Dabar kiekvieną dieną ne tik mąstau apie savo ateitį, bet skiriu laiko gėrėtis gyvenimu.

Vienas futbolo žaidėjas turėjo svajonę laimėti pasaulio čempiono titulą. Buvo talentingas ir stiprus žaidėjas. Daugelį metų nuo vaikystės tam nuosekliai ir ištvermingai ruošėsi. Šį tikslą nuolat laikė savo mintyse ir nuoširdžiai darbavosi. Jis pasakojo, kad turėjo atsisakyti daugelio kitų brangių dalykų tam, kad daugiau laiko ir jėgų skirtų šiam tikslui. Jis daug laiko praleisdavo treniruotėse arba ilsėdamasis po jų. Nebeturėjo laiko ir jėgų pabendrauti su draugais, kurti šeimą, keliauti, studijuoti ir užsiimti kita veikla. Po daugelio tokio intensyvaus gyvenimo metų vieną dieną jo komanda tapo pasaulio čempione. Jo svajonė išsipildė. Jis pasiekė tikslą, kuriam skyrė visas savo jėgas ir visą laisvalaikį. Po to jis pasakojo: „Tą vakarą pasibaigus šventei grįžau namo. Mane užplūdo labai tamsios mintys. Patyriau baisią tuštumą savo gyvenime. Tą vakarą pastebėjau, kad nebeturiu, ko siekti. Mano didžiausia gyvenimo svajonė išsipildė. Buvau laimingas, kad pasiekiau tikslą. Bet dabar širdyje buvo tuštuma. Mano visa kasdienybė buvo nukreipta į šią svajonę. Tą akimirką suvokiau, kad nebeturiu tikslo, kuriam skirčiau visas savo jėgas ir laiką.“

Moksliniai tyrimai sako, kad ne tikslo pasiekimas suteikia tikrąją laimę, bet jo siekimas ir kelionė į jį suteikia daugiau džiaugsmo. Tikslo turėjimas ir jo siekimas padaro žmogų laimingesniu. Mūsų džiaugsmą, laimę ir ramybę palaiko mažos gražios akimirkos, kurias kasdien patiriame ir pastebime. Bendravimas su draugais, su šeimos nariais, saulėtekio stebėjimas anksti ryte, pasivaikščiojimas parke, pokalbis su vienišu žmogumi. Dideli laimėjimai ir pasiekimai suteikia daug pasitenkinimo, kuris yra laikinas. Bet tikrąjį ilgalaikį džiaugsmą suteikia maži kasdieniniai laimėjimai ir pastebėtos gražios akimirkos.

Daugelis tų, kurie pasiekė didelių laimėjimų karjeroje pripažįsta, kad dėl šio jų laimėjimo nukentėjo jų šeimos santykiai. Dauguma iš jų gailisi, kad skyrė per mažai laiko ir dėmesio bendravimui, buvimui su sutuoktiniu, su savo vaikais ir su savo tėvais. Jie gailisi, kad nesuvaldė savęs ir skyrė vis daugiau ir daugiau laiko darbui bei mažiau ir mažiau laiko likdavo bendravimui su mylimais žmonėmis.

Pastebėkime žmones, su kuriais dirbame ir gyvename. Prisiminkime, ką mes gauname iš kitų žmonių. Daugelio laimėjimų būtume nepasiekę be tų žmonių, kurie buvo šalia mūsų. Prisiminkime savo tėvus, kurie davė mums tai, ką turime šiandien. Mes nebūtume pasiekę didelių tikslų be jų artumo. Be jų pasiaukojimo mes nebūtume ten, kur esame šiandien.

Tačiau daugelis dirba tam, kad geriau pragyventų. Jie nekuria nuostabaus gyvenimo. Jie daug dirba, patiria daug streso, neša įtampą iš darbo į namus. Jie per daug užsiėmę, kad galėtų gėrėtis kiekviena diena. Jie pervargę, pikti, neramūs, nelaimingi. Niekada neužbaigsime visų darbų, niekada neatsakysime visų laiškų, niekada neišspręsime visų problemų. Bet visada galime nuveikti tuos darbus, kurie yra mums svarbiausi.

Žinoma, kad turime susikoncentruoti į savo svarbiausius darbo tikslus. Bet daugelis taip pavargsta ir išsenka darbe, kad nebeturi daugiau jėgų šeimos nariams. Jie nebepadeda vargstantiems ir stokojantiems žmonėms. Turime mokėti suvaldyti save, kad darbas neatimtų laiko skirto šeimai, poilsiui, maldai, tarnystei. Visi galime pasirinkti ir sukurti daugiau laiko asmeniniam gyvenimui. Visi galime suvaldyti šį darbo ir gyvenimo balansą.

Aš dirbu apie 60 valandų per savaitę. Bet kasdien pasirenku tiek darbų, kad liktų laiko dvasiniams ir fiziniams pratimams, pasivaikščiojimui po parką, muzikos klausymui, bendravimui su mylimais žmonėmis ir tarnavimui. Kai pasirenku tai, kas man svarbiausia, aš galiu gėrėtis kiekviena diena. Tai suteikia man daugiau ramybės, laimės ir sėkmės. Kai esu ramus ir laimingas, tuomet greičiau ir lengviau pasiekiu užsibrėžtus tikslus.

Įžymus architektas Frankas Loidas Raitas (Frank Loyd Wright) pasakojo apie savo jaunystės laikotarpio patirtis ir atradimus. Jis prisimena, kad būdamas paauglys jis vieną dieną su dėde pėsčiomis keliavo sniegu padegtais laukais į namelį prie ežero. Jų kelionė pėsčiomis truko kelias valandas. Dėdė ėjo tiesiai, žengdamas pažymėtu taku, ir pirmas nuvyko į namelį. Frankas nuolat išklysdavo iš kelio apžiūrėti šalia esančių objektų. Jis trumpam sustojo prie tvarto pažiūrėti ten esančių gyvūnų. Po to priėjo prie tvenkinio ir ten trumpam sustojo. Paskui užsuko į nedidelę prieplauką prie ežero, apžiūrėjo ją ir ėjo toliau.

Kai atėjo į namelį prie ežero jis buvo pavargęs. Dėdė klausė jo: „Kodėl švaistei laiką ir jėgas keliaudamas čia? Matai, aš ėjau tiesiai, sutaupiau daugiau jėgų ir atvykau anksčiau. Tu ėjai vingiais, sustodamas įvairiose vietose, netekai daug jėgų.“ Frankas atsakė: „Pavargau, bet pasiekiau šį namelį. Be to, aš gėrėjausi kelionės teikiamomis akimirkomis. Aš pavargau, bet esu laimingas, kad pamačiau visa tai, kas buvo pakeliui.“

Ką tai sako mums? Turime atkakliai ir ištvermingai siekti užsibrėžtų tikslų. Bet taip pat turime skirti laiko ir pastangų gėrėtis kiekviena kelionės akimirka, kiekvienu sutiktu žmogumi, kiekviena gyvenimo diena. Daugelis iš mūsų esame per daug susirūpinę savo tikslais, problemomis, ateitimi. Mes leidžiame gyvenimo iššūkiams valdyti mus, mūsų laiką ir pasirinkimus. Visi galime išsikovoti daugiau laiko džiaugtis, kiekviena gražia akimirka gamtoje, šeimoje, darbe, kurias kasdien gausiai gauname. Mes turime siekti didelių ir prasmingų tikslų. Bet tikslų siekimas suteiks daugiau išliekančio džiaugsmo, kai skirsime gėrėtis kiekvienos dienos akimirkomis.

Studijų metais gyvenau viename dideliame name kartu su kitais studentais. Visi turėjome po kambarį antrame ir trečiame aukšte. Mūsų virtuvė, valgykla ir poilsio kambarys buvo pirmame aukšte. Labai daug laiko skyriau studijoms. Daug valandų kasdien praleisdavau savo kambaryje. Valgykloje ir poilsio kambaryje praleisdavau labai mažai laiko. Neskirdavau laiko ilgiems pokalbiams. Skubėdavau prie savo studijų užduočių, savo tikslų.

Studentai iš Afrikos dažnai susirinkdavo poilsio kambaryje ir praleisdavo daug laiko kalbėdamiesi, juokaudami. Jie džiaugėsi būdami kartu. Dažnai ten kalbėdavosi kelias valandas. Vieną vakarą išėjau į teatrą. Kai grįžau po trijų valandų, radau juos visus ten sėdinčius tose pačiose vietose ir linksmai bendraujančius. Paklausiau: „Kokia tema taip ilgai kalbatės ir diskutuojate?“ Jie atsakė: „Neturime jokios ypatingos temos. Švenčiame gyvenimą.“ Tuomet supratau, kad ne kokia nors tema ar problema buvo jų pokalbio centre. Jie paprasčiausiai džiaugėsi buvimu kartu ir bendravimu. Jie gėrėjosi kiekviena akimirka.

Visi kasdien gauname tam tikrų dovanų. Vieni gauname nuostabų ir nepakartojamą saulėtekį, kuriuo galime gėrėtis. Kiti gauname daugybę žvaigždžių naktį, į kurias galime pakelti akis. Kiti turime tėvus, kurie netoli gyvena, kuriuos galime dažnai aplankyti.

Dažnai esame per daug susirūpinę savo asmeniniais planais, savo darbo problemomis ir ateities sėkme. Tai neleidžia mums pastebėti stebuklų, kurie vyksta čia pat šią akimirką. Skirkime daugiau gėrėtis gražiomis akimirkomis, gamtos, šeimos ir kitų žmonių grožiu ir gerumu. Kasdien galime pastebėti ir gėrėtis mažais stebuklais, kurių kupinas pasaulis. Kasdien galime prisiminti tai, kas gera buvo mūsų ir kitų gyvenime.

Daugelis gyvena didelėje šeimoje, bet jaučiasi vieniši, nes visi labai užsiėmę, skuba, tvarko, dirba. Skirkite laiko pasėdėti kelias valandas prie stalo pasikalbėti, pajuokauti, prisiminti geras patirtis, padrąsinti sunkumuose. Skirkite laiko gėrėtis vienas kitu.

Jei norite patirti daugiau džiaugsmo ir laimės, turite dažniau sustoti ir gėrėtis kiekviena gyvenimo akimirka. Turite pasirinkti ir vertinti tai, kas brangiausia ir svarbiausia. Nebūkite darboholikai, kurie neturi laiko ir jėgų džiaugtis šeima ir kiekvienu sutiktu žmogumi. Sumažinkite stresą bei skubėjimą, kad galėtumėte džiaugtis paprastais dalykais. Visa tai suteiks jums daugiau ramybės, stiprybės ir sėkmės.

Šiandien turime daug galimybių pasinerti į informacijos vandenyną. Turime šimtus televizijos kanalų, greitą internetą, patogius telefonus. Visa tai užpildo didžiąją dalį mūsų laisvalaikio. Mes manome, kad laimingi būsime tik tuomet, kai patirsime ypatingų įspūdžių. Bet didžiausia laimė slypi mažuose ir paprastuose dalykuose. Išjunkime televizorių ir pasikalbėkime su šeimos nariais, skirkime laiko tylos meditacijai, išeikime pasivaikščioti po parką, pasivažinėkime dviračiu, žaiskime kartu. Visa tai mažina stresą, gerina savijautą, stiprina sveikatą, teikia ramybę, padidina kūrybingumą ir energingumą. Tuomet mes pasiekiame ir daugiau savo didelių tikslų.

Daugelis neturtingų, neįgalių, vienišų ir nesėkmingų žmonių yra laimingi. Daug turtingų, sveikų, mylimų ir sėkmingų žmonių yra nelaimingi šiandien. Jų laimėjimai ir pasiekimai nesuteikia jiems daugiau vidinės ramybės ir džiaugsmo. Gyvenimo nenykstanti laimė slypi paprastose kasdieninėse akimirkose. Mūsų laimė priklauso ne nuo turtų, bet nuo mūsų požiūrio į juos.

Vienas labai turtingas tėvelis pasakojo apie vieną savo įžvalgą gyvenime. Jis su šeima gyveno dideliame ir gražiame name šalia miesto centro. Vieną dieną jis nusprendė parodyti savo septynerių metų sūnui, kaip gyvena neturtingi žmonės. Jis norėjo parodyti sūnui, koks sunkus ir vargingas yra neturtingųjų gyvenimas. Šia išvyka jis norėjo lengvai pagąsdinti savo sūnų tam, kad jis būtų labiau motyvuotas geriau mokytis, siekti aukštojo išsilavinimo ir gerai apmokamo darbo. Jie nuvyko aplankyti vieną draugų šeimą, kurie gyveno labai vargingame ūkyje. Ten jie praleido vieną dieną ir naktį. Namas buvo labai senas ir paprastas. Ten nebuvo kiliminės dangos, nebuvo didelio televizoriaus, naujų patogių baldų ir vandentiekio. Šalia namo buvo šulinys. Vakare jie sėdėjo lauke, dainavo, juokavo, kalbėjo apie savo gyvenimą, stebėjo žvaigždes.

Kitą rytą tėvelis su sūnumi vyko atgal namo. Automobilyje tėvelis norėjo sužinoti, ar sūnus suprato, koks vargingas yra neturtingų žmonių gyvenimas. Jis klausė: „Sūnau, ar tau patiko ten?“ Sūnus atsakė: „Taip. Man ten labai patiko.“ Tėvelis: „Kokius skirtumus pastebėjai tarp jų ir mūsų gyvenimo?“ Sūnus sakė: „Mes turime vieną šunį, o jie keturis. Mes turime mažą baseiną, o jie turi labai gilų šulinį. Mes turime žibintus ant namo, bet jie turi žvaigždes. Mes vakare tylime ir žiūrime televizorių, jie visi kalbasi kartu kaip šeima.“ Tėvelis mąstė, ką sakyti. Sūnus tęsė: „Tėveli, ačiū už tai, ką man parodei. Mes tikrai esame labai neturtingi.“

Jei šiandien turite mylimų žmonių, jūs esate labai turtingi. Jei šiandien esate sveiki, jūs esate turtingi. Jei turite su kuo pasikalbėti, jūs esate turtingi. Jei pastebite gražių akimirkų, jūs esate turtingi. Kuo dažniau sustojate, tuo turtingesni tampate. Kuo dažniau gėritės paprastais dalykais kasdien, tuo turtingesni esate. Gyvenimas trumpas. Pradėkite jį gyventi šiandien. Siekite didesnių tikslų ir gėrėkitės kelione į juos.

Sumažinkite stresą. Supaprastinkite kasdieninę rutiną. Suvaldykite save ir susikoncentruokite į tai, kas svarbiausia bei vertingiausia. Pastebėkite ir branginkite tai, kas gera vyksta dabar. Sustokite ir pamąstykite apie gyvenimo grožį. Siekite didesnių laimėjimų ateityje ir skirkite laiko gėrėtis gyvenimu šiandien. Pastebėkite paprastas vertingas akimirkas. Jei taip gyvensite, jūs pastebėsime dar daugiau stebuklų, kurie vyksta kasdien. Jei gėrėsitės mažais dalykais, jūs greičiau pasieksite didesnių laimėjimų. Jūs turėsime daugiau ramybės ir stiprybės. Jūs nugalėsite visas kliūtis ir pasieksite daugiau savo tikslų. Jūs kursite patį gražiausią gyvenimą, kuriame esate pašaukti.

Praktiniai patarimai

 • Leiskite sau dažniau gėrėtis kiekviena diena ir pastebėti daugiau gerų akimirkų.
 • Turėkite didelių tikslų ir atkakliai siekite jų, nes tai padaro žmogų laimingu.
 • Siekite įkvepiančių ateities tikslų ir kasdien suraskite laiko pastebėti tai, kas gera ir gražu.
 • Dalinkitės gerais įspūdžiais su draugais ir su šeimos nariais.
 • Stebėkite žvaigždes naktį ir saulėtekį anksti ryte.
 • Pasivaikščiokite parke arba aplankykite vienišą žmogų.
 • Paklauskite, kaip galite padėti vargstančiam arba nusivylusiam žmogui.
 • Būkite dėkingi tiems, su kuriais gyvenate arba dirbate.
 • Suvaldykite save, kad darbas neatimtų laiko skirto šeimai, poilsiui, maldai, tarnystei.
 • Susikoncentruokite į svarbiausius gyvenimo tikslus ir vertybes.
 • Skirkite laiko dvasiniams ir fiziniams pratimams bei muzikos klausymui.
 • Gėrėkitės gyvenimu, nes tuomet greičiau ir lengviau pasieksite užsibrėžtus tikslus.

Kun. Rytis Gurkšnys SJ

Įvertinkite!
[Balsavo: 0 Vidurkis: 0]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.