Dailininko pasirinkimas

da-vinci

Didysis Leonardas da Vinčis sutiko nutapyti didžiulę Jėzaus ir apaštalų Paskutinę vakarienę vaizduojančią freską Milano Švč. Marijos Maloningosios vienuolyno valgomajame.

Troško sukurti šedevrą, tad dirbo labai kruopščiai, neskubėda­mas. Nepaisant vienuolių nekantrumo, darbas į priekį ėjo iš lėto.

Ištisus mėnesius Leonardas ieškojo tinkamo pozuotojo Jėzaus veidui. Norėjo rasti žmogų, kurio veide atsispindėtų stiprybė ir švel­numas, dvasingumas

Skaityti toliau…

Progresas

genties-vadas

Pietų Amerikos tyrinėtojas keliavo Amazonės džiunglėmis. Ieškojo naftos telkinių ir labai skubėjo. Vietiniai gyventojai, kuriuos keliautojas buvo pasamdęs nešikais, pirmąsias dvi kelionės dienas taikstėsi su nervingu baltaodžio skubotumu. Tačiau trečios dienos rytą jie sustojo nebylūs, tarsi suakmenėję.

Buvo akivaizdu, jog neturėjo nė mažiausio noro žygiuoti toliau. Nekantrus tyrinėtojas ėmė baksnoti į laikrodį, duodamas nešikų vadovui

Skaityti toliau…

Sąskaita

supermenas

Kartą vakare, mamai gaminant vakarienę, į virtuvę įžengė vienuolikmetis sūnus, rankoje laikydamas popieriaus skiautelę. Keistai oficialiai vaikas įteikė ją mamai. Nusišluosčiusi į skreitą rankas, motina perskaitė, kas parašyta:

,,Piktžolių nuravėjimas takelyje: 3 litai. Savo kambarėlio sutvarkymas: 5 litai. Pieno nupirkimas: 50 centų. Sesutės prižiūrėjimas (trys popietės): 9 litai. Du kartus mokykloje gautas pažymys ,,puiku“: 5

Skaityti toliau…

Tyla

Zen

Žmogus, apsilankęs pas vienuolį atsiskyrėlį, jo paklausė: – Ko išmokai gyvendamas tyloje?

Pastarasis, semdamas vandenį iš šulinio, tarė atvykėliui: – Pažvelk į šulinio gilumą. Ką ten matai?

Žmogus dirstelėjo. – Nieko nematau!

Kurį laiką vienuolis stovėjo nejudėdamas, po to prabilo svečiui: – Dar kartą pasižiūrėk! Ką dabar matai šulinyje?

Žmogus žvilgtelėjęs atsakė: – Dabar regiu

Skaityti toliau…

Mokslininkas ir žvejys

valtininkas-ir-mokslininkas

Vienas iškiliausių universiteto profesorių, visame pasaulyje žymus Nobelio premijos kandidatas vaikštinėjo jūros pakrante.

Paprašė žvejo, kad paplukdytų jį savo valtele. Geras žmogus sutiko. Nutolus nuo kranto, mokslininkas ėmė jį klausinėti: – Ar išmanai istorijos mokslą? – Ne. – Gaila, praradai ketvirtadalį savo gyvenimo. O gal ką nutuoki apie astronomiją? – Ne. – Tada būsi praradęs

Skaityti toliau…

Obuolys

laime

Kiekvieną rytą galingą ir turtingą Gausybės šalies karalių sveikindavo jo pavaldiniai. Valdovas turėjo viską, ką tik buvo įmanoma turėti, tad kartais nuobodžiaudavo.

Kartu su kitais pavaldiniais karaliaus sveikinti ateidavo ir vienas mažakalbis elgeta. Padovanojęs karaliui obuolį tyliai pasitraukdavo.

Valdovas buvo pripratęs gauti nepalyginamai brangesnes dovanas. Nekantriu judesiu paimdavo obuolį ir elgetai nuėjus į šalį imdavo

Skaityti toliau…

Du žydri akmenėliai

žydri akmeneliai

Du kaštono dydžio akmenėliai gulėjo upokšnio seklumoje … jie buvo ryškiai žydros spalvos. Kai juos paglostydavo saulės spindulys, jie sužvilgėdavo tarsi dangaus gabalėliai, nukritę į vandenį … jie buvo nepakenčiami didžiuokliai. Ištisas dienas svarstė, kuo taps, kai kas nors juos suras. – Mus būtinai įsegs į vėrinį kartu su kitais brangakmeniais, tokiais kaip mes! –

Skaityti toliau…

Meilės laiškai

Įsimylėje

Įsimylėjėlis daugybę mėnesių tuščiai siekė mylimos moters dėmesio ir skausmingai kentėjo dėl jos abejingumo.

Galiausiai moteris leidosi įkalbama: – Ateik tą ir tą valandą į tą ir tą vietą, – tarė jam.

Sutartą valandą sutartoje vietoje įsimylėjėlis atsisėdo šalia savo išsvajotosios.

Iš kišenės jis išsitraukė šūsnį meilės laiškų, kuriuos buvo parašęs per ilgus laukimo

Skaityti toliau…

Paskutinis klasėje

Jonas_Batistas_Vianejus

Jonui Batistui Vianėjui, būsimam šventajam Arso klebonui, buvo labai sunku mokytis. Neįstengdavo išmokti net paprasčiausių dalykų. Seminarijos vadovybė ne sykį buvo išsiuntusi jį namo. Tačiau būsimasis kunigas atkakliai siekė savo tikslo.

Būdamas dvidešimt vienerių, sėdėjo auditorijoje su dešimčia metų už save jaunesniais vaikais. Vienas iš jų, vienuolikmetis, nusprendė padėti jam mokytis. Jonas Batistas Vianėjus buvo

Skaityti toliau…

Geraširdis žmogus

pagalbos_ranka

Įkrito žmogus į šulinį ir negalėjo iš jo išsikepurnėti.

Netoliese vaikštinėjantis geraširdis žmogelis jam tarė: – Man iš tikrųjų tavęs labai gaila. Užjaučiu.

Socialinis darbuotojas pasakė: – Logiška, kad anksčiau ar vėliau kas nors čia gaus galą.

Dievobaimingasis nusprendė: – Tik blogiečiai krinta į šulinius.

Mokslininkas apskaičiavo, kaip žmogus atsidūrė šulinyje.

Politikas, priklausantis opozicijai, įsipareigojo

Skaityti toliau…

Trys akmenskaldžiai

Katedra

Viduramžiais vienas piligrimas padarė įžadą nukeliauti į tolimą šventovę, kaip tais laikais buvo įprasta.

Po kelių dienų priėjo takelį, kylantį aukštyn dyka, saulės išdeginta negyvenama kalva. Nuo tako vėrėsi vaizdas į daugybę pilko akmens skaldyklų. Šen bei ten sėdintys ant žemės žmonės tašė milžiniškus uolų luitus, kad išgautų kvadrato formos akmenis statyboms.

Piligrimas priėjo prie

Skaityti toliau…

Migdolas

Žydintis migdolas

Aukštas, išlakus, ištiesęs tvirtas šakas į dangų, darže karaliavo migdolo medis.

Jis jautėsi laimingas, kai dailios margaspalvės papūgėlės ir elegantiškos, grakščios čižylos sutūpdavo ant jo šakų; jis džiaugsmingai sutikdavo dagilius, lakštingalas ir kitus sparnuočius giesmininkus.

Bet štai sykį ant migdolo šakos atskrido kukutis. Paukštis priglaudė ausį prie medžio kamieno ir išgirdo po žieve knibždančių ėdrių

Skaityti toliau…

Ant slenksčio

raganosis

Pavakary, saulei leidžiantis, valstietis prisėdo ant savo kuklios trobos slenksčio pasimėgauti malonia vėsa. Netoliese vingavo kelias į miestelį. Juo ėjo žmongus. Išvydęs sėdintį valstietį, pagalvojo: ,,Na ir tinginys… užuot dirbęs, turbūt ištisas dienas leidžia kiurksodamas ant namų slenksčio…“

Netrukus pasirodė kitas keliauninkas. Pamatęs valstietį, ėmė štai ką galvoti: ,,Šis žmogėnas – donžuanas. Sėdi čia sau

Skaityti toliau…

Eismo įvykis

Moteris mašinoje

Jauna moteris po darbo važiavo automobiliu namo. Vairavo labai atidžiai, nes automobilis buvo naujutėlaitis, tik vakar gautas iš įmonės, pirktas už santaupas, daugiausiai sukauptas vyro, kuris daug ko atsisakydavo, kad tik galėtų įsigyti šį modelį. Vienoje sausakimšoje sankryžoje moteris akimirką sudvejojo, ir automobilio sparnas bakstelėjo į kitos mašinos buferį. Ji apsipylė ašaromis. Kaip reikės paaiškinti

Skaityti toliau…

Smėlis saujoje

Smėlio pilis

Trylikametis vaikštinėjo su mama smėlėta jūros pakrante. Staiga jos paklausė: – Mama, pagaliau pavyko susirasti draugą. kaip jį išsaugoti? Motina minutėlę patylėjo, paskui pasilenkė ir prisėmė abi saujas smėlio. Laikydama rankas delnais i viršų, vieną saują stipriai sugniaužė. Smėlis ėmė srūti per kraštus ir kuo labiau gniaužė, tuo labiau smėlis byrėjo. Kitą delną laikė atvirą:

Skaityti toliau…

Grožio dieta

Gera nuotaika

Tolimame rytų krašte gyveno dvi stulbinančio grožio seserys. Pirmoji ištekėjo už karaliaus, antroji už pirklio. Laikui bėgant valdovo žmona liesėjo ir darėsi vis liūdnesnė. Pirklio žmona, gyvenusi šalia karaliaus rūmų, atvirkščiai, kas kart ėjo vis gražyn. Valdovas pasikvietė pirklį ir paklausė: – Kur slypi tavo žmonos grožio paslaptis? – O, tai visai paprastas dalykas. Dėl

Skaityti toliau…

ATPIRKIMO OŽYS

Atpirkimo Ožys

Leopardo mažylis pasiklydo stepėje, ir dramblys netyčia jį sumindžiojo. Po kiek laiko mažylį rado negyvą. Žinia veikiai pasiekė jo tėvą. – Tavo mažylis mirė, – šaukė žvėrys senam leopardui. – Mes jį radome žolėje, ten, slėnyje. Leopardas suurzgė iš skausmo ir pykčio. – Kas tai padarė? Pasakykite man, kas jį nužudė, ir aš atkeršysiu. –

Skaityti toliau…

DU GIRININKAI

Rąstai

Du girininkai miške kirto medžius. Kamienai buvo neregėto dydžio, stori, tvirti. Abu vyrai vienodai mikliai darbavosi kirviais, bet dirbo skirtingai: vienas kirto savo medį smūgis po smūgio, nesustodamas, tik trumpai kvėptelėdamas oro.

Antrasis kas valandą stabtelėdavo atsipūsti.

Saulei leidžiantis, pirmasis medkirtys savo darbą tebuvo įpusėjęs. Žmogų merkė prakaitas, jis jautėsi mirtinai nusiplūkęs ir vos nulaikė

Skaityti toliau…

Pasirinkimas

Išsigandusi moteris

Žmogelį slėgė nesibaigiantys gyvenimo vargai. Jis atėjo guostis pas garsų dvasios mokytoją: – Nebegaliu daugiau! Tokio gyvenimo neištversiu.

Mokytojas paėmė saują pelenų ir subėrė juos į skaidraus vandens stiklinę, stovėjusią ant stalo. Vanduo susidrumstė ir pajuodo.

Mokytojas tarė: – Tai – tavo kančios. Ir išpylė vandenį. Tada vėl paėmė saują pelenų, tokią kaip pirmoji, parodė

Skaityti toliau…

Ežių šeimynėlė

Ežių šeimynėlė

Vasarai atėjus, girioje apsigyveno ežių šeimyna. Dienos buvo šiltos, tad ežiai linksmai pramogaudavo medžių paunksmėje. Nupuškuodavo ir už miško, siausdavo laukymėje, tarp gėlių žaisdavo slėpynių, gaudydavo muses, kad prasimaitintų, o nakčiai atslinkus ramiai sumigdavo šalia savo buveinės.

Vieną dieną išvydo krintantį medžio lapą: artinosi ruduo. Lapai krito vis labiau ir labiau. Ežiai sugalvojo naują išdaigą: gaudė

Skaityti toliau…

Rodomas puslapis 1 iš 212